help
Riet en ruimte voor de roerdomp [Boek]
Winden, J. van \ Beusekom, R. van \ Huigen, P. \ 2015
Voor de roerdomp was ons zompige laagland eeuwenlang een paradijselijk oord. De bevolking kende hem maar al te goed en was bekend met zijn mysterieuze roep. De roerdomp is een bijzondere vogel, perfect aangepast aan rietland met zijn verenkleed. Hij ...
help
Population dynamics of Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Netherlands: interaction effects of winter weather and habitat fragmentation \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Cormont, A. \ Vos, C.C. \ Verboom, J. \ Turnhout, C.A.M. van \ Foppen, R.P.B. \ Goedhart, P.W. \ 2014
The increased variability in weather as a manifestation of climate change is expected to have negative impacts on population survival in wildlife species, because it will likely lead to increased variation in vital demographic rates (mortality and re ...
help
Hoempgedrag en terreinkeus van Roerdompen in De Houtwiel \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Hut, R.M.G. van der \ 2011
De Roerdomp is een aan reigers verwante waadvogel die een verborgen leven leidt in rietmoerassen. Waarnemingen van Roerdompen in het voorjaar zijn meestal beperkt tot een roepend mannetje in de verte. De baltsroep klinkt als het blazen over een lege ...
help
Slaapplaatsen en foerageergebieden van Purperreigers in het Groene Hart in de nazomer \ Limosa [Artikel]
Winden, J. van der \ Horssen, P.W. van \ Poot, M.J.M. \ 2010
Ondanks hun grootte zijn Purperreigers geen opvallende vogels. Dat geldt voor de broedtijd, maar nog meer voor de periode daarna. Recent lieten trektellingen zien dat de bulk van de vogels eind augustus uit ons land wegtrekt, maar waar houden ze zich ...
help
Slaapplaatstellingen van Aalscholvers en Grote zilverreigers in Fryslân in de winter van 2008/2009 \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2010
In de afgelopen jaren heeft de FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân in herfst en winter met enige regelmaat provinciale slaapplaatstellingen van Aalscholvers en grote zilverreigers uitgevoerd. Ook afgelopen jaar was dat weer het geval. In drie verschill ...
help
Recordaantallen grote zilverreigers in Fryslân in de winter van 2007/2008 \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2008
Onder coördinatie van een telgroep werden eerder de bekende slaapplaatsen van zilverreigers in Friesland geteld.Ondertussen is de telling in handen van SOVON. Afgelopen winter werden opnieuw tellingen verricht, waar dit artikel de uitkomsten van geef ...
help
De Hunze uit zijn harnas \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Dijksterhuis, K. \ 2008
Wat ooit een kaarsrecht afvoerkanaal van smerig landbouwwater was, is sinds kort weer een kronkelende beek met natuurlijke oevers: de Hunze in Drenthe. In de trektijd pleisteren hier watersnippen, zomertalingen en kemphanen. 's Zomers broeden er gele ...
help
Vijverkalender: de vijver in de maand juli [Website]
Buedts, E. \ [ca. 2007]
Tips en aandachtspunten voor onderhoud aan de vijver in de maand juli
help
Beschermingsplan moerasvogels - Woudaapje (Ixobrychus minutus) [Boek]
[ca. 2007]
Beschermingsplan moerasvogels. Uiterlijk en gedrag, leefgebied en voedsel, bedreigingen en beschermingsmaatregelen van het woudaapje (Ixobrychus minutus)
help
Roepende roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen \ Limosa [Artikel]
Turnhout, C. van \ Dijk, A. van \ Weide, M. van der \ Beusekom, R. van \ 2006
In 2003 is een poging gedaan om de roerdomp Botaurus stellaris landdekkend te inventariseren. Door middel van extra waarnemingen is tijdens het veldwerk ook onderzoek gedaan naar de trefkans van roerdompen. Dit artikel geeft hoofdlijnen van het SOVON ...
help
Najaarstrek van Purperreigersover Ridderkerk, 2002-2005 \ Limosa [Artikel]
Bosch, M. van den \ Vlek, R. \ 2006
De Nederlandse broedgebieden van de Purperreiger (Ardea purpurea) zijn de meest noordelijke in Europa. Er is weinig bekend over de trek van de purprerreiger, omdat zichtbare trek nauwelijks wordt waargenomen. In 2002 werd bij Ridderkerk (Zuid-Holland ...
help
Groot en klein zilver van de Oostvaardersplassen : reigers kijken tijdens Vogelfestival \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Peeters, H. \ 2005
Veel reigers zijn in de Oostvaardersplassen waar te nemen, waaronder de de vestiging van de grote zilverreiger als broedvogel als laatste aanwinst
help
De reislust van standvogels : persoonsverwisselingen in de achtertuin \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2005
Verschillende voorbeelden van tuinvogels, die aan stuivertje wisselen doen, worden genoemd. Een flink deel van onze spreeuwen, roodborsten en vinken vertrekt namelijk naar het zuiden, maar wordt tevens vervangen door soortgenoten uit het noorden
help
Dumpt de Purperreiger eieren in nesten van soortgenoten? \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2005
Het leggen van eieren in andermans nest (eierdumping of broedparasitisme) komt waarschijnlijk vaker voor dan vermoed. Inmiddels zijn enkele waarnemingen gedaan, waaruit blijkt dat dit bij purperreigers voor komt. Waarom dit verschijnsel plaats vindt ...
help
Hou de roerdomp hoorbaar! \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Buissink, F. \ 2003
2003 is uitgeroepen tot Jaar van de Roerdomp voor het redden van de roerdomp. Van belang hierbij is ook dat het echte rietmoeras gered moet worden
help
Terreinkeus van de roerdomp in Nederlandse moerasgebieden [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ 2001
help
De Kwak Nyctocorax nyctocorax als broedvogel in de uiterwaarden van de IJssel: territoria, nesten, habitat en gedrag \ Limosa [Artikel]
Voskamp, P. \ Zoetebier, D. \ 1999
Resultaten van onderzoek en waarnemeningen van deze reigersoort in de uiterwaarden van de IJssel
help
11 portretten van moerasvogels \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Buissink, F. \ 1998
Een portret van de dodaars, de grote karekiet, de kwak, de krooneend, het porseleinhoen, de purperreiger, de rietzanger, de roerdomp, de snor, de zwarte stern en de bruine kiekendief, waarvan de laatste als enige niet meer op de Rode Lijst van bedrei ...
help
Het broedseizoen 1997 van de Purperreiger in Nederland \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Kooij, H. van der \ 1998
Naast de gebruikelijke weeergave van het aantal broedparen in de verschillende kolonies wordt vooral de reden van grote zorg verwoord. Een opmerkelijke verandering viel samen met de aanwezigheid van de vos in het broedseizoen
help
Aantalsontwikkeling van de Grote Zilverreiger Egretta alba in Nederland sinds 1970 in een Europees perspectief \ Limosa [Artikel]
Kooij, H. van der \ Voslamber, B. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.