help
Bieten bewaren: new winter fashion [Presentatie]
Legrand, G. \ 2013
Ontwikkelingen rond het afdekken van bewaarhopen van suikerbieten.
help
Peen poetst moeilijke start met prijs iets op \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Jacobs, R. \ 2009
Droogte heeft de kieming van ingezaaide peen in mei-juni 2008 verstoord. Overvloedige regen heeft de peenoogst verhinderd. Momenteelt is de prijs heel redelijk
help
Gescheurde suikerbieten in campagne 2008 [Boek]
Huijbregts, A.W.M. \ Schneider, J.H.M. \ 2009
Vanaf begin november 2008 kwamen er meldingen van gescheurde bieten uit vooral zuidwest Nederland. Ook in België en Frankrijk werd dit fenomeen waargenomen. De scheuren werden ook geconstateerd bij bieten die nog in het veld stonden. De scheuren zijn ...
help
Verschillende vormen van inwendig bruin onder de loep \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Schaik, A. van \ Geijn, F. van de \ 2007
In het bewaarseizoen 2006 zijn er tijdens de oogst en bewaring van Conference diverse vormen van inwendige bruinverkleuring te zien. Om de juiste conclusies te trekken over oorzaken, verdere onwikkeling en eventuele maatregelen, is het nuttig om de v ...
help
IJskoude spruit blijft frisgroen en vers \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oers, C. van \ 2005
'IJskoelen' is de nieuwste vinding om veroudering na de oogst te vertragen en de spruiten vers, frisgroen en met wit snijvlak bij de klant af te leveren
help
Zwarte vlekken in bewaarde peen : op zoek naar maatregelen ter voorkoming van dit probleem \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Kastelein, P. \ Elderson, J. \ Köhl, J. \ 2004
PRI heeft in 2001 en 2002 onderzocht welke teeltfactoren van invloed kunnen zijn op het optreden van zwarte vlekken in bewaarpeen, een verschijnsel dat de laatste jaren steeds vaker voorkomt bij biologische telers in de IJsselmeerpolders. In tabellen ...
help
Bewaarziekten bij vollegrondsgroenten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Becue, K. \ 2004
Door de seizoensgebondenheid van groenten is het bewaren ervan een essentieel element om een aanvoerspreiding te krijgen. Bewaarziekten kunnen echter opbrengst- en kwaliteitsverliezen veroorzaken
help
Koeling appels en peren vak apart \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Geus, C. de \ 2004
Aandacht voor de kwaliteitsproblemen die bij de langdurige bewaring van appels en peren kunnen ontstaan door een onzorgvuldige koelstrategie of een ondeugdelijke koelinstallatie. Vooral de bewaarziekten scald (bruinverkleuring van de schil) en inwend ...
help
Avoiding bruchid infestation in stored beans \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Kasambala, S. \ Mziray, H.A. \ 2004
Farmers in northern Tanzania lose a considerable proportion of their stored beans to small bruchid beetles. This article describes the efforts of ECABREN and CIAT to improve bean production and reduce post-harvest losses. Researchers and farmers join ...
help
Impregneren kisten voorkomt rot in peen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2003
Uit onderzoek door het handelsbedrijf Profyto blijkt dat de schimmelziekte peenkraterrot (Rhizoctonia carotae) voorkomen kan worden door behandeling van wortelbewaarkisten met het houtverduurzamingsmiddel Wolsit KD 10. De werkingsdurr is zeker enkele ...
help
Sterke vermindering mogelijk van bewaarverliezen biologisch fruit : tweejarig onderzoek afgerond \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Jager, A. de \ Westerweele, K. \ Verschoor, J. \ Sluis, A. van der \ 2003
PPO-fruit en ATO onderzochten een aantal methoden om bewaarproblemen bij biologische appelen aan te pakken: rot door schimmels en verlies van vruchtkwaliteit als gevolg van verruwing en vochtverlies. De maatregelen betroffen behandeling met heet wate ...
help
Toets voor inwendig rand in kool \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2003
Uitleg over een toets voor het tijdig traceren van inwendig rand bij sluitkool, waaraan door PPO wordt gewerkt, en de oorzaken en symptomen van inwendig rand (ook wel tabaksblad genoemd, en niet te verwarren met inwendig zwart). Tevens teeltadviezen ...
help
Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen [Boek]
Bos, D. \ Veerman, A. \ 2003
Van de op het in zuidoost-Nederland geteelde aardappelen wordt een flink deel, met name van een aantal specifieke rassen gebruikt voor voorgebakken en voorgekookte producten. Eén van de potentiële gebreken is het vóórkomen van drukplekken na bewaring ...
help
Detectie van zwarte vlekken op peen : PPO zoekt methode om kans op zwarte vlekken vroegtijdig te bepalen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Meier, R. \ Wander, J. \ 2002
PPO-Lelystad onderzocht een praktische detectiemethode voor het bepalen van het risico op zwarte vlekken in peen tijdens de bewaring: bewaring van een tijdens de oogst genomen monster bij 15°C en hoge luchtvochtigheid, en controle op zwarte vlekken n ...
help
Bacterie, belager van pootgoedteelt : verspreiding van bacterieziekten is te beperken door secuur werken [Thema veilig pootgoed] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2002
Bacterieziekten veroorzaakt door Erwinia-bacterieën (zwartbenigheid en stengelnatrot) vormen een belangrijk probleem in de pootaardappelteelt: de risico's bij teelt, oogst en bewaring; een nieuwe, snelle en goedkope praktijktoets op Erwinia van de NA ...
help
Wenken voor efficiënte inzet van kachels \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2002
Een overzicht van punten waarop gelet moet worden bij het drogen van gezonde aardappelen en aardappelen met rot
help
Der Steckbrief: Phoma-Lagerfäule bei Rote Bete \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Dalchow, J. \ 2002
Bewaarverliezen van rode bieten door schimmelaantasting
help
Kwaliteit aardappelen in bewaring valt nu vaak tegen : via rot, glaskoppen en fytoftora naar inwendige kieming en drukplekken \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hekkert, G. \ 2002
Kommer en kwel in de bewaarschuren met consumptieaardappelen. De hete zomer en natte herfst tijdens de teelt leiden halverwege het bewaarseizoen tot toenemende kwaliteitsproblemen. Een overzicht van knolaantastingen, bewaarstrategie (o.a. de instelli ...
help
Akkerbouwer redt rottende partij aardappelen : na intensief ventileren is 6 procent van de knollen weg \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hekkert, G. \ 2002
De mogelijkheden en beperkingen van de bewaarcomputer
help
Toets kan helpen bij aanpak van Fusarium : PPO onderzoekt TNO-test die vooraf kan aangeven of Fusarium-bestrijding nodig is \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lamers, J. \ Esselink, J. \ 2001
Een nieuwe, gevoelige test van grondmonsters kan besmetting van aardappelknollen met de droogrotschimmels Fusarium coeruleum (F. solani) en F. sulphureum aantonen, en een hulpmiddel zijn voor de beslissing om bewaarziekten te bestrijden bij inschuren ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.