help
Nog steeds crisis na verbod legbatterij \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Westenbrink, B. \ 2014
De leghennenhouderij zit in een dal. Bedrijven zuchten onder lage eierprijzen. De markt is nog van slag door het batterijverbod van 2012.
help
Ongelijk speelveld \ De pluimveehouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2012
Het verbod op traditionele kooihuisvesting van leghennen heeft in 2012 voor veel beroering op de Europese eiermarkt gezorgd. Dit mede omdat er in diverse lidstaten nog hennen in traditionele kooien gehouden worden. Ondertussen lonken elders ter werel ...
help
Beantwoording vragen over legbatterij en producten uit legbatterij : [kamerbrief] [Brief]
Bleker, H. \ 2012
Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over legbatterijeieren die ondanks het verbod nog steeds in Nederland worden verkocht.
help
De legbatterij bestaat nog steeds \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Snoo, A. de \ 2012
Zo'n 14 procent van de Europese leghennen zit nog steeds in legbatterijen, ondanks het verbod dat in is gegaan. Dertien van alle Europese lidstaten (27), waaronder Nederland, haalde de deadline van 1 januari 2012 niet. De Europese Commissie oefent dr ...
help
Beter welzijn van kip geeft meer milieubelasting \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2012
Uit het proefschrift van Sanne Dekker blijkt dat het verbod op de legbatterij in de pluimveehouderij tot hogere emissies van ammoniak en broeikasgassen en tot meer landgebruik leidt. Ze voerde een levenscyclusanalyse uit, waarbij ze het effect van ve ...
help
Impact kooiverbod [Brief]
2011
Brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de impact van het kooiverbod per 1 januari 2012.
help
Legbatterijverbod [Brief]
Kool, H. \ 2011
Brief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende het legbatterijverbod, dat op 1 januari 2012 in werking treedt.
help
Legbatterijverbod : [kamerbrief] [Brief]
Bleker, H. \ 2011
Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over de handhavingsstrategie van de overheid voor het Legbatterijverbod voor legkippen per 1 januari 2012.
help
Knelpunten omschakeling legpluimveebedrijven met legbatterijen [Brief]
Bleker, H. \ 2011
Brief aan de Tweede Kamer inzake knelpunten m.b.t. de omschakeling van legpluimveebedrijven met legbatterijen.
help
Klaar voor het verbod op de legbatterij? [Video]
2011
Vanaf 1 januari 2012 mogen er geen legbatterijen meer zijn in Nederland, maar 20 procent van de legbatterijbedrijven is nog niet klaar voor het verbod. Zij moeten hun bedrijven ombouwen, zodat ze scharrel- of vrije uitloopeieren kunnen produceren..
help
Uitstel kooiverbod is dolkstoot : 1 januari 2012 blijft deadline voor verbod : dierenwelzijn \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Luijmes, R. \ 2011
Het verbod op kooihuisvesting per 1 januari 2012 blijft van kracht. De EU nam geen besluit over het voorstel van zeven maanden. Volgens NOP/LTO was het voorstel een dolkstoot in de rug van pluimveehouders, die wel omschakelden.
help
Met de kippen de hoogte in : Berrie Heijink en Davina Coobs voegen twee locaties samen in Zutphen \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2009
Berrie Heijink en Davina Coobs voegen twee pluimveebedrijven samen op de bestaande locatie in Zutphen. De locatie in vierakker gaat wijken voor twee bouwkavels. Ze bouwen de scharrelstal in Zutphen om tot een twee etagestal. Later volgen twee batteri ...
help
Eén minuut voor 12 overschakelen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2008
Pluimveehouderij Janssen uit Oirlo (Limburg) behoort tot de pluimveehouders die tot het definitieve verbod in 2012 met de batterij blijven werken. hij heeft weinig vertrouwen in alternatieve systemen, zowel technisch als financieel
help
Opnieuw keuze voor volièresysteem : pluimveehouder Bart Gussinklo uit Eibergen vervangt legbatterij door etagestal \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2008
help
Huisvesting breed uitgemeten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 2008
help
Zware klappen voor pluimveesector : LEI houdt verbod verrijkte kooi tegen het licht \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Wal, G. van der \ 2007
Een inkrimping van de Nederlandse leghennenstapel met 15 procent en een verlies van 850 arbeidsjaren. Dat is het gevolg van het verbod op de verrijkte kooi, concludeert het Landbouweconomische Instituut (LEI) in haar rapport 'Verbod op verrijkte kooi ...
help
'De mensen komen er nu op af' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wesselink, W. \ 2006
Nadat het eeen aantal jaren scheen dat de Nederlandse pluimveehouder de verrijkte kooi links zou laten liggen, lijkt de belangstelling nu op te leven, aldus fabrikanten. Maar ook hier bepaalt de markt en de West-Europese consument kiest voor scharrel
help
Predicting future costs of High-Pathogenicity Avian Influenza epidemics: large versus small uncertainties \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Meuwissen, M.P.M. \ 2006
In deze publicatie wordt de focus gelegd op de kosten van een mogelijke uitbraak van het hoog-pathogene vogelgriepvirus in Nederland. Er worden modellen gebruikt die de waarschijnlijkheid van introductie van het virus en de waarschijnlijkheid van het ...
help
Dierenwelzijn in de commerciële leghennenhouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Evers, J. \ 2005
Om te kunnen nagaan of een bepaald type huisvesting de natuurlijke behoeften van leghennen respecteert, is er behoefte aan een beoordelingssysteem. Dit moet enerzijds praktisch en goedkoop zijn, anderzijds moet het de reële welzijnssituatie van de di ...
help
Met frisse tegenzin: opfokkende broers laten de batterij gedeeltelijk los \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 2005
Drie jaar geleden overwogen de gebroeders Classens nog te stoppen met hun bedrijf, maar in plaats daarvan zijn ze doorgegaan op een andere weg. Zij produceren voor de Nederlandse en de Duitse markt en die wil eieren uit alternatieve huisvesting. Vand ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.