help
On the role of soil organic matter for crop production in European arable farming [Proefschrift]
Hijbeek, Renske \ 2017
help
Eerste BlijeVis enthousiast ontvangen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Drijver, J. \ 2015
Met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier onlangs de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een wereldwijde doorgang voor vissen, dwar ...
help
Vissen liften mee op innovatief Delflands idee \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klazenga, M. \ 2014
In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar in werkelijkheid zijn die er wel degelijk. Zeker in het lager gelegen westelijke deel van Nederland. Want hoe zwem je als vis naar een hoger gelegen water als daar ook nog eens een gemaal met enorm ...
help
Supporting decision-making for improving longitudinal connectivity for diadromous and potamodromous fishes in complex catchments \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Brevé, N.W.P. \ Buijse, A.D. \ Kroes, M.J. \ Wanningen, H. \ Vriese, F.T. \ 2014
Preservation and restoration of Europe's endangered migratory fish species and habitats are high on the international river basin policy agenda. Improvement through restoration of longitudinal connectivity is seen as an important measure, but althoug ...
help
Onderzoek naar de vispasseerbaarheid van 11 gemalen in Fryslân [Boek]
Koopmans, M. \ 2014
Voor de optimalisatie van vismigratie heeft Wetterskip Fryslân de behoefte om gegevens te verzamelen over nieuw aan te pakken knelpunten/locaties, en locaties waar (recent) voorzieningen zijn getroffen voor vismigratie. Het onderzoek in het najaar va ...
help
Corné Rijlaarsdam: Een 'rolluik' tegen wassend water' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
Corné Rijlaarsdam werd genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2013 met zijn ontwerp voor de Dutch-Flood-Door. Een soort superrobuust rolluik dat een waterdruk aankan van 7 ton. Rijlaarsdams levensmotto: het kan altijd beter, het liefst zo eenvoudig ...
help
Flexibele waterkering biedt volop mogelijkheden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reep, F. van de \ 2014
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt, het wateraanbod in de rivieren neemt toe en neerslag wordt heviger. Om antwoord te kunnen geven op de waterproblematiek zijn innovaties belangrijk. Twee Westlandse particulieren – Gerard Ja ...
help
Exorbitant mortality of hatchery-reared Atlantic salmon smolts Salmo salar L., in the Meuse river system in the Netherlands \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Brevé, N. \ Vis, H. \ Spierts, I. \ Laak, G. de \ Moquette, F. \ Breukelaar, A. \ 2014
Stocking Atlantic salmon Salmo salar L. in the Meuse river system is unsuccessful, since hardly any adults return upstream. To investigate problems during seaward migration, individual salmon smolts were tracked in the Dutch part of the river Meuse, ...
help
Guidance on the realisation of fish migration at pumping stations : from idea to realisation and evaluation [Boek]
Heemstra, M. \ Veneberg, J. \ 2012
The presence of artificial barriers such as pumping stations impedes the free migration of fish, and can cause severe damage to fish. In the last decade of the 20th century and the first decade of the 21th century, several legislations concerning the ...
help
Vismonitoring bij vismigratievoorzieningen en barrières voor vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : projectverslag [Studentenverslag]
Willems, B. \ 2012
Vrije vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt belemmerd door verschillende barrières en kunstwerken, zoals gemalen en stuwen. Ter verbetering van de vismigratiemogelijkheden zijn er in het beheergebied van Wetterskip verschillend ...
help
Bewustwording van leerlingen : verplaats je in een ander \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Bewustwording van vooroordelen over seksualiteit, cultuur en geloof en begrip voor verschillen tussen mensen. Dat is een opdracht voor onderwijs. Het is één van de doelstellingen van Kies Kleur in Groen. Maar hoe doe je dat? Confrontatie, identificat ...
help
Moveable flood barriers in the Rhine-Meuse estuary \ 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan [Hoofdstuk uit boek]
Rijcken, T. \ Kok, M. \ 2011
It is possible to reduce flood risk in estuaries without having to drastically modify the river banks by levees or to block shipping routes and ecological flows by dams. ‘Storm surge barriers’ close off a river mouth at times of high sea water levels ...
help
Effectief sluizen nemen : nieuw type vispassage slaat aan \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wit, W. de \ Meinders, W. \ 2011
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs de tweede De Wit-sluisvispassage geplaatst bij gemaal Caspargouw in Wijk bij Duurstede. Met dit nieuwe ontwerp van waterschapsmedewerker Wim de Wit kunnen vissen een groot peilverschil overbr ...
help
Elektrokinetische schermen tegen intrusie zout water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lageman, R. \ Pool, W. \ 2011
Zeewaterintrusie in kustzones, vooral als gevolg van overmatige grondwateronttrekking, vormt één van de grotere problemen voor de zoetwatervoorziening in kustgebieden. Er bestaan verscheidene methoden om dit probleem te minimaliseren, zoals grondwate ...
help
Verborgen landschapselementen uit de Koude Oorlog: de BWO-keringen \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Brand, N. \ 2011
Ter hoogte van het gemaal de Winkel, gelegen langs de Amstel, liggen twee damsluizen, die met hun opvallende hefbomen nogal in het oog springen. Ze maken deel uit van een veel groter netwerk van waterkeringen en veiligheidsmaatregelen die in het kade ...
help
Vismigratie Smidsdijk en Caspargouw : Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
Hop, J. \ 2011
Europa eist dat alle wateren in 2015 in een 'goede' chemische en een 'goede' ecologische toestand verkeren. Een belangrijke ecologische maatregel is het opheffen van migratieknelpunten voor vissen. In dit kader worden door het Hoogheemraadschap De St ...
help
Sociale (on)gelijkheid en sociale cohesie in de uithuizige vrijetijdsbesteding van Nederlanders \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Verbeek, D.H.P. \ Haan, J. de \ 2010
In april 2010 werd in Leuven de Nederlands-Vlaamse Vrijetijdsdag georganiseerd. Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om erop uit te trekken, bleek op deze dag. Dit artikel beschrijft de uithuizige vrijetijdsbesteding van Nederlanders met versch ...
help
Een stilstaand gemaal is het visvriendelijkst \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ Blokhuizen, R. \ Dalessi, D. \ Vis, H. \ 2010
Poldergemalen houden Nederland droog, maar maken ook talrijke slachtoffers onder vissen. Vooral paling is de dupe. Uit recent onderzoek blijkt de schade aan passerende vis sterk te variëren. Zelfs het meest visvriendelijke gemaal vormt toch nog een e ...
help
Deur blijft dicht voor zalm : beleid en politiek \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ Kamman, J. \ Wit, R. de \ 2010
Het Kierbesluitwil maar geen besluit worden. Eigenlijk zouden de spuisluizen van de Haringvlietdam vanaf 1 december 2010 ook bij hoogwater een beetje open worden gezet, maar de nieuwe regering haalt een streep door de internationale afspraak. Wat zij ...
help
Burger mag meedenken, maar ook weer niet teveel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2010
De uitbreiding van twee naar drie rijstroken op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is één van de dertig 'spoedaanpakprojecten' van Verkeer en Waterstaat. Ondanks die spoed heeft Rijkswaterstaat toch tijd gereserveerd voor 'informele participatie' va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.