help
De de ene stikstof is de andere niet : specifieke eigenschappen minerale meststoffen helpen efficiëntie te vergroten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Minerale stikstofmeststoffen zijn er in verschillende soorten en vormen. Het tijdspad waarin stikstof beschikbaar komt, de prijs en de mogelijkheden voor verspreiden zijn divers .
help
Doseersysteem voor element correcties : aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht [Boek]
Maas, B. van der \ Winkel, A. van \ Eveleens, B. \ Blok, C. \ Lekkerkerk, H. \ Enthoven, N. \ Klein, P. \ cop. 2013
De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.
help
Geen plant, maar bodem voeden : akkerbouwer Arnold van Woerkom gebruikt meststoffen gebaseerd op zuren : thema Bemesten & bodem verbeteren \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Begeman, H. \ 2011
Niet de planten, maar de bodem moet volgens akkerbouwer Arnold van Woerkom worden bemest. Deze visie bracht hem bij N-xt Fertilizers, een bedrijf gespecialiseerd in meststoffen gebaseerd op zuren. “Met conventionele meststoffen vernietig je het bodem ...
help
Waarde en afzetmogelijkheden van struviet uit verwerking van dierlijke mest en menselijke urine \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Postma, R. \ Bussink, W. \ Dijk, T. van \ Mulder, M. \ Hulst, W. van der \ 2011
Waterschap Aa en Maas en ZLTO onderzoeken de gecombineerde verwerking van dunne dierlijke mest en menselijke urine uit ziekenhuizen via het SOURCEconcept. In dat kader is door het Nutriënten Management Instituut (NMI) een bureaustudie verricht naar d ...
help
Themanummer Groeimedium \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dodde, H. \ Kierkels, T. \ Jansen, M. \ Stijger, H. \ Elands, M. \ 2010
Een uitgebreid onderzoek bij PPO Lisse en Proeftuin Zwaagdijk moet komend jaar antwoord geven op de vraag: op welk medium groeien zomerbloemen het best? Het ministerie van LNV heeft geld beschikbaar gesteld, hoofdzakelijk om uit te vogelen hoe de tui ...
help
Langer ammonium in de bodem door nitrificatieremmer : rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen bij vroege bloemkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ 2009
Een ammoniumhoudende meststof met nitrificatieremmer zorgt steeds voor een behoud van ammonium in de bodem, waardoor deze meststoffen minder gevoelig zijn voor uitspoeling.
help
Balansballen beperken uitstoot ammoniak ; Bij Deurnese varkenshouder Arie van Hoof liggen duizende ballen in mestkelder \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Seggelen, M. van \ 2007
Varkenshouder Arie van Hoof uit Deurne heeft balansballen in de mestkelder drijven en wat hem betreft zijn dat er binnenkort duizenden. Door de ballen wordt de ammoniakemissie met 60% beperkt en zijn de investerings- en jaarkosten in vergelijking met ...
help
Stikstofgebruiksnormen vragen goed bemestingsplan \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Pastoor, K. \ 2006
De stikstofgebruiksnormen uit het nieuwe mestbeleid van 2006 zijn volgens deskundigen uit het boomkwekersvak aan de lage kant. Een goed bemestingsplan kan het aantal knelpunten mogelijk beperken
help
Rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen : thema bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. De \ 2006
Een mogelijkheid om uitspoeling van stikstof te beperken is de stikstof in de vorm van ammonium toe te passen. Daarbij moet ammonium zo lang mogelijk behouden blijven in de bodem, de omzetting tot nitraat dient zo lang mogelijk te worden uitgesteld. ...
help
Mestbeleid blijft overeind \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Liere, J. van \ 2005
Het mestbeleid voor de komende jaren krijgt in grote lijnen steun van de Tweede Kamer.Een poging van de LPF om mineralenquota in te voeren, stuit op veel weerstand in het kabinet en zal waarschijnlijk mislukken. Een initiatief van het CDA om het onde ...
help
Ammonium geeft geheim nog niet prijs \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2004
De voor- en nadelen van het gebruik van ammoniumhoudende kunstmest. Ammoniumstikstof is niet mobiel, wat als voordeel heeft dat het niet uitspoelt (in tegenstelling tot nitraatstikstof). Producenten claimen dat de langzaamwerkende meststof zorgt voor ...
help
Trayplant reageert op ammonium \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lieten, F. \ 2004
In de afgelopen jaren werden op de proeftuin der Noorderkempen in Meerle diverse voedingsschema's getest in de opkweek van aardbeiplanten van het ras Elsanta in trays en potten. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Effect toevoeging ammonium (NH4) aan ...
help
Ammonium ondergeschoven kindje [Thema Bemesting op maat] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2004
De voordelen van toediening van stikstof in de vorm van ammoniummeststof, en de ervaringer van een akkerbouwer met het gebruik van ammonium in de teelt van tafelaardappelen. Ammoniumstikstof heeft vooral in het voorjaar voordelen t.o.v. nitraatstikst ...
help
Ammonium-Stickstoff kann Stress auslösen : Aktuelles zu Hydroponik aus Grossbeeren - Teil X \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Claussen, W. \ 2004
Ammoniummeststoffen kunnen stress bij tomatenplanten opheffen: het waarom en hoe wordt in dit artikel beschreven
help
Tegen teveel nitraat is iets te doen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Terlouw, T. \ 2004
In bepaalde groenten kan zich vooral in voor- en najaar teveel nitraat ophopen en dat is niet goed voor de gezondheid. Bemesten met een gangbare stikstofmeststof vergroot het risico op nitraatophoping in het blad. Een betere keus zou een bemesting me ...
help
Vloeibare meststof zelden zinvol \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Clevering, O. \ 2003
De wijze van toediening heeft grote invloed op de werking van vloeibare meststoffen. Vanwege de grote kans op ammoniakvervluchtiging leveren urean en ureum geen bemestingsvoordelen op in vergelijking met het strooien van vaste meststoffen
help
Lang blijvende stikstof verspreidt zich razendsnel \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2002
Ammonium spoelt minder makkelijk uit dan nitraat, volgens onderzoek van het proefstation Sint Katelijne in Waver. Ureum + ammoniumsulfaat injecteren (cultan methode), of ammoniumsulfaatsalpeter of kalkstikstof strooien, zijn gunstig voor een langzame ...
help
Ammoniumrijke meststof geeft hogere opbrengst eerste snede \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Bussink, W. \ Holshof, G. \ 2002
Door Minas wordt stikstofgift lager. Door voor de eerste snede stikstofmeststoffen met hoger gehalte aan ammonium te gebruiken wordt de opbrengst hoger o.a. door betere opname van fosfaat
help
Rijenbemesting bij prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ Spiessens, K. \ 2002
Groenbemesting, bemesting met traagwerkende meststoffen, nitrificatieremmers, rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen en bemesten met Entec 26, een nieuwe meststof van Compo en invloed van toedieningswijze op een stabiele bemesting. Gegevens ...
help
'Alternatieve methoden' te duur [thema: bemesting] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Vollegrondsgroente [Artikel]
Lee, H. van der \ 2001
Cultangebruik valt in de praktijk tegen. Alleen fertigatie bij aardbeienteelt loont
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.