help
Dossier Optimale groei en productie in de geitenstal \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2016
Dit dossier “Optimale groei en productie in de geitenstal” omvat de volgende artikelen: 1) Starten met een melkgeitenbedrijf. 2) Voeding van melkgeiten. 3) Bioveiligheid op het geitenbedrijf.
help
Groei vraagt meer aandacht voor infectieziekten : GD-directeur Ynte Schukken reageert op suggesties: ‘geen specifieke zorgen over diergezondheid op grote bedrijven’ \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Koopman, W. \ 2016
Theoretisch is goed te verklaren dat infectieziekten vaker voorkomen als rundveebedrijven groeien. Maar GD-directeur Ynte Schukken wil daarmee niet gezegd hebben dat besmettingen op grote bedrijven voor meer problemen zouden zorgen.
help
Melken zonder zorgen : eerst meer melk per koe, dan pas meer koeien voor Bart De Koker \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Geen ongebreidelde groei, maar wel stapsgewijs uitbreiden. Zo ziet Bart De Koker uit Baardegem de toekomst voor zijn bedrijf. Hij blijft desondanks voorstander van marktregulering. ‘Zomaar onbegrensd groeien werkt niet.’
help
Kreet uit het Zuiden : Christian Cousseau: ‘Met passie en vakkennis red je het niet meer’ \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2016
De Franse maatschap gaec de la Loze behoort met 220 kalvingen in het blonde d’Aquitaineras tot de grotere bedrijven. Het bedrijfsmanagement is op orde, de cijfers staan duidelijk op het netvlies. Toch beleeft ook dit bedrijf harde tijden.
help
In honderd jaar gegroeid van 20 naar 2450 koeien : Tom Oesch: ‘Bij nieuwe investeringen kies ik voor meer melkrobots’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2016
Binnen vijf jaar wil Tom Oesch van Swiss Lane Dairy Farms in de Verenigde Staten 50 procent van zijn koeien drachtig maken met embryo’s. De genetische potentie van het vee benut hij zoveel mogelijk met goed voer, voornamelijk verbouwd op eigen grond.
help
GD-directeur Ynte Schukken reageert op suggesties: 'geen specifieke zorgen over diergezondheid op grote bedrijven' : groei vraagt meer aandacht voor infectieziekten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2016
Theoretisch is goed te verklaren dat infectieziekten vaker voorkomen als melkveebedrij ven groeien. Maar GD-directeur Ynte Schukken wil daarmee niet gezegd hebben dat besmettingen op grote bedrijven voor meer problemen zouden zorgen.
help
1300 jerseys bij sharemilkers : Nieuw-Zeelands concept krijgt voet aan de grond in Noord-Holland en Flevoland \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Naar Nieuw-Zeelands voorbeeld zetten Peter van Dronkelaar en Harald Hoffman vorig jaar in Noord-Holland en Flevoland zeven melkveebedrijven op die worden gerund door sharemilkers. Koeverzorging is hun enige taak en de sharemilkers delen mee in de wins ...
help
Vol gas op vier locaties : starters melken binnen drie jaar tijd 200 koeien \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2016
Boerenzoon Leo Janssen en zijn vrouw Rachel kregen in 2012 een aanbod om melkveehouders te kunnen worden. Ze besloten die kans aan te grijpen en de voormalig vrachtwagenchauffeur melkt nu 200 koeien en mest 300 rosékalveren.
help
Met oog voor de omgeving : Tom Van de Vyver en Elke Dierickx combineren hun melkveebedrijf met hoeveverkoop \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Met drie provinciale titels hadden Tom Van de Vyver en Elke Dierickx uit Melsele een topdag op de fokveedag in Beveren. Fokkerij blijft een belangrijk ingrediënt in hun bedrijfsvoering. Ook runnen ze een hoevewinkel met de bij horende marktkraam.
help
Aandacht voor weerstand : vaker infectieziekten op grotere bedrijven door meer kans op overdracht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Hoe groter bedrijven worden, hoe meer aandacht er moet zijn voor de aanpak van infectieziekten. Dat stelde GD-directeur Ynte Schukken op een symposium van additievenleverancier Speerstra. Het was dé brug naar toevoegmiddelen aan rantsoenen die de weers ...
help
Controle als kernwoord : naar Portugal geëmigreerde Geert Roothans: ‘het voordeel van drie keer daags melken is dat er 24 uur per dag iemand op het bedrijf is' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Uitdaging was dé reden voor Geert en Marvi Roothans om een goedlopend bedrijf in Nederland te verruilen voor nieuwe kansen in Portugal. Vanuit een filosofie om eruit te halen wat erin zit, groeiden ze snel van 150 naar 840 koeien. Een goede organisati ...
help
Vervennootschappelijking in de Vlaamse land- en tuinbouw [Boek]
Bergen, D. \ Demuynck, E. \ Samborski, V. \ 2015
Meer en meer land- en tuinbouwbedrijven nemen de vorm aan van een vennootschap. Deze zogenaamde vervennootschappelijking houdt onder meer verband met de schaalgrootte en de schaalvergroting van de Vlaamse land- en tuinbouw en de stijgende kapitaalsbe ...
help
'Waar tuincentra stoppen, gaan wij verder' \ Boom in business [Artikel]
Doorn, D. van \ 2015
Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin aan een ondernemer vragen worden gesteld over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn toekomstplannen. Deze week: GreenSales Pieter van der Linden.
help
Creëer het juiste team om je heen : alles op eigen houtje heeft geen toekomst meer \ Boom in business [Artikel]
Doorn, D. van \ 2015
De laatste jaren blijkt uit gesprekken met boomkwekers dat steeds meer van hen wel wíllen uitbreiden of specialiseren, maar niet weten hoe ze dat concreet vorm kunnen geven. Ook zitten veel bedrijven momenteel met het probleem dat ze niet weten hoe z ...
help
'Uitbreiding broeierij gebaseerd op vraag uit de markt' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Kenmerkend voor de regio West-Friesland is het accent op broeierijbedrijven. Daarbij valt op dat deze bedrijven - ook tijdens de crisisjaren - een gestage groei vertonen. Dat roept vragen op. Zijn bedrijven van deze omvang nog wel te financieren? Of: ...
help
De tulpenteelt vanuit bedrijfseconomisch perspectief \ BloembollenVisie [Artikel]
Tesselaar, H. \ 2015
Jaarlijks stelt Flynth adviseurs en accountants verscheidene bedrijfsrapporten samen voor bloembollenbedrijven. In deze rapporten worden de bedrijfseconomische opbrengsten en kosten geanalyseerd, waarna de uitkomsten in een bedrijf vergelijkend overz ...
help
Ik mis wel eens de wil om te winnen : Forum: geen nieuwe toekomst zonder nieuwe verdienmodellen \ Boom in business [Artikel]
Iersel, H. van \ 2015
Gemiddeld gesproken gaat het slecht in de boomkwekerij. Rotslecht zelfs voor veel bedrijven. Gelukkig zijn er nog steeds bedrijven die goed draaien of in ieder geval met vertrouwen de toekomst in kijken. Deze kwekers draaien als nooit tevoren en zien ...
help
Strategisch project voor glastuinbouw in Oost-Vlaanderen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2015
De provincie Oost-Vlaanderen buigt zich over de begeleiding naar een duurzame land- en tuinbouw. Samen met heel wat partners worden doelgerichte projecten en acties uitgevoerd met als doel de open ruimte op een kwaliteitsvolle manier en in brede zin ...
help
Van intuïtie naar informatie : de invloed van big data op de landbouw [Brochure]
2015
help
EIP-AGRI Focus Group Precision Farming : final report [Boek]
EIP-AGRI Focus Group Precision Farming \ 2015
The EIP-AGRI Focus Group on “Mainstreaming Precision Farming” brought together 19 experts, including scientists, farmers, advisers, and agribusiness to address current opportunities, limitations and transferable innovative solutions on the topic of P ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.