help
'Hallo, ik ben De Weideman!' : onzichtbaar, maar vakkundig en inspirerend: eindelijk laat De Weideman van zich horen in een exclusief interview. \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Hij hecht aan anonimiteit en verschuilt zich telkens achter zijn boodschap voor meer weidevakmanschap. Slechts schoorvoetend stemde De Weideman in met een interview, voor het eerst in de drie jaar dat hij melkveehoudend Nederland van adviezen voorziet. ...
help
'Kurzrasen' voor een optimaal weidebeheer \ Management&techniek [Artikel]
Van Haver, S. \ Schaeken, T. \ 2016
De themagroep Rundvee bracht onlangs een bezoek aan de Oostkantons. Op het bedrijf Theissen-Manderfeld doet men sinds enkele jaren aan ‘kurzrasen’, een systeem van kortbegrazing.
help
Vers gras voeren vergroot liquiditeit : Marijn Dekkers: ‘opname vers gras essentieel voor het rendement en de liquiditeit’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Lage melkprijzen kunnen zorgen voor liquiditeitsproblemen bij melkveehouders. Rabobank adviseert: kijk scherp naar de droge stof die de koe opneemt uit vers gras. Het bepaalt voor een belangrijk deel het rendement en de liquiditeitsruimte.
help
7 tips voor het voeren van veel vers gras \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
2016
Op Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld wordt beweid zodra het weer het toelaat. Hier wordt niet gestuurd op de hoogste melkproductie maar op een maximale grasbenutting en op gezonde koeien. In dit artikel een aantal tips van Frank Lenssinck, directeu ...
help
“Stuur alle grote grazers van de heide af en plaats er schaapskuddes voor in de plaats" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2016
Meningen van vijf experts over begrazing van de heide en het inzetten van schapen.
help
Ammoniakemissie en weidegang melkvee : verkenning weidegang als ammoniak reducerende maatregel [Boek]
Hoving, I.E. \ Holshof, G.J. \ Evers, A.G. \ Haan, M.H.A. de \ 2015
Om te zien of extra weidegang als aanvullende managementmaatregel kan worden aangemerkt om de ammoniakemissie te verminderen is een modelmatige verkenning uitgevoerd naar het effect van weidegang op de ammoniakemissie. Toename van weidegang met melkv ...
help
Wisenten in Nederland [Boek]
Leeuw, C. de \ 2015
Door toegenomen stikstofbemesting en gebrek aan natuurlijke dynamiek groeien diverse open ecosystemen langzaam dicht met grassen, struiken en bomen. Zo verdwijnt gestaat een paradijs aan bijzonderen planten- en dierensoorten. In het Kraansvlak in Nat ...
help
Bufferboeren : productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie : duurzame klimaatoplossingen voor landbouw & water [Brochure]
Eekeren, N. van \ Deru, J. \ Gerdes, S. \ [2015]
Hoger gelegen zandgronden zijn vaak droogtegevoelig. Door klimaatverandering, maar ook vanwege een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij, is de waterbeschikbaarheid op deze gronden nog onzekerder geworden. Dit heeft negatieve gevolgen ...
help
Amazing Grazing 2030 : weiden zonder afrastering [Brochure]
[ca. 2015]
Twee toekomstige bedrijfssystemen zijn geschetst. Eén waarbij de techniek van Cow guide toegepast is op melkveebedrijven met een kleine huiskavel en diverse percelen op afstand. Een ander meer vergaande schets is gemaakt van een bedrijf waarbij gestr ...
help
Robot & weiden : vijf concepten voor automatisch melken en weiden [Boek]
[2015]
Ons motto is 'Robot & Weiden: dat kan!' Het is een kwestie van de juiste werkwijze vinden, eentje die past bij jouw bedrijf, ambities en voorkeuren. In Robot & Weiden heeft een groep van 50 weidende melkveehouders met een AMS en een team van weidegan ...
help
Weidehulp voor robotmelker : Duurzame Zuivelketen biedt advies aan bij weiden en robotmelken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
‘Robot & Weiden, het kan!’ Met deze symposiumtitel kregen zo’n vij fhonderd bezoekers advies, ervaringen en innovaties aangereikt om ook met automatisch melken de koeien aan het grazen te houden. Piet Boer zei namens de Duurzame Zuivelketen toe dat me ...
help
'Begin op tijd met beweiden' : studieclub 'Robot en weidegang' evalueert seizoen \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2015
Robotmelkers die van weidegang een succes willen maken, moeten in het voorjaar op tijd met beweiden beginnen. Tot die conclusie kwamen de leden van de studieclub ‘Robot en weidegang’ in Noord-Holland tijdens hun laatste bijeenkomst van dit weideseizo ...
help
Evalueer nu de parasietenbestrijding \ Management&techniek [Artikel]
Declerck, I. \ 2015
Als de runderen weer op stal gaan, ga je best na in welke mate ze een wormbesmetting hebben doorgemaakt. Zo kan je het ontwormingsschema indien nodig bijsturen.
help
Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden : fase 1 analyse bestaande gegevens [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Smit, C. \ Emond, D. \ Liefveld, W.M. \ Bakker, E.S. \ 2015
Hoe kan begrazing het beste ingezet worden on natuur- en veiligheidsdoelen in het rivierengebied in goede samenhang te realiseren? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek naar begrazing in uiterwaarden voor het OBN Deskundigenteam Rivierenlandscha ...
help
'Er zijn geen slechte melkrobots meer' : nieuwsgierige melkveehouders op excursie bij robotboeren \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Adviesbureau Valacon nodigde een tiental melkveehouders uit voor een rondgang langs vier melkveehouders die sinds een aantal jaren met een robot melken. Elk een ander merk. Conclusie van de dag: er zijn geen slechte melkrobots meer, maar iedere boer ...
help
NMV-voorman Wiegersma 'gewone traditionele boer' : 'altijd beheerst gegroeid met eigen koeien' \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Harm Wiegersma is sinds juli voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Thuis in Rinsumageest (FR) runt hij een ‘gewoon, traditioneel bedrijf, wel iets intensief’. Hij is geen man van wilde bokkensprongen. Als belangenbehartiger zoekt hij ...
help
Weiden en bodem : nog niet zo simpel \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
“De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet.” Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, ...
help
Grote grazers als natuurlijk onderdeel van levensgemeenschappen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Erhart, F. \ 2015
Grote grazers in natuurgebieden zijn inmiddels een vertrouwd verschijnsel. Meestal wordt er per gebied slechts één soort grazer ingezet als beheermaatregel of als bestrijdingsmiddel tegen ongewenste soorten. Vanuit kennis over grazers die van nature ...
help
Van 'Brachypodiumhelling' naar soortenrijk kalkgrasland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ Verbeke, W. \ 2015
Een steile zuid-west gerichte, niet natuurlijke helling werd in 1985 in gebruik genomen als begrazingsbeheer. Een gebied met extreme abiotiek: zeer kalkrijk, zeer droog en brandend heet in de zomer. Dit artikel geeft resultaten van het vegetatieonder ...
help
Beweiding : UDV onderwijsdag 5 november 2015 [Presentatie]
Vrolijk, M. \ Pol-Dasselaar, A. van den \ 2015
Presentatie UDV Onderwijsdag 5 november 2015 over beweiding.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.