Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1391

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="belastingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland [Boek]
Bruyn, Sander de \ Hers, Sebastiaan \ Vergeer, Robert \ Nelissen, Dagmar \ Faber, Jasper \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Cherif, Sofia \ 2017
Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie ...
help
Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?: : verkenning van trends en opties : Milieubelastingen en Groene Groei Deel III / Herman Vollebergh (eindredactie), Justin Dijk, Eric Drissen, Hans Eerens en Gerben Geilenkirchen [Boek]
Vollebergh, Herman \ Dijk, Justin \ Drissen, Eric \ Eerens, Hans \ Geilenkirchen, Gerben \ 2016
In de politiek leeft breed de wens om het belastingstelsel te hervormen. Onderdeel hiervan is de gedachte de belastinggrondslag te verschuiven van ‘arbeid en winst’ naar ‘consumptie en duurzaamheid’. Dat zou meerdere doelen tegelijk kunnen dienen: ee ...
help
Hemelwater belasten of belonen : impactproject differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen [Boek]
Mesters, Carleen \ Bor, Anne-Marie \ 2016
Belastingdifferentiatie als financiële prikkel om burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Kan dat? Wat is daar voor nodig? Over deze vragen gaat dit rapport, dat geschreven is in het kader van het imp ...
help
New era. New plan. Europe : a fiscal strategy for an inclusive, circular economy [Boek]
Groothuis, Femke \ 2016
This study by The Ex’tax Project in cooperation with Deloitte, EY, KPMG Meijburg and PwC examines the impact of a tax shift from labour to consumption and natural resource use. Cambridge Econometrics has modelled the impacts of a tax shift scenario i ...
help
Stimuleringsregeling groene energie voor zelfopwekkers [Boek]
Wielders, L. \ Rooijers, F. \ Schuurbiers, M. \ 2016
Om een eigen hernieuwbaar project voor elkaar te krijgen is het makkelijk als je een dak hebt waar je zonnecellen op kunt leggen. Maar als dat niet het geval is, is het lastig om een ‘eigen’ project gerealiseerd te krijgen. De SDE+ regeling is niet g ...
help
Biobased Economy : met fiscaal voordeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil [Boek]
[2016]
Duurzaam ondernemen kan met steun van de overheid en levert belastingvoordeel op. Via de MIA\Vamil-regeling mag namelijk een deel van de kosten worden afgetrokken van de fiscale winst (MIA) en/of vrij worden afgeschreven (Vamil). Dit leaflet zet de m ...
help
Tussenrapport verkennende fase commissie onderzoek mogelijke aanpassing belastingstelsel waterschappen [Boek]
Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) \ 2016
Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) de opdracht gegeven om te onderzoeken of het belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is en verbetervoorstellen te formuler ...
help
De gemiste kans van de VN-klimaatconferentie : Johan Albrecht: ‘een globale CO2-taks op voedsel zou naast klimaatvoordeel ook concurrentievoordeel voor de Europese landbouw opleveren' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Nantier, G. \ 2016
Naar de veeteelt en in het bijzonder de vleesveeteelt wordt dikwijls met de vinger gewezen als veroorzaker van de klimaatopwarming op aarde. Bij veehouders zelf is er weinig aandacht voor het klimaat. Deze beperkt zich veelal tot het incasseren van de s ...
help
Energiebelasting in de glastuinbouw in Noordwest-Europa [Boek]
Velden, Nico van der \ Smit, Pepijn \ 2016
In Europa wordt belasting geheven op energie. De belastingen voor de belangrijkste energiesoorten in de glastuinbouw in de landen in Noordwest-Europa zijn onderzocht. In de afzonderlijke landen worden door de glastuinbouw verschillende brandstoffen i ...
help
Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw : vergelijking met energie-intensieve industriële sectoren [Boek]
Velden, Nico van der \ Silvis, Huib \ Blom, Martijn \ Smit, Martine \ 2016
help
Waterschapsbelastingen 2015 : het hoe en waarom [Boek]
[2015]
Elke twee jaar doen de waterschappen gezamenlijk verslag van hun resultaten in Waterschapspeil. Deze rapportage is gebaseerd op Waterschapsspiegel, een benchmark die we gebruiken om onszelf als waterschappen continu te verbeteren. Daarnaast willen we ...
help
Meerdere primitieve aanslagen voor een heffing; mogelijk versus gewenst : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Monsma, E. \ 2015
Voor ligt een uitspraak van Gerechtshof Den Haag, waarbij belanghebbende voor de tweede maal op rij geen gelijk krijgt. Enige sympathie valt wel op te brengen voor belanghebbende; want hoe is het mogelijk dat aan dezelfde belastingplichtige voor deze ...
help
BTW en sportaccommodaties : een nieuw Sportbesluit \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Brouwer, R. \ Ketner, L. \ 2015
Op 15 september 2014 publiceerde de staatssecretaris van Financiën een nieuw Sportbesluit. De staatssecretaris geeft in het nieuwste Sportbesluit uitleg over de toepassing van het verlaagde (6%) btw-tarief bij de terbeschikkingstelling van sportaccom ...
help
Belastingdienst speurt naar schijnzelfstandige \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Marcus, E. \ 2015
De belastingdienst heeft voor dit jaar een potje van 100 miljoen euro vrijgemaakt om schijnzelfstandigen op te sporen. Volgens de belastingdienst zijn sommige zzp’rs helemaal geen ondernemer maar gewoon werknemer. Iedere varkenshouder die op drukke m ...
help
Ecocheques in de tuinaanleg \ Tuinaannemer [Artikel]
2015
Ecocheques bestaan al sinds 2009 en zijn een netto voordeel voor de werknemer. De kost voor de werkgevers wordt gecompenseerd d.m.v. een fiscale lastenvermindering. De lijst met ecocheque-producten werd recent uitgebreid. Vanaf 2016 willen de sociale ...
help
MANIFEST : een toekomstbestendig belastingstelsel [Brochure]
Hekking, M. \ [ca. 2015]
De Groene Zaak, Natuur & Milieu, Greenpeace en Duurzame Energie Koepel boden op 21 april 2015 aan de vaste commissie van Financiën uit de Tweede Kamer dit manifest aan met een pleidooi om arbeid goedkoper en vervuiling duurder te maken.
help
Visies uit de agrarische praktijk op de landbouwvrijstelling [Boek]
Veen, H. van der \ Silvis, H. \ Meulen, H. van der \ Voskuilen, M. \ 2015
Dit rapport gaat in op de vraag welke gevolgen in de agrarische praktijk worden verwacht van het eventuele intrekken van de landbouwvrijstelling. Er is daarbij onder meer gekeken naar de gevolgen voor de grondprijs en -mobiliteit, maar ook naar de ri ...
help
Vis kost geld \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Collignon, F. \ 2015
Al in 1284 werd er officieel belasting geheven op de vis die aan land werd gebracht. De eer voor deze oudste visaccijns gaat naar Dordrecht, althans in deze stad wordt in een perkamenten overzicht van de inkomsten en uitgaven van 1283 en 1284 voor he ...
help
Het aslastendecreet : codex voor de tuinaannemer \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2015
Op 5 februari 2015 werd in de pers verklaard dat minister Ben Weyts de controles op de aslasten wil verhogen. De bedoeling is dat er nog meer overladingen kunnen worden uitgehaald via weegsystemen ingebouwd op onze snelwegen. In dit nummer geven we m ...
help
Bijzondere aandachtspunten tewerkstelling seizoenpersoneel \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
We krijgen soms verraste reacties van werkgevers wanneer ze een brief ontvangen van de RSZ dat tijdens controle van de sociale inspectie werd vastgesteld dat bepaalde zaken niet helemaal in orde zijn. De gevolgen kunnen soms zeer groot zijn. Dit is z ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.