Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1898

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ammoniak"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sleutelrol duurzame ammoniak in energietransitie? \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Hentzepeter, V. \ 2019
Infographic. Proton Ventures zet met zijn NFuel-technologie in op het groen produceren van ammoniak op basis van duurzame energie. De verkregen ammoniak is flexibel in te zetten en – met oog op een CO2-uitstootvrije toekomst – in deze vorm relatief m ...
help
Green-Air : luchtkwaliteit in de huiskamer [Boek]
Deroo, W. \ Van Labeke, M.-C. \ [ca. 2019]
De Vlaamse sierteeltsector streeft naar een optimalisatie van duurzamer geteelde en maatschappelijk belangrijke producten. De operationele groep GREEN-AIR focust op de integratie van ecosysteemdiensten binnen de sierteelt- en groenvoorziening. Immers ...
help
Wat tanken we in de toekomst? : Drie duurzame brandstofalternatieven uitgelicht \ NEMO Kennislink [Artikel]
Canrinus-Moezelaar, R. \ 2019
Wat gooien we in onze tank als we geen olie meer mogen gebruiken? Elektrische auto’s of waterstofauto’s lijken voor de hand liggend, maar hebben ook zo hun problemen. NEMO Kennislink sprak met drie partijen die het over een compleet andere boeg gooie ...
help
(Bio)electrochemical recovery of ammonia from urine [Proefschrift]
Rodríguez Arredondo, Mariana \ 2019
In this thesis, we evaluated the use of (bio)electrochemical systems for the recovery of total ammonia nitrogen (TAN) from urine. Our focus was on improving the understanding and performance of the system in terms of TAN recovery. This was needed to ...
help
Lesmateriaal over “Duurzame melkveehouderij” voor MBO [Collegedictaat]
Plomp, M. \ Doornewaard, G. \ Zijlstra, J. \ 2018
Deze bundel is gemaakt binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling.
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2017
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEM ...
help
Revolutionary application of an age-old substance: Power2Ammonia : discussions on ammonia business cases and value chains during NH3-Cafe [Boek]
2017
On Thursday May 18th over 100 hundred people with an interest in Ammonia-related processes and innovations joined the Power2Ammonia Process Technology Cafe organized by ISPT in collaboration with NPT and InnovatieLink at the RDM Kantine. Attendees pa ...
help
Power to Ammonia : feasibility study for the value chains and business cases to produce CO2-free ammonia suitable for various market applications [Boek]
Institute for Sustainable Process Technology \ 2017
The Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) has brought together various parties from different sectors of industry to study the storage of electricity in ammonia (NH3). Objective of this power-to-ammonia (P2A) study is to investigate und ...
help
Het effect van een verhoogde ammoniak concentratie in het water op fysiologie, groei en voeropname van Europese paling (Anguilla anguilla) [Boek]
Abbink, Wout \ Blom, Ewout \ Pelgrim, Thamar \ Vries, Pepijn de \ Vis, Hans van de \ Schram, Edward \ 2016
help
Dossier Mestgassen, een onderschat probleem? \ Management&techniek [Artikel]
Delbeke, P.-J. \ Vleeschouwers, B. \ 2016
De landbouwsector is een van de grootste risicogroepen voor arbeidsongevallen, met elk jaar meerdere dodelijke ongevallen en ongevallen met blijvende letsels. Binnen de veehouderij is dit niet anders en worden mestgassen wel eens de stille doder geno ...
help
Deammonificatie in de waterlijn met EssDe® \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A.H.M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ Morgenschweis, C.M. \ Baten, H. \ 2015
Deammonificatie wordt al 15 jaar toegepast in warme stikstofrijke afvalwaterstromen. Toepassing van deammonificatie in de ‘koude waterlijn’ van een rioolwaterzuiveringsinstallatie was tot op heden moeizaam. Dit komt onder andere door de lage groeisne ...
help
Van 60 naar 480 koeien : ‘met 290 koeien waren we ook tevreden geweest’ \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Van 60 naar 480 koeien. Het bedrijf van de maatschap Jonkman in Mariënheem gaat 'acht keer over de kop'. Hoe krijgen ze dat voor elkaar, vlak bij een Natura 2000-gebied? En waarom moet het zo groot? Vader Jan en zoon Jurgen vertellen Melkvee het hele ...
help
Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden [Boek]
Kros, Hans \ Gies, Edo \ Voogd, Jan Kees \ Vries, Wilco de \ Aben, Jan \ Pul, Addo \ 2015
Om het mogelijke effect van het aanbrengen van landschapselementen op de NHx (NH3 + NH4 +) depositie op Natura 2000-gebieden in te schatten, is door Alterra een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd voor de gehele provincie Overijssel. De bereke ...
help
Ammoniak en veehouderij [Dossier]
2015
Afgelopen decennia heeft de Nederlandse veehouderijsector op aandringen van de rijksoverheid veel inspanningen geleverd om de milieubelasting door de emissie van ammoniak terug te dringen. Om voldoende bescherming te bieden aan kwetsbare stikstofgevo ...
help
Meerdere rantsoenen : lagere ammoniakuitstoot \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Pijnappels, E. \ Roelofs, S. \ Snel, B. \ 2015
Aangepast voer kan de ammoniakuitstoot verlagen. Maar hoe realistisch zijn acht basisrantsoenen? DLV deed een haalbaarheidsstudie.
help
Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands [Boek]
Melse, R.W. \ Hol, J.M.G. \ Ploegaert, J.P.M. \ Nijeboer, G.M. \ Hattum, T.G. van \ 2015
In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak (NH3), geur, fijn stof (PM10, PM2.5) en broeikasgassen (CO2, N2O, CH4) vastgesteld voor een biofilter (440 m2) dat de ventilatielucht van een aantal varkensstallen behandelde (totale ventilatiecapa ...
help
Ontwikkelruimte PAS al links en rechts op : rekenmodel houdt N-depositie op natuurgebieden te hoog \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Bij de invoering van de PAS blijkt er in diverse regio’s nagenoeg geen ontwikkelruimte te zijn voor bedrijven. Dit terwijl uit een analyse van V-focus blijkt dat de met modellen berekende stikstofdepositie in natuurgebieden tussen 2003 en 2015 juist ...
help
AmmoniakWijzer [Boek]
[ca. 2015]
De AmmoniakWijzer is een initiatief van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en is ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met Projecten LTO Noord, melkveehouders en diverse bedrijfsadviseurs. Dit project heeft tot doel het behou ...
help
Koelinstallaties ontwerpen met Frank Vanaert \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2015
Hoe pas je natuurlijke koudemiddelen in in de landbouw? Frank Vanaert van Cofely Refrigeration: „De helft van de installaties die we er wegzetten, draait op middelen als ammoniak, CO2 of propaan.” Dit wordt binnen nu en vijf jaar 80 procent, verwacht ...
help
Effect van snijmaissilage als strooiselmateriaal in vleeskuikenstallen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof [Boek]
Harn, J. van \ Nijeboer, G. \ Ogink, N. \ 2015
Dit rapport beschrijft de resultaten van emissiemetingen van ammoniak, geur, fijnstof (PM10), methaan en lachgas uit vleeskuikenstallen ingestrooid met witte houtkrullen, verse snijmaissilage en voorgedroogde snijmaissilage.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.