help
Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming [Boek]
2017
Moderne agro-ecosystemen bieden vaak weinig kansen voor een efficiënte natuurlijke plaagbeheersing. Anders dan veel akkerplanten die gemakkelijk grondbewerkingen overleven als zaad of ondergrondse wortelstok, moet de nuttige fauna elk jaar opnieuw de ...
help
Aandacht voor de regenworm \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Pulleman, M.M. \ Frazão, J.F.T.A. \ Faber, J.H. \ Goede, R.G.M. de \ Groot, J.C.J. \ Brussaard, L. \ 2016
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al. ...
help
Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rijn, P.C.J. van \ 2016
Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voo ...
help
Zaai geen carnavalsmengsel \ Nature Today [Artikel]
Veling, K. \ 2015
Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor bijen en vlinders. Op veel plekken worden bloemenmengsels ingezaaid om deze bedreigde dieren te helpen. Vaak kleurrijk en prachtig om te zien, maar helpen carnavalsmengsels bijen en vlinders?
help
Bijen op het landbouwbedrijf : werken aan een bijvriendelijker platteland [Boek]
Luske, B. \ Janmaat, L. \ 2015
In deze brochure achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, bestuiving en hoe we het platteland weer bijvriendelijker kunnen maken. Want bijen leveren de agrarische sector, en dus de maatschappij, een onmisbare “ecosysteemdienst”.
help
Dossier: Bijenkennis [Website]
Bijenkennisnet \ [2015]-
Het dossier Bijenkennis is opgedeeld in zeven onderwerpen, met onderliggende paragrafen en verwijzingen naar factsheets voor meer informatie. De onderwerpen zijn: 1. Samen verdienen met bijen, 2. Ziekten en plagen onder bijen, 3. Op en rond het erf, ...
help
Red de bij! Maar welke? \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2015
Uiteraard leidde de grote sterfte van honingbijen in de periode 2002-2012 tot heftige discussies onder imkers en onderzoekers. Na die periode werd de sterfte duidelijk minder, maar dat weerhoudt het publiek, de politiek en de pers er niet van om er z ...
help
Akkerranden in de knel \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
2015
Akkerranden zijn nauwelijks meer in trek bij akkerbouwers. Vergoedingen zijn weggevallen en groenbemesters genieten vaak de voorkeur bij invulling van de vergroeningseisen. Ook zijn er praktische hobbels, zoals de rand onkruidvrij houden. Maar er zij ...
help
Aanleg en onderhoud van akkerranden : onkruid de baas blijven [Boek]
Luske, B. \ Hospers-Brands, M. \ Janmaat, L. \ 2015
Deze brochure is onderdeel van het Praktijknetwerk Graanhaantje: natuurlijke plaagbeheersing waarin graantelers in de Veenkoloniën hun kennis over de natuurlijke plaagbeheersing van graanhaantjes hebben verdiept. Het belangrijkste doel van het prakti ...
help
Groenblauwe diensten op de onderwijskaart : afsluiting laatste KIGO-project \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
‘Groen voor morgen - Groenblauwe diensten’ is vrijwel zeker het allerlaatste KIGO-project dat tegelijkertijd het einde van een tijdperk markeert. Op 9 juli vond in Horst de afsluiting van dit bijzonder traject plaats waarin studenten met hun begeleid ...
help
Akkerranden in Flevoland : excursie St. Veldleeuwerik 29 juni 2015 [Presentatie]
2015
Sluipwespen, zweefvliegen e.a. rovers uit de randen ruimen de bladluisplaag op. De akkerrand wordt ingezaaid met een specifiek mengel van grassen en bloemgewassen.
help
De oogst van Bloeiend Bedrijf : akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing [Brochure]
[ca. 2015]
Het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf, met een kleine 600 deelnemers en 1200 kilometer bloeiende akkerranden heeft kleur gegeven aan het Nederlandse landschap en bijgedragen aan vergroening. Het is duidelijk geworden dat vergroening ui ...
help
Puzzelen met Vergroeningseisen in het nieuw GLB \ BloembollenVisie [Artikel]
Scholte, H. \ 2015
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is op 1 januari 2015 ingevoerd. Ook bedrijven met bloembollenteelt komen in aanmerking voor toewijzing van betalingsrechten en uitbetaling van premies. Voor Nederland geldt een budget van ruim 730 mil ...
help
The value of field margins for farmland birds [Proefschrift]
Kuiper, M.W. \ 2015
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter ...
help
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Smidt, R. \ 2015
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de ...
help
Bouwen aan duurzaamheid \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Begin september huldigde Bayer CropScience zijn eerste ForwardFarm in, op het bedrijf van Jan en Josse Peeters in Huldenberg. Samen met hen probeert Bayer hier nieuwe technieken uit, die de duurzaamheid van de landbouwsector moeten verhogen. Geïntegr ...
help
Economisch nut volstaat niet als basis natuurbeheer \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
De bestuiving van landbouwgewassen is het werk van slechts een handjevol soorten bijen. De rest is economisch gezien nutteloos. Als argument voor natuurbeheer is dus meer nodig dan economisch nut.
help
Duurzaamheidseffecten van akkerranden : wetenschappelijke en praktische onderbouwing van duurzaamheidsaspecten van akkerranden : een helpdeskvraag t.b.v. Stichting Veldleeuwerik [Boek]
Alebeek, F. van \ 2015
Stichting Veldleeuwerik heeft onder het Duurzaamheidsthema Biodiversiteit een groot aantal maatregelen geformuleerd waarmee ondernemers die biodiversiteit kunnen stimuleren. Daaronder vallen ook een aantal maatregelen met betrekking tot akkerranden. ...
help
De vergroening verbleekt \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Janmaat, R. \ 2015
Na een jarenlange voorbereiding treedt de hervorming van het Gemeenschappelik Landbouwbeleid in werking. Belangrijkste onderdeel daarin is de vergroening van dit beleid. De gedachte erachter is dat boeren een tegenprestatie moeten leveren voor de sub ...
help
Insecten herkennen, minder bietenschade \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Raaijmakers, E. \ 2015
Verschillende insecten tasten suikerbieten aan. Dit kan leiden tot een lagere opbrengst. Om de schade te beperken is het van belang insecten te onderscheiden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.