help
Lessons for access and benefit sharing from community seed banks in India \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Ramprasad, V. \ Clements, A. \ 2016
The TheruBeedi Seed Bank and Producer Group facilitate informal benefit sharing mechanisms that can be very effective in protecting biodiversity and encouraging farmers to contribute to the genetic pool. The approaches include offering farmers incent ...
help
Access and benefit sharing of genetic resources for family farmers: theory and practice \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Pistorius, R. \ 2016
Only a small number of governments have established meaningful and effective farmer-centred measures for the implementation of access and benefit sharing of genetic resources. One reason is the highly complex nature of the international regulatory sy ...
help
Potato breeding in the Netherlands: successful collaboration between farmers and commercial breeders \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Almekinders, C. \ Mertens, L. \ Loon, J. van \ Lammerts van Bueren, E. \ 2016
The Dutch potato breeding model, which involves a partnership between farmers and commercial breeding companies in a modern, Western context, is unique. While there are other examples of collaborative relationships between farmers and breeders in Eur ...
help
“The ABS system could be a thousand times simpler” \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Pistorius, R. \ 2016
Since 1991, François Meienberg has worked on access and benefit sharing (ABS), intellectual property rights and agriculture for the Berne Declaration. In this interview, Mr Meienberg reflects on the implementation of the ABS system so far. "We have t ...
help
Industry benefits but does not pay its dues : patents are an assault on genetic resources \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Kastler, G. \ 2016
Patents increasingly undermine the strong legal edifice patiently constructed by UPOV. However, the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture guarantees free access to the main industrial resource of plant breeders - pe ...
help
Learning from farmer-led access and benefit sharing : conclusions \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Pistorius, R. \ 2016
This special issue of Farming Matters magazine has explored the ways in which access and benefit sharing of plant genetic resources can work for family farmers. On one hand it presents cases that demonstrate the limited extent to which family farmers ...
help
Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof [Boek]
Luesink, Harry \ Postma, Romke \ Smits, Marie-Jose \ Schöll, Laura van \ Koeijer, Tanja de \ 2016
Research of the LEI Wageningen UR and NMI (Nutriënten Management Instituut) how the market for reclaimed nutrients would develop if harmonised product specifications were to apply to organic fertilisers and if substitutes for artificial fertilisers m ...
help
Octrooi op planteigenschap blijft mogelijk \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Octrooien blijven mogelijk op planteneigenschappen die via kruisen en selecteren in nieuwe plantenrassen worden ingebracht. Dat meldt het Europees Octrooibureau. Plantum en Bionext zijn niet gelukkig met de uitspraak. En zij denken dat de sierteelt o ...
help
Als de pachter of verpachter failliet gaat \ BloembollenVisie [Artikel]
Zijp, R. \ 2015
Het aantal faillissementen in de agrarische sector is de laatste jaren als gevolg van de economische crisis flink gestegen. Vanzelfsprekend betreft het in veel gevallen dan ook pachters en verpachters van landbouwgrond, zoals bloembollenland. Wat bet ...
help
Speciale aandacht voor aankoop/overname van ‘blijvend grasland’ : activeren van betalingsrechten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2015
Vanaf dit jaar zullen voor bepaalde sierteeltgewassen, waaronder vooral dan boomkwekerij, telers de mogelijkheid hebben om rechtstreekse inkomenssteun te verwerven. Praktisch verloopt dit door het aanvaarden en activeren van ‘betalingsrechten’ in de ...
help
Octrooi op planteigenschappen blijft niet zonder gevolgen : bezorgde veredelingssector verdeeld over octrooirecht \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2015
Een halve eeuw bracht het internationale kwekersrecht rust en zekerheid in het veredelingsveld. Het beschermde veredelaars tegen ongeoorloofde vermeerdering en verkoop van uitgangsmateriaal door derden, terwijl zij elkaars rassen vrijelijk konden geb ...
help
Notaris vroeg inschakelen bij bedrijfsovername \ BloembollenVisie [Artikel]
Braakman, L. \ 2014
Het maken van een akte is niet het enige dat een notaris doet in een overnameproces. Hij geeft advies en uitleg, kijkt naar de civielrechtelijke kant van een overname en probeert door belangenafweging tussen de betrokken partijen een weloverwogen ove ...
help
De systematiek van het Pachtprijzenbesluit 2007 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Valk, W.L. \ 2014
Met het oog op de toekomst is het belangrijk om goed zicht te hebben op de huidige pachtprijssystematiek, zoals die is neergelegd in het Pachtprijzenbesluit 2007. Die systematiek spreekt niet voor zichzelf. Voor de niet ingevoerde jurist is het Pacht ...
help
Handhaving : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2014 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Kant, J.H.P. \ 2014
Als we het hebben over handhaving, impliceert dat regels. Rechtsregels zijn erg belangrijk voor onze samenleving. Niet alleen regels, die het gedrag van burgers onderling in goede banen moeten leiden, maar ook die de omgang tussen de burgers en de ov ...
help
Scheidende handelaren moeten veren laten : rechtszaak tussen twee kwekers laat valkuilen zien voor andere samenwerkende kwekers \ Boom in business [Artikel]
Zinderen, L. van \ 2014
In april van dit jaar diende voor de rechtbank van Arnhem een geschil tussen twee boomkwekers, dat interessant is voor andere kwekers die met elkaar willen samenwerken. Advocaat Jilles van Zinderen beschrijft de uitspraak.
help
Fiscale kroniek 2013 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Visscher, A. \ Verduijn, A. \ 2014
In deze bijdrage wordt een bloemlezing gegeven van de belangrijkste nieuwe regelgeving en jurisprudentie op agro-fiscaal gebied in 2013. De bijdrage van Verduijn aan de Actualiteitendag van het Instituut voor Agrarisch Recht van 10 januari 2014 is hi ...
help
Grondeigenaren in de knel door vertraagde planologische besluitvorming : recht op onteigening als oplossing? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Nielen, M.G. \ 2014
De voorbereiding en uitvoering van planologische projecten strekken zich vaak over een groot aantal jaren uit. Grondeigenaren kunnen daardoor in de knel komen te zitten. Door een bestemmingswijziging is duidelijk dat zij de grond zullen kwijtraken, m ...
help
Algemene voorwaarden: nuttig, maar niet eenvouding \ BloembollenVisie [Artikel]
Hoogkamer, M. \ 2014
Ze staan vaak onderaan een koopovereenkomst: een verwijzing naar de algemene voorwaarden.Maar welke status hebben die, en wat mag de koper van de verkoper verwachten als het om de beschikbaarheid ervan gaat?
help
Onderwijsmodule internationale handel en plantgezondheid [Video]
2014
Onderwijsmodule van het Centrum voor innovatief vakmanschap, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over Internationale handel & plantgezondheid. In de module leer je als kwaliteitsmanager alles over bedrijfshygiëne. Van belang is dat alle protocollen wat bet ...
help
Inter easdem partes de eadem re ne bis sit actio : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2014 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ 2014
Het 'ne bis in idem' beginsel is sterk in onze rechtsorde verankerd. Aanleiding om dit beginsel eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen is het verschijnsel waarbij in geval van overtreding van een beheerseis, die voortvloeit uit de regelingen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.