help
How big is the bioeconomy? : Reflections from an economic perspective [Boek]
2020
The critical role of the Circular Bioeconomy in the sustainable transition has been widely recognised, to the point that a number of countries worldwide have elaborated their bioeconomy strategies and others are in the process of framing their own. T ...
help
Nieuwe peilstok voor circulariteit in projecten : Gebiedsontwikkeling Grebbedijk als eerste beoordeeld met de circulaire peiler \ Water governance [Artikel]
Hoeksema, M. \ Prinsen, H. \ Karssemeijer, P. \ Weersink, A. \ 2020
De circulaire economie is een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Ook dient het om gebruik van primaire grondstoffen en waardevernietiging te minimaliseren. In deze circulaire economie ...
help
Implementation Agendas: 2018-2019 Update : Compare and Contrast Transport Biofuels Policies [Boek]
Ebadian, M. \ McMillan, J.D. \ Saddler, J.N. \ van Dyk, S. \ 2020
help
Geoscripting [Boek]
Verbesselt, J.P. \ Masiliūnas, D. \ Ligtenberg, A. \ Vreugenhil, L.C. \ Tsendbazar, N.E. \ 2019
The course is not a pure programming course, but has a rather strong focus on programming and scripting to solve geographical or spatial applied problems. During the course you will learn how to deal with both vector spatial data and raster data; suc ...
help
CEO Guide to the Circular Bioeconomy [Boek]
2019
We call for the shift towards a sustainable, low-carbon, circular bioeconomy to capture part of the USD $7.7 trillion opportunity, while ensuring a healthy planet for generations to come.
help
i-Tree Nederland is nog niet af! : ‘We zijn op zoek naar middelen om i-Tree Nederland te kunnen doorontwikkelen’ \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K.S. \ 2019
i-Tree Nederland, een vertaling van het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree, is dit jaar gelanceerd. Maar hoe wordt het toegepast? Joost Verhagen van Cobra Groeninzicht: ‘i-Tree wordt nog niet echt breed ingezet, maar de eerste stappen zijn zeker ge ...
help
Zuid-Holland Circulair : Verkenning van Grondstofstromen en Handelingsopties voor de Provincie [Boek]
[ca. 2018]
Zuid-Holland heeft veel te winnen met de transitie naar een circulaire economie: door de internationale haven, de sterke verstedelijking en de grootschalige en wereldberoemde glastuinbouwsector is Zuid-Holland waarschijnlijk een van de meest materiaa ...
help
Circulaire macro economische scenario's voor de provincie Zuid-Holland [Boek]
Streng, M. \ Kuipers, B. \ Becker, E. \ 2018
Per speerpuntsector is inzichtelijk gemaakt wat de groeiverwachting is per variant. Het uitgangspunt hierbij is de historische groei over de periode 1996-2015, welke aangevuld wordt met vier varianten zoals gepresenteerd: Fossil World, Circular World ...
help
Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland : analyse en aandachtpunten op bedrijfs- en regioniveau [Boek]
Wolf, Pieter de \ Dijk, Wim van \ Klompe, Koen \ 2018
help
Keten van biomassa naar biocomposiet [Boek]
Kool, A.M. \ 2017
Onderzoek naar de keten van biomassa naar biocomposiet.
help
Analyse regeerakkoord Rutte-III : effecten op klimaat en energie [Boek]
Koelemeijer, Robert \ Daniëls, Bert \ Boot, Pieter \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Geilenkirchen, Gerben \ Menkveld, Marijke \ Ros, Jan \ Born, Gert Jan van den \ Lensink, sander \ Hout, Marit van \ 2017
Deze notitie geeft een indicatie van de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III op de emissies van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en het finaal energiegebruik. Het geeft daarmee invulling aan de motie Klaver die op ...
help
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production [Boek]
Voort, Marcel van der \ Spruijt, Joanneke \ Potters, Joerieke \ Wolf, pieter de \ Elissen, Helen \ 2017
help
Renewable jet fuel in the European Union : scenarios and preconditions for renewable jet fuel deployment towards 203 [Boek]
Jong, Sierk de \ Hoefnagels, Ric \ Stralen, Joost van \ Londo, Marc \ Slade, Raphael \ Faaij \ Junginger, Martin \ 2017
This report quantifies the required emission reductions of the EU aviation sector to achieve carbonneutral growth up to 2030. It explores the role of renewable jet fuels (RJF) in reducing aviation CO2 emissions and available feedstock and technology ...
help
Kamerbrief bij “Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor klimaat en energie” [Brief]
Wiebes, E. \ 2017
Brief over aanbieding rapport van PBL over “Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor klim aat en energie”
help
Policy instruments on mitigation options for a low-carbon economy in the Netherlands in 2050 [Studentenverslag]
Dekkers, Kristie \ 2017
This study aims to address how market - based policy instruments could be deployed to support technological mitigation options (e.g. energy savings , production of CO 2 - neutral electricity, electrification, production of bioenergy and Carbon Captur ...
help
Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Oenema, O. \ 2017
help
On the role of soil organic matter for crop production in European arable farming [Proefschrift]
Hijbeek, Renske \ 2017
help
The identification & upgrading of water-soluble products in a pyrolysis waste stream [Studentenverslag]
Smits, M. \ 2017
biomass by itself does not have the right properties for energy generation or chemical production. Pyrolysis, the decomposition of biomass at elevated temperature without oxidation, can output more usable material. The applications of this material a ...
help
Macroeconomic outlook of sustainable biorenewables innovations in the Netherlands [Boek]
Graaf, A. van de \ Ransdorp, S. \ [ca. 2016]
Long-term projections of the development of the bio-based economy help us to see if we are on the right track or whether additional measures are required. In 2009 a macro-economic impact study was carried out to gain insight in the effect of the larg ...
help
Decarbonization pathways for the industrial cluster of the Port of Rotterdam : final report [Boek] - Revised version
Samadi, Sascha \ Lechtenböhmer, Stefan \ Schneider, Clemens \ Arnold, Karin \ Fischedick, Manfred \ Schüwer, Dietmar \ Pastowski, Andreas \ 2016
In 2007, the Port Authority set an ambitious goal of reducing the emissions of the port and its industrial complex by 50% by 2025 and by 60% by 2030, compared to 1990 levels as part of the Rotterdam Climate Initiative (Port of Rotterdam Authority 201 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.