help
Investigating drivers of collaboration in NGOs fundraising strategies : the case of the Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) in the Netherlands [Studentenverslag]
Wijnia, G. \ 2014
Conditions for fundraising are constantly changing. NGOs are currently faced with the impact of the economic crisis, critical donors and decreasing government budgets, and therefore forced to raise their funds as efficient as possible. Inefficiency a ...
help
Hoe kan u de belastingverhoging op liquidatieboni vermijden? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Henin, G. \ 2013
Bij de liquidatie van een vennootschap wordt het gestort kapitaal terugbetaald aan de aandeelhouder(s). Indien meer wordt teruggestort dan is dit een zogenaamde liquidatiebonus of een soort dividenduitkering uit de vennootschap maar de programmawet v ...
help
Op zoek naar geld om financieel gat te overbruggen : alternatieve geldbronnen kijken net als banken kritisch naar cijfers \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2012
De varkenssector staat er beter voor dan een jaar geleden. De hogere prijzen voor varkensvlees en voor biggen hebben varkenshouders weer een beetje lucht gegeven. Maar toch zijn nog veel bedrijven op zoek naar geld, met name om kortstondig een gat te ...
help
'Euro kan wegvloeien, grond blijft liggen' \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2011
De prijs voor bollengrond mag dan een dalende tendens vertonen, de gemiddelde grondprijs in Nederland stabiliseert. "Grond blijft liggen, het is een van de zekerste factoren", zegt Arjan van de Waaij, voorzitter Vakgroep NVM Agrarisch & landelijk Vas ...
help
Markt krijgt meer zeggenschap in toegepast wateronderzoek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2011
De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, CITG, van de TU Delft krijgt financiële steun van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren. Voor meer doelmatigheid in de waterzuivering zal veel onderzoek nodig zijn. En in de afvalwater ...
help
'Boomkwekers moeten huiswerk goed doen voor ze bij de bank aankloppen' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2010
'Goed voorbereid naar de bank'. Als kweker is het belangrijk je liquiditeitsstromen goed in kaart te brengen, voordat je op gesprek gaat bij de bank. Adviseurs van Abab lichten dit toe.
help
Megakapitaal zit overname in de weg \ Boerderij melkvee 100 plus : uitdagend magazine voor topondernemers in de melkveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2010
Bij grote bedrijven is doorgaans veel kapitaal gemoeid bij een bedrijfsovername. Als er broers en zussen zijn, vraagt het tijdige vermogensplanning en stuurmanskunsten om voor alle partijen een succesvolle overname te realiseren. Om deze problematiek ...
help
'Garantstelling Werkkapitaal is zinvol geweest' \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2010
Adviseurs wijten de geringe belangstelling voor de Garantstelling Werkkapitaal aan de voorwaarden van de regeling en de opstelling van banken. Banken spreken dit tegen en de overheid beweert vanuit Brussel geen extra bewegeningsruimte te hebben gekre ...
help
Liquiditeitstekort : advies \ BloembollenVisie [Artikel]
Koning, P. de \ 2010
In 2009 is meermalen gemeld dat bedrijven met uitbreidingsplannen lastiger een lening konden krijgen vanwege een tekort aan liquide middelen. wat betekent dit voor een ondernemer; en wat voor mogelijkheden heeft hij om toch zijn plannen door te zette ...
help
Van inkomen naar een gevulde portemonnee? \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Meulen, H van der \ Veen, H. van der \ 2009
Als gevolg van de economische crisis zal in 2009 een groot aantal land en tuinbouwbedrijven geconfronteerd worden met forse inkomensdalingen. De inkomsten staan onder druk en de rekeningen moeten gewoon betaald worden. Wat betekent dat voor bedrijven ...
help
Prijsindicaties zijn de basis voor financiële berekeningen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Assche, C. van \ 2009
De huidige prijsvorming houdt alle gemoederen in de sector bezig. In 2009 krijgt een aantal telers met liquiditeitsproblemen te kampen. Wie aanklopt bij de bank moet goed beslagen ten ijs komen. De onlangs vastgestelde prijsindicaties kunt u voor fin ...
help
De accountant in zware tijden : tuinder zou eigen jaarstukken moeten kunnen uitleggen \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Bijman, B. \ 2009
Accountants kunnen veel betekenen voor ondernemers met een bedrijf in zwaar weer, maar dat gebeurt niet altijd. Bovendien betalen ze zich in jaren eerder terug, want dan zijn er meer fiscale mogelijkheden
help
'Flexibel omgaan met hardere solvabiliteitseisen' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ 2009
De banken zouden ook in de tuinbouw nog slechts met de handrem op financieren. De tuinbouwgezichten van de grote drie banken geven hun visie. In deel 2 : Berd Feenstra van ABN Amro
help
Kleine bedrijven afhankelijk van externe inkomsten \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Jager, J.H. \ Everdingen, W.H. van \ 2009
Inkomsten van buiten het bedrijf zijn voor veel bedrijven een welkome aanvulling op het inkomen dat met het agrarische bedrijf wordt behaald. Vooral op de kleine bedrijven is de afhankelijkheid van inkomsten buiten het bedrijf groot. Daar ligt het aa ...
help
De bank in zware tijden : alleen toekomst als de tuinder zelf vertrouwen uitstraalt \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Bijman, B. \ 2009
Welke relaties zijn een steun voor de tuinder in zwaar weer? Nieuwe Oogst belicht in drie delen de veranderde relaties. Deel 1 van de trilogie: de bank
help
De glazen (bloem)bol \ Vakwerk [Artikel]
Brus, I. \ 2009
De bollensector maakt zware tijden door. Faillissementen, oprukkende schaalvergroting en moorderde concurrentie. Er is veel stil verdriet onder telers en kwekers. De oplossing is niet zo één-twee-drie te geven. Welke kant zal het opgaan? Tijd voor ee ...
help
Tegenslagen overwonnen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Engels, A. \ 2009
Gebr. van Vliet Handelskwekerijen heeft een moeilijke periode achter de rug. Het familiebedrijf uit Boskoop kreeg een aantal fikse klappen te verduren. Door positief te blijven ondernemen, wisten Koen (rechts) en Arno van Vliet stapje voor stapje uit ...
help
Kwekerij Jami wil arbeidskosten verlagen van 28,8 naar 25 cent per kilo : bedrijfsadviseur helpt ondernemers bij het vinden van zwakke punten \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2009
Trostomaten kwekerij Jami bouwde nieuw en investeerde in diverse arbeidsbesparende aanpassingen. Toch bleven de arbeidskosten relatief hoog ten opzichte van collegabedrijven. Victor de Koning, bedrijfsadviseur glastuinbouw bij Flynth maakte een liqui ...
help
Van Dijk: 'Het systeem goed vullen met gegevens levert veel op' : liquiditeitsbegroting, financiële- en gevoeligheidsanalyse \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2009
Het financieel managementsysteem Diamond geeft inzicht in de begrote en de gerealiseerde omzet per periode. Tevens geeft het inzicht in de directe kosten, de bedrijfskosten en de financiële baten en lasten. Bovendien brengt het de crediteuren- en deb ...
help
Garantstelling overheid helpt niet alle bedrijven : survival in moeilijke tijden \ Onder glas [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2009
De liquiditeitsproblemen zijn op de glastuinbouwbedrijven zo groot dat de Garantstelling werkkapitaal van de overheid en de Bbz-regeling van de gemeente belangrijke instrumenten zijn om ondernemers door deze moeilijke periode te helpen. De regelingen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.