Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 336

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidscontracten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Veel vast werk : resultaten arbeidsmarktonderzoek Colland 2014 \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Gerritsen, K. \ 2015
Ruim vier van de vijf werknemers in de cumelasector zijn in vaste dienst. Dit blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat vorig jaar is verricht door Colland. Opvallend is ook dat het aantal werknemers nog iets stijgt, terwijl dit in andere groene secto ...
help
Nieuw ontslagrecht raakt ook werkgever \ BloembollenVisie [Artikel]
Hoogkamer, M.A. \ 2015
Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid gewijzigd. Een van de belangrijke wijzigingen is de introductie van de zogenoemde transitievergoeding die een werkgever in veel gevallen verschuldigd zal zijn bij het einde van een arb ...
help
Flexwerker krijgt meer rechten met nieuwe wetgeving \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De wet- en regelgeving voor het ontslaan van personeel, het inzetten van uitzendkrachten en werkloosheid is gewijzigd. Daarnaast wordt de Wet aanpak schijnconstructies dit jaar van kracht. Deze regels hebben gevolgen voor bollentelers en –broeiers di ...
help
‘Seizoenswerk is geen tijdelijk en flexibel werk’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De nieuwe Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies veranderen het speelveld van werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw. Voorzitter Albert Jan Maat van boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland maakt zich zorgen om de wij ...
help
Het nieuwe arbeidsrecht: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker? \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos-Steenbergen, M. \ 2015
Het moet eenvoudiger worden om een werknemer te ontslaan en de kosten van een ontslag moeten omlaag. Flexibele arbeidskrachten moeten daarentegen meer zekerheid krijgen. Dit zijn zomaar een paar doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Maar ...
help
Experimenteren met promovendi \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kouwen, M. \ 2015
Vanaf september zijn sommige promovendi geen werknemer meer, maar student. Een experiment moet uitwijzen of dat wenselijk is.
help
Bijzondere aandacht voor tewerkstelling in nakende seizoen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
We krijgen soms verraste reacties van werkgevers wanneer ze een brief ontvangen van de RSZ nadat ze enige tijd voordien met een controle van de sociale inspectie geconfronteerd werden en er vastgesteld is dat bepaalde zaken niet helemaal in orde zijn ...
help
Functiehandboek open teelten : behorende bij de CAO voor de Open Teelten [Boek]
Jongbloed, L.M.M.J. \ Kleijwegt, D.J. \ 2014
Het functiehandboek Open Teelten dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen de sector voorkomende functies (de bedrijfsfuncties). Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in functiegroepen, zoals opgenomen in ...
help
Samen naar de cao van morgen \ KAS magazine [Artikel]
Strating, H. \ 2014
Werkgevers en werknemers in de tuinbouw hebben te maken met een cao waarin alle rechten en plichten zijn vastgelegd. Maar is die arbeidsovereenkomst nog wel van deze tijd? Kijken jonge werkgevers en werknemers vandaag de dag niet geheel anders aan te ...
help
Teller dimona zorgt voor meer rechtszekerheid : seizoenarbeid \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2014
In alle teelten worden heel wat seizoenwerknemers ingezet. Vorig jaar werd de teller in Dimona gerealiseerd. Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de nieuwe tool die sinds vorig jaar operationeel is.
help
Een vreemde eend in de bijt : raam-Cao Bos en Natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Voor ongeveer 2400 werknemers in de bos- en natuursector is er een cao. Voor deze sector is het misschien heel logisch dat het Bosschap de totstandkoming van deze cao altijd heeft gefaciliteerd van 1954 tot 2014. Maar zo logisch is dat helemaal niet, ...
help
Werken met personeel - sociale documenten : codex hoofdstuk 14 \ Tuinaannemer [Artikel]
2013
Wie personeel tewerkstelt moet bepaalde sociale documenten bijhouden. Met deze documenten is het mogelijk om na te gaan of de werknemers correct zijn aangegeven en het arbeidsreglement correct wordt nageleefd. De werkgevers of hun sociaal secretariaa ...
help
Veel adders onder het gras bij deeltijdse arbeid \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
De wetgeving inzake deeltijdse arbeid in ons land is zeer rigide en bevat veel formaliteiten. Er wordt dikwijls over het hoofd gezien dat deze regelgeving soms onaangename verrassingen kan inhouden. Als je de voorziene regels niet strikt naleeft, kun ...
help
Tijdelijke werkloosheid : sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen \ Tuinaannemer [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
De winter heeft er weer toe geleid dat heel wat bedrijven een beroep moesten doen op een of andere vorm van tijdelijke werkloosheid. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst wel verder blijft bestaan en dat er een beroep kan gedaan worden op een werkl ...
help
Deeltijdse arbeid tuinaanleg in tien regels samengevat \ Tuinaannemer [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
In de tuinaanlegsector komt deeltijdse arbeid vrij veel voor. De reglementering ter zake is vaak onvoldoende bekend. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de ‘Sociale Inspectie’ op het terrein nog steeds inbreuken vaststelt op deze wetgeving. In dit ...
help
Deeltijdse arbeid in tien regels samengevat \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
In dit artikel wordt een aantal aspecten van deeltijdse arbeid behandeld. De reden hiervoor is dat in niet minder dan zeven gevallen de inspectiediensten een proces-verbaal hebben opgesteld ten laste van een werkgever in de tuinbouw omdat hij niet in ...
help
Tewerkstellingspremie bij aanwerving 50-plussers gewijzigd \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Jacobs, A. \ 2013
Het aanwerven van een werkloze vijftigplusser met een contract van onbepaalde duur, kan gedurende een aantal maanden een stevige tussenkomst in de loonkost van deze vijftigplusser opleveren. De zogenaamde tewerkstellingspremie 50+ werd sinds 1 januar ...
help
Vitaliteit en flexibiliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2013
Ontwikkelingen als vergrijzing, de noodzaak tot efficiënt werken en technologische vernieuwingen vragen ook bij de waterschappen om vitaliteit én flexibiliteit. De thema's die zijn vastgelegd in de cao voor de waterschappen, krijgen concreet vorm in ...
help
De arbeidsduurregeling in land- en tuinbouw \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
Op 29 augustus werd in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd betreffende de modernisering van het arbeidsrecht. Door dit akkoord worden enkele belangrijke aanpassingen aangebracht aan de regels rond de geldende arbeidsduur die in ons land toege ...
help
Werken met personeel : wat bij indiensttreding van werknemers? \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2013
Ten laatste op het ogenblik van de aanwerving moet de werkgever een aantal formaliteiten vervullen. Correct opgestelde documenten, zoals het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomst, zijn zowel voor de werkgever als voor de werknemer zeer belangrij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.