help
Das kleine ABC der Blattlaeuse : Merkmale der fuenf wichtigsten Blattlaus - Arten \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Burghause, F. \ 1998
Van een twaalftal bladluissoorten die in de kascultuur voorkomen zijn er vijf van bijzondere betekenis. De afbeeldingen hiervan en de biologische kenmerken zijn besproken. Het betreft: 1) de zwarte bonenbladluis; 2) de groen-gestreepte aardappelbladl ...
help
Biologische aanpak bladluis in sierteelt heeft impuls nodig [thema: Bestrijden met beestjes] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Sierteelt [Artikel]
Geus, C. de \ 2002
siertelers leunen nog zwaar op chemie bij bestrijding van bladluis. Sluipwespen en gaasvliegen kunnen luis prima bestrijden.
help
Bladluis kost kapitalen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2007
Hoe moeilijk de gewasbescherming in de biologische paprikateelt soms is, blijkt dit jaar. De boterbloemluis zorgde voor flinke schade en daarna creëerde de perzikluis 'vette vruchten'. Op de biologische informatiebeurs in Brielle was de luisbestrijdi ...
help
Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas [Boek]
Bloemhard, C. \ Linde, A. van der \ 2008
Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen ...
help
Onderzoek naar geïntegreerde aanpak van boterbloemluis Aulacorthum solani : fase 1, 2a en 2b [Boek]
DLV Plant \ 2009
De boterbloemluis vormt al jaren een struikelblok in de geïntegreerde teelt van diverse sierteeltgewassen. Voornamelijk in het gewas Begonia weerhoudt de boterbloemluis de geïntegreerde teelt.
help
Perfecte bestrijding luis in paprika lijkt op topsport \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Heden-Scheerboom, N. van der \ 2009
Boterbloemluis bestrijden in de paprikateelt is lastig, maar het kan met de sluipwesp Aphelinus abdominalis. Op het bedrijf is met een speciaal kweeksysteem een leger van sluipwespen te creëren die deze luis efficiënt te lijf gaat. Hierdoor wordt de ...
help
Bestrijding gele rozenluis in aardbei [Factsheet]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Linden, A. van der \ [ca. 2010]
Gele rozenluis is het belangrijkste knelpunt in de bedekte teelt van aardbeien. Met het krimpende pakket bestrijdingsmiddelen wordt plaagbeheersing moeilijker. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een (nieuwe) beheersstrategie van gele roz ...
help
Robuuste bladluisbestrijding: een stappenplan [Brochure]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Wageningen UR \ 2010
Jaarlijks veroorzaken bladluizen schade aan gewassen. Naast zuigschade aan de planten, vervuilen kolonies luizen het gewas en de vruchten. Om dit te voorkomen zijn preventieve en curatieve maatregelen noodzakelijk. De juiste groeiomstandigheden en on ...
help
Bladluisbestrijding in glasgroenten [Dossier]
Messelink, G. \ [2010]
Dossier van bioKennis over Bladluisbestrijding in glasgroenten. Jaarlijks veroorzaken bladluizen schade aan gewassen. Naast zuigschade aan de planten, vervuilen kolonies luizen het gewas en de vruchten. Om dit te voorkomen zijn preventieve en curatie ...
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika [Poster]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ 2010
Een poster gemaakt voor de Gewasbeschermingsdag 18 mrt 2010. Deze poster gaat over de biologische bestrijding van bladluis in paprika. Bestrijding van bladluis zonder insecticiden is zeer moeilijk in paprika. De huidige biologische bestrijders schiet ...
help
Vervolgonderzoek naar geïntegreerde aanpak van boterbloemluis (Aulacorthum solani) [Boek]
Genuchten, L. van \ 2011
op Boterbloemluis gericht project bestond uit een effectiviteitproef met gewasbeschermingsmiddelen en een toetsing van de aanpak op een praktijkbedrijf. Uit de effectiviteitproef bleek dat Actara een goede effectiviteit heeft en een snelle aanvangswe ...
help
Die Räuberishe Gallmücke : Biologischer Pflanzenschutz mit Nützlingen, Teil I \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Schmidt, U. \ Seifried, C. \ 2011
Biologische gewasbescherming met insecten is al twintig jaar gemeengoed in de groenteteelt. In deze nieuwe maandelijkse serie zal per maand een roofinsect besproken worden. De bladluizen in komkommers onder glas worden aangebeten door roofmijten. Per ...
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika : evaluatie van nieuwe sluipwespen en gaasvliegen [Boek]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C.J. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van der \ cop. 2011
Referaat Biologische bestrijding van bladluis in paprika is zeer lastig en kostbaar, waardoor de bestrijding in de gangbare teelt nog sterk leunt op inzet van insecticiden. De wens is om minder afhankelijk te zijn van deze middelen, omdat ze een risi ...
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika [Poster]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van \ [2013]
Posterpresentatie over onderzoek naar het ontwikkelen van een robuust biologisch bestrijdingssysteem voor bladluis in paprika met inzet van (nieuwe) generalistische predatoren en maatregelen die verstoring van sluipwespen door hyperparasitoïden beper ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.