Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 76

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="agrohydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
help
Meer inzicht in bodemvocht wortelzone : Project binnen Topsector Water wil watervoorziening landbouwgewas beter voorspellen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Eertwegh, G. van den \ 2016
Agrariërs zijn op velerlei manieren bezig met de hydrologische toestand van hun percelen en het weer en hoe hierop in te spelen door beregening en drainage. Binnen de Topsector Water proberen onderzoekers nauwkeuriger de hoeveelheid bodemvocht in de ...
help
Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Louw, P. de \ Worm, B. \ Roelofsen, F. \ Bakel, P.J.T. van \ 2015
Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het voor ...
help
Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (2)? : hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking als gevolg van extra beregening op het watersysteem in Oost-Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, J. van \ Staarink, H. \ Huinink, J. \ Arts, M. \ Schaap, J. \ Worm, B. \ 2015
Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland? Kan het de gevolgen van een toename in grondwateronttrekkingen (door beregening) in combinatie met een grotere verdampingsvraag door klimaatverandering en technologis ...
help
Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Leunk, I. \ Cirkel, D.G. \ Aarts, H.F.M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2015
Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele ...
help
De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
Voor de bepaling van landbouwschade als gevolg van grondwateronttrekkingen is informatie over de verandering van de GHG en GLG (GXG) noodzakelijk. In vrij afwaterende gebieden met een dun freatisch pakket boven een weerstand biedende laag en een daar ...
help
Regelbare drainage: de feiten op een rij \ H2O online [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Worm, B. \ Kuijper, M.J.M. \ 2014
Regelbare drainage kan een oplossing zijn voor sommige wateropgaven. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Nederland gebaat bij inzicht in de reële mogelijkheden en beperkingen ...
help
Waar of niet waar? Over veronderstellingen rond regelbare drainage \ H2O online [Artikel]
Worm, B. \ Bakel, P.J.T. van \ Kuijper, M.J.M. \ 2014
Regelmatig wordt de indruk gewekt dat regelbare drainage dé oplossing is voor alle wateropgaven. Dit verdient op zijn minst nuancering. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Ned ...
help
In oprichting : NHV-werkgroep Verbetering Afvoerschattingen [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Peerdeman, K. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
Afvoerschattingen op basis van monitoringdata zijn van groot belang voor de hydrologie en het waterbeheer. In de eerste plaats om hiermee de waterbalans op te kunnen stellen, maar ook om extreme waarde analyses mee uit te voeren, modellen te calibrer ...
help
In Memoriam W.H. (Wiebe) van der Molen, 1922-2014 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Feddes, R.A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
Op 15 augustus 2014 is prof. W.H. van der Molen op 91-jarige leeftijd overleden. Met hem is een zeer gerespecteerde hydroloog en begaafd docent heengegaan.. Tijdens zijn hoogleraarschap (Wageningen, 1968-1987) kwam zijn grote kennis van de hydrologie ...
help
Inrichtingsadvies voor Leyerweerdslanden en Exosche Aa : onderdeel van de herinrichting van de Regge te Overijssel [Studentenverslag]
Bekker, W. \ Gilissen, R. \ 2013
De herinrichting is een antwoord op de negatieve gevolgen van kanalisatie van de Regge in de 19e eeuw, de in de vorige eeuw explosief toegenomen intensivering van de landbouw en de gevolgen van de klimaatverandering. Onderdeel van de maatregelen is d ...
help
Regelbare drainage [Factsheet] - Herz. uitg
2013
Bij regelbare drainage wordt grondwater niet meteen afgevoerd, maar (deels) vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasisin hoogte te variëren kan de intensiteit van de drainage worden ingesteld. Regelbare drainage is daamee een instrument om m ...
help
Boezemwater naar binnenduinrand Egmonden : 'een mooi resultaat, na 25 jaar' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2013
Het heeft lang geduurd en 'bakken met energie' gekost. Maar het lange wachten is uiteindelijk toch beloond met het gewenste resultaat. De gronden in de binnenduinrand van de Egmonden worden voortaan via de boezem van water voorzien. Het is dus niet l ...
help
A coupled agronomic-economic model to consider allocation of brackish irrigation water \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Ben Gal, A. \ Weikard, H.P. \ Shah, S.H.H. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2013
In arid and semiarid regions, irrigation water is scarce and often contains high concentrations of salts. We develop a conceptual sequential (upstream-downstream) model of irrigation that predicts crop yields and water consumption and tracks the wate ...
help
Klimaatadaptieve drainage: middel tegen piekafvoeren en watertekorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2012
Klimaatadaptieve drainage is een nieuwe methode om water vast te houden in de bodem van een perceel via een samengesteld drainagesysteem dat online traploos stuurbaar is. Hierdoor kunnen piekafvoeren die het gevolg zijn van een grilliger neerslagpatr ...
help
Draagvlak voor (klimaat)robuuste variant van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruijtenberg, R. \ Bartholomeus, R.P. \ Kroes, J. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Bakel, P.J.T. van \ 2012
Onder aanvoering van STOWA is een breed draagvlak gerealiseerd voor het ontwikkelen van een ieuwe metyhode voor het bepalen van de landbouwopbrengsten die afhankelijk zijn van de agrohydrologische omstandigheden. Met deze methode kunnen de in de jare ...
help
Toepassing dynamisch peilbeheer vereist innovaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Doorn, A. van \ Hardewijk, H. van \ Nederlof, L. \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar dynamisch peilbeheer in het veenweidegebied. Het voerde een praktijkproef uit en rekende diverse peilvarianten door met een grondwatermodel. De interactie tusse ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Gerner, L. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ 2012
Peilgestuurde drainage kan droogte op landbouwpercelen verminderen ten opzichte van gewone drainage, maar zorgt niet voor minder uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. Dit is de belangrijkste conclusie van uitgebreid veldonderzo ...
help
Droogte nauwkeurig in beeld met bodemvochtbepalingen vanuit satellieten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Het Amersfoortse bedrijf NEO, actief in geomatica en aardobservatie, lanceerde onlangs het monitoringssysteem DRYMON. Het registreert dagelijks en wereldwijd het actuele bodemvocht nauwkeurig met behulp van satellieten. Perioden van droogte zijn hier ...
help
Dien je wateraangifte in voor 15 maart \ Management&techniek [Artikel]
Mariën, B. \ 2012
Onder het devies 'de vervuiler betaalt' belast het Vlaams gewest, naast het oppompen van grondwater, ook het waterverbruik. De aangifte voor het heffingsjaar 2012 moet vóór 15 maart gebeuren. Dit artikel herhaalt de belangrijkste verplichtingen omtre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.