help
Mandarijneend : LICG huisdierenbijsluiter [Brochure]
Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) \ 2018
Praktische tips over het houden van mandarijneenden door particulieren.
help
Gans : LICG huisdierenbijsluiter [Boek]
Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) \ 2018
Praktische tips over het houden van ganzen door particulieren.
help
Ecologische gevolgen van het stoppen met zwanendrift [Boek]
Schotman, A.G.M. \ Melman, Th.C.P. \ 2016
Het ministerie van EZ heeft Alterra gevraagd de gevolgen van het verbod op zwanendrift in beeld te brengen. Zwanendrift wordt hier gedefinieerd als het oogsten van jonge knobbelzwanen in het veld voor de handel in siervogels. Het beëindigen van zwane ...
help
De Kolgans \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Selten, T. \ 2015
U hebt ze vast wel gezien of gehoord, de groepen ganzen die in V-vorm overtrekken. Deze ganzen zijn afkomstig uit het hoge Noorden, de gebieden rond de Poolcirkel, zoals Nova Zembla, Spitsbergen, Siberië en Scandinavië.
help
De Belgische watervogels \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Voskamp, W. \ 2015
Beschrijving van oude Belgische eendenrassen: de Vlaamse gans, Semoiseend en Gans van Vire en Ton, waarbij aandacht voor de herkomst, uiterlijke kenmerken en fokkerijtips .
help
Stekelstaart eenden \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Hut, R. \ 2015
De stekelstaart eenden of stekelstaarten (Oxyurinae) zijn een onderfamilie uit de familie der eenden (Anatidae). Tot deze onderfamilie behoren onder andere de Rosse stekelstaart en de witkopeend.
help
Versicolor- en Punatalingen, mooie soorten uit Zuid Amerika \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
IJpma, J. \ 2015
Vanuit Amerika zijn heel wat soorten watervogels naar Europa geëxporteerd. Versicolor- en Punatalingen zijn daar twee van. Met hun mooi verenpakje zijn het opvallende verschijningen. Beide soorten zijn aan elkaar verwant, dat is de reden om ze samen ...
help
Afrikaanse schoonheid, de Kaapse taling \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
IJpma, J. \ 2015
Afrika met zijn onmetelijke afstanden, de grote Sahara woestijn en al wat dit werelddeel meer voor fraais te bieden heeft, telt slechts twee soorten talingen die daar hun biotoop hebben. Dit zijn de Hottentot- en Kaapse taling. De Hottentot taling ge ...
help
De Belgische watervogels \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Lombary, W. \ 2015
Beschrijving van vier eendensoorten die in België gehouden worden. Aandacht voor rasbeschrijvingen en uitwendige kenmerken
help
Ganzenflappen, hoe gaat dat? \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Wijk, N. van \ 2015
Op stap met een ganzenflapper, een oeroud beroep dat tegenwoordig meer een hobby is. Het vangen van ganzen is nog steeds nodig voor vogelonderzoek. Hoe gaat het in zijn werk?
help
Beïnvloedt ijsbedekking in de Oostzee de aantallen duikeenden in Nederland? \ Limosa [Artikel]
Schröder, J. \ 2015
Nederland is een gewild overwinteringsgebied voor duikeenden uit noordelijker streken. De aantallen overwinteraars variëren echter sterk van jaar tot jaar en vertonen bij een aantal soorten een dalende trend. Er zijn aanwijzingen dat dit laatste te m ...
help
Baikaltalingen, Russische schoonheden \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
IJpma, J. \ 2015
De Baikaltaling kan als een van de mooist getekende talingsoorten aangemerkt worden. De woerden van zijn van een ongekende schoonheid. Hoewel de eendjes aanmerkelijk minder opvallend van kleur en tekening zijn, valt vooral de koptekening op. Op shows ...
help
Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2015 : resultaten en aanbevelingen [Boek]
Keuper, D. \ 2015
Om schade toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Dit is opgenomen in het Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en goedgekeurd door provincie Zuid-Holland. In ...
help
Pleisterplaatsen van geloggerde Kleine Zwanen \ Limosa [Artikel]
Nolet, B. \ Kölzsch, A. \ Oosterbeek, K. \ Vries, P. de \ 2014
Bepalen welke gebieden de belangrijkste pleisterplaatsen van trekvogels zijn, gebeurt doorgaans aan de hand van getelde aantallen. Nu we individuele vogels met high-tech middelen op hun trek kunnen volgen, kunnen we ook vanuit het perspectief van de ...
help
De Ross gans \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Selten, T. \ 2013
Artikel over de Dwergsneeuwgans of Ross gans.
help
Rouaaneend : uit de kluiten gewassen wilde eend met tam karakter \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Schwering, C. \ 2013
Diny de Jong kreeg een paar Rouaan broedeieren om onder haar Muskuseend te leggen. Dat is nu vijf jaar geleden en sindsdien maken de Rouaan eenden vast onderdeel uit van Diny's beestenboel.
help
Pilot onderzoek Grauwe ganzen op Texel : effectiviteit van beheersmaatregelen en ontwikkelingen in landbouw- en natuurschade [Boek]
Kleijn, D. \ Riel, M. van \ Melman, D. \ 2012
Onderzoek is uitgevoerd naar overzomerende Grauwe ganzen op Texel, gericht op het effect van aantal regulerende maatregelen op de populatieomvang, op de landbouwschade en op de schade aan enkele voor Texel belangrijke natuurwaarden. Er is gebruik gem ...
help
Kuifeenden (landeenden met kuif), geschikt voor de fok \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Tiemann, I. \ 2012
Hoe test men een goede landeend met kuif voor de fokkerij?
help
Manenganzen, één van de kleinste ganzensoorten \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
IJpma, J. \ 2012
Beschrijving van de Manenganzen (Chenonette jubata).
help
Roelof Jan Breman maakt zich hard voor de Overbergse eend \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Schwering, C. \ 2012
De Overbergse eend is een relatief nieuw eendenras, maar wordt nu al met uitsterven bedreigd. Watervogelliefhebber en ex-keurmeester Roelof Jan Breman uit Giethoorn probeert het tij te keren en zet zich in om dit jongste Nederlandse watervogelras te ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.