help
'Nog veel missiewerk te doen' : DSP beloond voor initiatief om antibioticaresistentie in te dammen \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Engelenburg, H. \ 2017
Met het Sustainable Antibiotics Program wil DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) lozingen van industrieel afvalwater met antibiotica in het milieu terugdringen en daarmee toenemende antibioticaresistentie aanpakken. Met het initiatief won DSP de Europe ...
help
Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen : is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? [Boek]
Geijlswijk, I.M. van \ Heederik, D.J.J. \ Mouton, J.W. \ Wagenaar, J.A. \ Jacobs, J.H. \ Taverne, F.J. \ 2016
Afgelopen jaren zijn successen geboekt met het reduceren van het antibioticagebruik in de dierhouderij. Het benchmarken van bedrijven en dierenartsen heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het benchmarken is gebaseerd op een pragmatische benaderi ...
help
Utrecht en Wageningen bundelen gezondheidsonderzoek \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2016
Wageningen UR vormt vanaf 1 februari samen met de Universiteit Utrecht en vier universitair medische centra het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Naast antibioticaresistentie en zoönosen komen ook duurzame veehouderij en gezonde ecosystemen a ...
help
Dossier antibioticaresistentie [Dossier]
2016
Antibiotica zijn medicijnen die mensen en dieren helpen te genezen van infecties door bacteriën. Bacteriën kunnen ongevoelig worden voor antibiotica. We noemen dat resistent. Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Sommige in ...
help
Antibioticabeleid in de dierhouderij : effecten en perspectieven [Boek]
Raad voor Dierenaangelegenheden \ 2016
Om resistentievorming bij gevoelige micro-organismen te beperken is het kabinetsbeleid gericht op zorgvuldig en restrictief antibioticagebruik. In de afgelopen jaren hebben dierenartsen en dierhouders in de rundvee-, varkens-, kalver- en pluimveesect ...
help
To treat, or not to treat? : could you, and should you, cut down on antibiotic use in dry cows? \ CowManagement [Artikel]
Wright, K. \ 2016
The blanket treatment of cows with antibiotic at drying off is firmly under the spotlight. NMR vet Eamon Watson reassures producers that there’s no need to panic – particularly if they have access to herd level data and accurate individual cow record ...
help
Melkvee selectief droogzetten \ Management&techniek [Artikel]
De Schutter, H. \ 2016
Het antibioticumgebrui k in de veehouderij ligt onder vuur wegens de maatschappelijke bezorgdheid rond antibioticumresistentie. Selectief droogzetten is een mogelijke manier om het gebruik van antimicrobiële middelen terug te dringen.
help
MRSA in pig farms: human epidemiology [Proefschrift]
Cleef, B.A.G.L. van \ 2016
Kluytmans, J.A.J.W. [Promotor]---Voss, A. [Promotor]---Benthem, B.H.B. van [Copromotor]
help
Antibiotic residues and resistance in the environment [Boek]
Pikkemaat, M. G.. \ Yassin, H. \ Berendsen, B. J. A.. \ Fels-Klerx, H.J. van der \ 2016
Antibiotic usage has benefited the animal industry and helped providing affordable animal proteins to the growing human population. However, since extensive use of antibiotics results in the inhibition of susceptible organisms while selecting for the ...
help
‘Trots op reductie 3e keuze middelen’ : directeur SDa: ‘Als trend zich voortzet wordt 70 procent reductie niet gehaald’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Cornelissen, J. \ 2015
In 2010 werden de eerste doelstellingen voor de antibioticareductie vastgesteld. Later kwam de doelstelling voor 2015 daar nog bij: een reductie van 70 procent ten opzichte van 2009. Duidelijkheid over relatie antibioticagebruik en humane resistentie ...
help
Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie [Boek]
Leenen, E.J.T.M. \ 2015
Er is in Nederland een toenemende discussie over de mogelijke verspreiding van (dier)ziektes, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën vanuit de veehouderij naar de mens. Deze ziekteverwekkers, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën zij ...
help
Medici wijzen te snel naar veehouderij \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Waar in de veehouderij in de diverse Europese landen steeds zorgvuldiger wordt omgesprongen met antibiotica, lijkt het tegengestelde het geval in de humane gezondheidszorg. De regeringsleiders van de G7 spraken zich deze zomer in het Duitse Elmau nad ...
help
Aanpak antibioticaresistentie [Brief]
Schippers, E.I. \ Rijn, M.J. van \ Dijksma, A.M. \ Mansveld, W.J. \ 2015
Kamerbrief van minister Schippers (VWS), staatssecretaris Van Rijn (VWS), staatssecretaris Dijksma (EZ) en staatssecretaris Mansveld (IenM) over de aanpak antibioticaresistentie.
help
ESBL's en antibioticaresistentie beperken via optimaliseren van diergezondheid en verantwoord antibioticagebruik [Brochure]
De Baere, K. \ 2015
De toenemende antibioticaresistentie is een bedreiging voor mens en dier. Sinds 2000 is het aantal bacteriën dat ESBL's produceert sterk toegenomen. Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij hebben we de voorbije 2 jaar een monitoring uitgevoerd naar de a ...
help
Antibioticaresistentie : wat als antibiotica niet meer werken? [Boek]
Dissel, Jaap van \ Hoekstra, Wiel \ Dreesens, Dunja \ Lubben, Mariken van der \ Graaf, Astrid van de \ 2015
Dit cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer is geheel gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op de maatschappelijke gevolgen ervan. Dit num ...
help
Landelijk antibiogram \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Wiegel, J. \ 2015
In 2014 is de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gestart met de monitoringspilot ‘Landelijk antibiogram’. De pilot is opgezet om een systematiek te ontwikkelen waarmee de dierenarts beschikt over actuele, betrouwbare, landelijke gegevens over de gevo ...
help
Rapportage SDa Veterinair antibioticumgebruik over 2014 [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ Schippers, E.I. \ 2015
Een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over antibioticagebruik bij (landbouw-)dieren.
help
Nadenken over grens reductie antibiotica \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Europa moet na gaan denken waar de minimumgrens ligt van het antibioticumgebruik. Dat stelt de Belgische antibioticumhoogleraar Jeroen de Wulf van de faculteit Diergeneeskunde in Gent. “Je kunt niet zonder meer reductiepercentages vaststellen zonder ...
help
CORE organic II [Boek]
[2015]
Het voorkomen van Antimicrobiële resistentie of Antibioticaresistentie (AR) in de voedselketen is zorgwekkend vanwege het risico dat behandeling bij mensen niet kan aanslaan. Het Europese onderzoeksproject SafeOrganic bekeek dit fenomeen binnen de bi ...
help
Inzicht in antibioticaresistentie : GD-varkensarts Jobke van Hout \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Hout, J. van \ 2014
De GD houdt de resistentieontwikkeling van bacteriën al lange tijd bij. Uiteraard zijn deze gegevens niet automatisch representatief voor de gehele Nederlandse varkensstapel, omdat de GD vooral zieke of gestorven dieren onderzoekt. Sinds september 20 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.