help
Resultaten onderzoek: Kansen voor samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland \ LTO Noord [Artikel]
2020
Sancia Vergunst, stagiaire bij LTO Noord regio West, heeft in januari haar onderzoek afgerond waar de vraag: Hoe kan de samenwerking tussen veehouders, akkerbouwers en tuinders worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten?
help
Cross-sectorale samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland : onderzoek naar de mogelijke kansen en bedreigingen voor de samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland [Boek]
Gunst, S. de \ 2020
help
Via de Oranjehoen op weg naar de perfecte kringloopkip \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
In de serie ‘Jonge boeren en hun toekomst’, die we nog helemaal niet hebben op dit platform, gaat Johan Leenders zeker een rol spelen. Samen met zijn moeder Annelies runt hij een gecombineerd boerenbedrijf in Swifterbant, waar zij elke dag weer probe ...
help
Handleiding BedrijfsWaterWijzer [Boek] - Versie v. 2020.1
Verloop, Koos \ Bassa, Bas \ Koster, Dick Jan \ Verwijs, Ben \ 2020
Hoofdstuk 2 beschrijft de wijze hoe bij RVO een machtiging toegekend kan worden, een account aangemaakt kan worden in Akkerweb en gegevens van de KringloopWijzer gereed gemaakt kunnen worden voor gebruik in de BedrijfsWaterWijzer. Deze gegevens kunne ...
help
Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Website]
2020
help
IPM Toolbox [Website]
2020
Deze IPM Toolbox is een hulpmiddel om Integrated Pest Management (IPM) in de praktijk te brengen. IPM wordt in het Nederlands ‘geïntegreerde gewasbescherming’ genoemd en heeft als doel om gewassen te telen met zo min mogelijk emissiesnaar het milieu. ...
help
Klimaat special - Nieuwsbrief Netwerk Platteland [Website]
Peuter, G. de \ 2020
help
Boerderij van de toekomst : voor boeren van de toekomst / Pieter de Wolf [Presentatie]
Wolf, P. de \ 2020
Webinar Relatiedag Groen Kennisnet, 19 november 2020.
help
Contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouw (omschakelfonds) [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Theo Nieuwenhuis: ‘Met goede voeding maak je goede drijfmest’ \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Beerling, W. \ 2020
V-focus sprak met kringloop- en bodemadviseur Theo Nieuwenhuis. Als melkveehouder en beginnende biologische akkerbouwer deed en doet hij ervaring op met de teelt van kruidenrijk grasland zonder onnatuurlijke inputs. Dat is waar Nieuwenhuis als advise ...
help
Special : Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Blijvend grasland voldoet aan veel wensen van de nieuwe tijd. Tegelijkertijd staat de continuteelt van mais onder druk en wordt juist vruchtwisseling met gras als oplossing naar voren geschoven. Deze tegenstelling vraagt om weloverwogen keuzes.
help
‘In een grond die moeilijk te bewerken was, staat nu in stroken van alles’, akkerbouwer Cornelis Mosselman \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Cornelis Mosselman heeft een biologisch akkerbouwbedrijf in Ooltgensplaat, Zeeland. Hij zag dat zijn bodem steeds verder verdichtte en nam radicale maatregelen.
help
De ideale bodem, onderzoeker Derk van Balen \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Derk van Balen is bij Wageningen University & Research betrokken bij onderzoek naar hoe je het waterbergend vermogen van de bodem kunt verbeteren.
help
Waterberging in een water­houderij, fruitteler Tim Moerman \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Fruitkweker Tim Moerman is voorzitter van Waterhouderij Walcheren, een samenwerkingsverband waarin boeren hun behoefte aan zoet water veiligstellen. ‘Er zit idealisme achter.’
help
Water : Akkerbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
De akkerbouw ondervindt veel gevolgen van veranderingen in het neerslagpatroon. Zowel te weinig regen als te veel regen (op de verkeerde momenten), brengen de oogsten in gevaar. Vaker beregenen kan een (tijdelijke) oplossing zijn bij droogte, maar er ...
help
Kringlooplandbouw - Robuuste Teelt akkerbouw/veehouderij [Video]
2020
Pieter de Wolf, onderzoeker bij WUR Open Teelten in Lelystad, in gesprek met Joris Buijs, melkveehouder in Etten-Leur. Zij spreken over hoe je als melkveehouder akkerbouwgewassen kunt telen op eigen land, zodat je niet meer afhankelijk bent van krach ...
help
Kringlooplandbouw - Biodiversiteit akkerbouw [Video]
2020
Jeroen Onrust, dierecoloog, en Koos Koop, gepensioneerd akkerbouwer, gaan in gesprek over het belang van rustgewassen voor een gezond bodemleven en het verschil tussen rode en grijze wormen.
help
Robuuste teeltsystemen - Kringlooplandbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Robuuste teelt is een belangrijke manier om de principes van kringloop­landbouw te verwezenlijken. Het zorgt voor meer biodiversiteit, een gezondere bodem en vee dat tegen een stootje kan.
help
Biodiversiteit - Kringlooplandbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Biodiversiteit is een garantie voor een veerkrachtig ecosysteem. De landbouw is een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Veerkracht is nodig voor een optimale productie en om de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast, op ...
help
Oude kracht in de grond, akkerbouwer Wouter Klaasse Bos \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Klaasse, W. \ 2020
Wouter Klaasse Bos is biologische akkerbouwer in Dronten (Flevoland). In Duitsland werkte hij op een biologisch bedrijf en die werkwijze sprak hem zo aan dat hij, terug in Nederland, zijn vader overtuigde om op biologische akkerbouw over te gaan.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.