help
Westerhout na Adriaan Snoek: Montsche en Michael \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Eijk, H. van der \ 2017
Henk van der Eijk heeft onderzocht wat de tuinarchitecten Adriaan Snoek, Johannes Montsche en Johann Georg Michael hebben bijgedragen aan de veranderingen van buitenplaats Westerhout op de grens van Haarlem en Heemstede. Zijn vermoeden is dat de vera ...
help
Aanvulling register archief Hydrobiologische Vereniging (NecoV) [Boek]
Dam, H. van \ 2016
Dit rapport is een aanvulling op de inventaris van het archief van de Hydrobiologische Vereniging van 1990. Het omvat 53 mappen met veel (deels ongepubliceerde) gegevens van W. Beijerinck P. Leentvaar, M.E. van der Meché-Jacobi, B.Z. Salomé, A. van d ...
help
Zuivel geschiedenis [Website]
[ca. 2013]
Website van het Zuivelhistorisch Genootschap. Het Genootschap inventariseert welke bronnen bewaard zijn gebleven en wat hun vindplaats is. Hier staat informatie over archieven van zuivelfabrieken en organisaties.
help
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) te IJmuiden archief [Website]
[2012]-
In 1903 werd het Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee opgericht onder het directeurschap van dr. H.C. Redeke. Per 20 mei 1912 werd, als opvolger, het Rijksinstituut voor Visscherij Onderzoek in het leven geroepen met Dr. P.P.C. Hoek als directeu ...
help
Inventaris van het archief van de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt : met voorganger Vereeniging Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp 1901-2000 [Boek]
Nummerdor, I. \ 2012
In 1901 werd de grondslag gelegd voor de stichting van een proeftuin, die een stimulans moest betekenen voor de zich ontwikkelende tuinbouw in Zeeland. De heer H.A. Hanken, voormalig directeur van de Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden ...
help
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) [Database]
Centrale Archief Selectiedienst Winschoten \ 2011
Het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) is in 1974 ontstaan door samenvoeging van drie bestaande instituten, namelijk: het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR, 1944-1974), het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebou ...
help
Zestiende-eeuwse ramp tastbaar in archief Delfland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
Niet altijd kan worden voorkomen dat archiefschatten verloren gaan. Ook het archief van het hoogheemraadschap van Delfland kent hiaten en beschadigde stukken. Oorzaak: een rampzalige stadsbrand in 1536. De sporen van die laatmiddeleeuwse ramp zijn er ...
help
Natuurbeelden [Website]
Stichting Natuurbeelden \ [ca. 2010]
Natuurbeelden is een filmcollectie over Nederlandse natuur en landschappen. Natuurbeelden is een samenwerkingsverband van De12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, IVN, Waddenvereniging, Dierenbescherming, Vereniging ...
help
Letterlijk en figuurlijk buitendijks : Blija \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2010
Op de eerste Pinksterdag in 2010 werd het kantoor van waterschap Blija Buitendijks in de as gelegd. Het kantoor was gehuisvest in de oude kop-hals-rompboerderij van secretaris Binne Reitsma. Gelukkig bleven Reitsma en zijn gezin ongedeerd, maar de br ...
help
Het archief van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Heeswijk, J. van \ 2009
Dit artikel geeft een korte beschrijving van het KNBV-archief en de belangrijkste subarchieven. Hierbij wordt de belangrijke rol van Ruud van der Meijden bij de uiteindelijke ontsluiting benadrukt. Vervolgens worden enige archivistische begrippen uit ...
help
Borsele, Bourgondië, Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 1400-1700 [Boek]
Blom, P. \ 2009
help
De techniek van het waarderen : werkconferentie 18-11-2009 [Congresverslag]
Burg, J. v.d. \ Drechsler, B. \ [2009]
Erfgoed is dat wat een samenleving de moeite waard vindt om te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties. Het feit dat een samenleving iets tot haar erfgoed rekent, wil zeggen dat zij het een bepaalde waarde toekent. Vaak blijft deze toegek ...
help
Oude bomen vanuit Zutphen bekeken \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Loermans, J. \ 2009
Jeroen Philippona, regiocoördinator van de Bomenstichting van Gelderland-Noord en actief bestuurslid van de Zutphense Bomenstichting, heeft een groot archief van zelfgemaakte foto's van monumentale bomen uit zowel binnen- als buitenland. Hier een kij ...
help
De archievenman bazelt \ Holland : regionaal-historisch tijdschrift [Artikel]
2008
Deze laatste bijdrage van Holland over archieven betreft de nieuwe huisvesting van het Stadsarchief van Amsterdam. Dat verhuisde in 2007 haar 35 kilometer archief van het voormalig raadhuis van Nieuwer-Amstel naar het voormalige hoofdkantoor van de N ...
help
Het bereik van het verleden : ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed [Boek]
Huysmans, F. \ Haan, J. de \ 2007
In dit rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau aandacht voor: sociale en culturele context van erfgoedbelangstelling, het bezoek aan cultureel erfgoed (onderverdeeld naar musea, monumenten, archeologie en archief); cultuurhistorische belangstell ...
help
Een kijkje in de schatkamers van TNO \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Bijbehorende website
Bunnik, F. \ Cremer, H. \ 2007
Bij het TNO instituut in Utrecht worden de gegevens uit de natuurlijke archieven van de Nederlandse ondergrond opgeslagen. De afdeling verantwoordelijk voor de digitalisering en archivering van alle data uit tienduizenden datasets uit de Nederlandse ...
help
Gebruik, beheer en toekomst van kaartcollecties [Boek]Bijbehorende website
Egmond, M. van \ Hameleers, M. \ 2007
help
Klik naar het verleden : een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed : hun profielen en zoekstrategieen [Boek]
Wubs, H. \ Huysmans, F. \ 2006
help
Zeeland en de strijd tegen het water : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2006
De geschiedenis van Nederland is verbonden met de strijd tegen het water. Maar als er één provincie is in ons land waar de strijd tegen het water de geschiedenis bepaalt, is dat wel Zeeland. De watersnoodramp van 1953, de bouw van de Deltawerken, vel ...
help
'Rode stippen' : het belang van onbelemmerd archiefonderzoek \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
Nimwegen, O. van \ 2006
Delen van de documenten van het Nationaal Archief zijn van rode stippen voorzien, hetgeen betekent, dat ze niet voor historisch onderzoek(ers) beschikbaar zijn. De auteur pleit voor een ruimere beschikbaarstelling
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.