help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat ...
help
Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wolf, J. van der \ Overbeek, L. van \ 2015
Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het ondersch ...
help
Wapenarsenaal van bacterie ook bruikbaar voor mens \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Net als wij hebben bacteriën een soort immuunsysteem om zich te beschermen tegen virussen. Met het recentelijk in kaart brengen van het bacterie-DNA is steeds meer duidelijk geworden over het ingenieuze mechanisme dat daarbij wordt ingezet.
help
CVI blijft waken voor opkomende bacterieziekten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Klein Haneveld, J. \ 2013
Fred van Zijderveld nam op 21 november 2013 afscheid van CVI met een aan hem opgedragen symposium. Als hoofd van de afdeling Bacteriologie en TSE's was hij sinds 1979 betrokken bij de diagnostiek van ziekten als rundertuberculose, boviene spongiforme ...
help
De kracht van tankmelkonderzoek : UGA: gezonde uiers, meer melk \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Swinkels, J. \ 2013
Het verbeteren van de uiergezondheid is voor veel melkveehouders een belangrijk speerpunt. Gezonde uiers betekenen immers fittere koeien, minder medicijngebruik en meer melk. Om u nog beter bij te staan in de strijd tegen mastitis lanceert de GD dit ...
help
Werkgroep Fytobacteriologie : activiteiten 2012 - 2013 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Raaijmakers, J. \ Doorn, J. van \ 2013
Verslag van de bijeenkomst 2012 en de bijeenkomst 2013.
help
De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit [Boek]
Lange, H.J. de \ Lammertsma, D.R. \ Keizer-Vlek, H. \ 2013
Dit rapport beschrijft de invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit van 20 zwemplassen. Hiervoor is in de 20 zwemplassen veldonderzoek verricht naar relaties tussen aantallen en soorten watervogels, waterplanten, helderheid en ...
help
Monitoring microbiological changes in drinking water systems using a fast and reproducible flow cytometric method \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Prest, E.I. \ Hammes, F. \ Kötzsch, S. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Vrouwenvelder, J.S. \ 2013
Flow cytometry (FCM) is a rapid, cultivation-independent tool to assess and evaluate bacteriological quality and biological stability of water. Here we demonstrate that a stringent, reproducible staining protocol combined with fixed FCM operational a ...
help
Haal meer uit de uitslag van een mastitismonster \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Snoep, J. \ Tijs, S. \ 2013
Bij zichtbare uierontsteking of een hoog celgetal is het bijzonder nuttig om door middel van bacteriologisch onderzoek vast te laten stellen welke verwekker(s) achter het probleem zit(ten). Ook de misschien teleurstellende uitslag "geen bacteriën aan ...
help
"Up-to-date gevoeligheids bepalingen doen" \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Roode, H. de \ Hout, J. van \ Wolf, P. van der \ 2013
In een tijd waarin van u en uw dierenarts meer verfijnd en verantwoord antibioticumgebruik wordt gevraagd, neemt ook de belangstelling voor en de noodzaak van gevoeligheidsbepalingen toe. Om te onderzoeken voor welke antibiotica een bacterie gevoelig ...
help
Biodiversiteit in de praktijk : selectie van ziektewerende bacteriën : effect op opbrengst en kwaliteit van champignons [Boek]
Oei, P. \ Albert, G. \ 2012
Speciaal geselecteerde bacteriën (Bacillus subtilis) blijken in staat om Trichoderma te onderdrukken en de kwaliteit van de champignons te verbeteren. Gebruik van deze bacteriën in de praktijk leverde geen opbrengstdaling op; onder laboratoriumomstan ...
help
Know your udder enemies : an unseasonal rise in SCC and Bactoscans puts focus on bug identification \ CowManagement [Artikel]
Wright, K. \ 2012
A warm wet summer has caused a blip in the declining trends and satisfactory low levels of somatic cell counts and Bactoscans on many dairy units. And while producers might be tempted to settle for a blanket antibiotic treatment, this might not be th ...
help
Leefwijze en verspreiding van Xanthomonas in de plant en het veld : Xanthomonas fragariae in de aardbeienteelt - deel 2 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Melis, P. \ Baets, W. \ Verjans, W. \ Deckers, T. \ Stragier, P. \ De Vos, P. \ Vandroemme, J. \ Maes, M. \ 2012
Xanthomonas Fragariae is een bacterieel pathogeen die bladvlekkenziekte in aardbeien veroorzaakt. Een Vlaams onderzoeksconsortium onderzocht de bacterie en het ziekteproces gedurende vier jaar. In dit artikel wordt het onderzoek naar de ziekteverspre ...
help
Mastitis bij melkkoeien \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Vanholder, T. \ Melchior, M. \ 2012
In deze DM-uitgave wordt niet alleen ingegaan op onderwerpen als: diagnostiek, verwekkers van mastitis en de detectie daarvan, therapie, etc.., maar ook op wetgeving en resistentie-problematiek, automatische melksystemen en sensoren voor mastitisdete ...
help
"Nooit denken dat het wel goed is" \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Brus, M. \ 2012
Herwin van der Steege woont met zijn vrouw Lucinda en hun anderhalf jaar oude dochter Naomi op de boerderij in Genemuiden. In 2006 ging hij in een maatschap met zijn ouders. Zijn vader is nog steeds erg actief op het bedrijf. We treffen ze allemaal a ...
help
Voorspellende waarde van bacteriologisch onderzoek van tankmelk \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Morselt, M. \ 2012
Een bezoek aan de stal geeft vaak een indruk van hoe het gesteld is met de uiergezondheid, maar kan aan de hand van de uitslag van het tank-BO ook worden voorspeld hoe het is gesteld met de hygiëne in de stal en in boxen? Hier volgt een verslag van d ...
help
KNPV-werkgroep Fytobacteriologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2011
Samenvattingen van de bijeenkomst gehouden op 19 mei 2011 bij de Naktuinbouw te Roelofarandsveen. Deze bijeenkomst had als thema 'emerging diseases' (nieuwe bacteriële ziekten). Samenvattingen: 'Candidatus Liberibacter solanacearum': een opkomende zi ...
help
Werkgroep Fytobacteriologie : van aardbeien tot hels vuur \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Doorn, J. van \ 2010
Jaarverslag 2009 van de KNVP Werkgroep Fytobacteriologie.
help
Zwemwater in Rijnland : seizoen 2009 [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 2010
De resultaten van het zwemseizoen 2009 zijn voor Rijnland op 45 zwemwaterlocaties gerapporteerd. De provincie is toezichthouder op de zwemwaterkwaliteit. Met de metingen van Rijnland bepaalt de provincie of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen ...
help
Schonere kip dankzij fagen \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Bergen, M. van \ 2009
Antibiotica zijn door de toename van resistenties geen wondermiddel meer. Omdat er alternatieven moeten komen voor de bestrijding van schadelijke bacteriën, doet het Centraal Veterinair Instituut (CVI) onderzoek naar een, in de westerse wereld, in de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.