help
Erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Waterbeheerders moeten daar bij het uitvoeren van hun werk meer rekening mee houden. Maar hoe doe je dat? En wat levert het op? Tijdens een speciale bijeenkomst over cultuurhistorie, ...
help
Nieuwe regelgeving archeologie moeizaam van start \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Degelin, S. \ Geest, W. De \ 2016
Een land- of tuinbouwer/tuinaannemer die vandaag een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen voor een constructie die groter is dan 5.000 m2, heeft kans dat zijn dossier ernstige vertraging oploopt omwille van de nieuwe regelgeving archeologie di ...
help
Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring [Boek]
Maas, G.J. \ Vries, F. de \ Brouwer, F. \ Heidema, N. \ 2016
In de bodem zit een schat aan sporen van activiteiten uit het verleden. In ons dichtbevolkte land is de kans groot dat deze waardevolle archeologische resten worden aangetast door grondbewerking en graafwerkzaamheden. Dit rapport geeft een overzicht ...
help
Wandelen langs oude waterwerken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Zoet water is een levensvoorwaarde. Dus doen mensen al heel lang hun best om zoet water te krijgen op plaatsen waar van nature niet genoeg is. Inspanningen van eeuwen zijn terug te vinden in het landschap in de vorm van indrukwekkende monumenten. Waa ...
help
Het grafheuvellandschap in Midden- en Zuid-Nederland \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Doorenbosch, M. \ 2015
Er zijn in Europa veel grafheuvels, in Nederland zijn er in elk geval al zo'n 3000. De meeste dateren uit het derde en tweede millennium voor Chr. en toen waren ze dusdanig talrijk dat ze waarschijnlijk hele grafheuvellandschappen vormden. Maar welke ...
help
Verslag van de kennisbijeenkomst Cultuurhistorie, Archeologie en Waterbeheer, op dinsdag 24 november in Amersfoort : erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust [Congresverslag]
Weeren, B.-J. van \ [2015]
De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar ho ...
help
Oorsprong van het Nederlandse kustlandschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Vos, P. \ 2015
Peter Vos (Deltares) verzorgde in 2011 met anderen de publieksuitgave "Atlas van Nederland in het Holoceen". Op basis daarvan was er de beoheofte om de beschreven kaartreconstructies nader te beschrijven. De sturende mechanismen die verantwoordelijk ...
help
'Archeologisch onderzoek vaak onnodig' \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze aflevering staat de bodem als bron van archeologische vondsten centraal. Adviseur regio ...
help
Verkenning toegevoegde waarde van data voor omgevingsmanagers : de integratie van ruimtelijke informatie t.b.v. de onderbouwing of objectivering van duurzame gebiedsontwikkeling [Boek]
Danes, M.H.G.I. \ Wal, T. van der \ Eupen, M. van \ 2015
In het kader van de natte en droge infrastructuur, is duurzame gebiedsontwikkeling een complex samenspel tussen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en andere organisaties. ‘Deze partijen hebben verschillende belangen ...
help
Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series [Proefschrift]
Vos, P. \ 2015
Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaa ...
help
Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Boek]
Spek, T. \ Elerie, H. \ Bakker, J.P. \ Noordhoff, I. \ 2015
Deze Landschapsbiografie van de Drentsche Aa beschrijft de lange levensloop van dit bijzondere landschap: van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden, via de prehistorie en historische tijd tot aan het moderne landschap van van ...
help
Grensgebied tussen zand en veen : een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant [Proefschrift]
Koopmanschap, H. \ Stichting Zuidelijk Historisch Contact \ 2015
Archeoloog Hans Koopmanschap presenteert de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Noord-Brabantse Langstraat en het aangrenzende zandgebied aan de hand van archeologische vondstdepots vol tot dusverre veelal onuitgewerkte opgravingen. Hij onth ...
help
Tuingeschiedenis gaat ondergronds. Het park van kasteel Duivenvoorde \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Lensvelt, N. \ 2015
Bij de laatste restauratie van het park van kasteel Duivenvoorde is op plaatsen die gerestaureerd werden archeologisch onderzoek gedaan zoals opgravingen, sonderingen en prikken met metalen stokken. Er zijn restanten van de geometrische vijvers en pa ...
help
Archeologische inventarisatie van veldversterkingen van de Atlantikwall in Meijendel en Berkheide : een nieuw perspectief op het duinlandschap \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Warmerdam, N. \ Kok, R. \ 2015
Wie regelmatig door de duinen van Berkheide en Meijendel loopt, zal zich misschien niet altijd realiseren dat hier meer dan 70 jaar geleden werd begonnen met de aanleg van een van de grootste verdedigingslinies uit de westerse geschiedenis, de Atlant ...
help
De Houtbeek : een levenslijn van 14.000 jaar bewoning \ De wijerd [Artikel]
Schut, P. \ 2014
Wie over de heide bij de Houtbeek wandelt, ziet een landschap zoals dat tot 100 jaar geleden overal te vinden was rond Garderen en Stroe. Het heeft nog steeds veel van zijn karakter behouden, maar een belangrijk element ontbreekt tegenwoordig: de sch ...
help
De Oostvaardersplassen anders bekeken \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vuure, C. van \ 2014
In de afgelopen tien jaar hebben de gebeurtenissen rond de massale sterfte van grote planteneters in de Oostvaardersplassen geregeld de landelijke pers gehaald. Voor- en tegenstanders van ingrijpen in het beheer van de Oostvaardersplassen hebben zich ...
help
Het nieuwe Huis Moerenberg in Tilburg \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Eynde, G. van den \ Toorians, L. \ 2014
In 2005 werd bij graafwerkzaamheden onverwacht de resten aangetroffen van het oude Huis Moerenburg, een buitenplaats waarvan het bestaan bekend was, maar de exacte ligging niet. Uit archeologisch onderzoek bleek dat een groot deel van het bodemarchie ...
help
Archeologische verwachtingskaart Uiterwaarden rivierengebied [Boek]
Cohen, K.M. \ Arnoldussen, S. \ Erkens, G. \ Popta, Y.T. van \ Taal, L.J. \ 2014
Het rapport biedt een overzicht van in de uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied te verwachten archeologie. Bij werkzaamheden in en langs de grote rivieren Heeft Rijkswaterstaat namelijk behoefte aan informatie over de mogelijk aan te treffen ...
help
Het Markermeer en IJmeer in beeld : de ontwikkeling van een archeologische kaartenset voor de waterbodem [Boek]
Houkes, M.C. \ Lil, R. van \ Brenk, S. van den \ Manders, M. \ Hennebert, S. \ [2014]
In 2012 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mede naar aanleiding van de evaluatie archeologiewetgeving, besloten om voor een aantal pilot-gebieden in Nederland historisch geomorfologische kaartensets samen te gaan stellen specifiek voor ...
help
In de ban van de archeologie \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Jager, S.W. \ 2014
Het boek ‘De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld’ gaat over het sprankelende verleden van deze regio, aan de hand van de vele oudheidkundige vondsten die er zijn gedaan. Het is geschreven voor een breed publiek en is mede mogelijk gemaa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.