help
Aanvullende verkeersbelastingproeven regionale keringen 2014 [Boek]
2014
Deze rapportage beschrijft de door ARCADIS uitgevoerde analyse van de uitgevoerde praktijkproeven en de aanbevelingen voor aanpassingen in de nieuwe leidraad toetsen op veiligheid.
help
Onderzoek naar Verkeersbelasting boezemkaden, door STOWA en vijf waterschappen [Video]
STOWAvideo \ 2014
Conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid [LTV] dient bij de beschouwing van de macrostabiliteit binnenwaarts de aanwezigheid van een verkeersbelasting op de kruin van de boezemkade te worden gehanteerd. Dit blijkt een grote (negatieve) invloed te he ...
help
Meer maïs in stroken : nieuwe teeltmethode spaart de bodem en geeft draagkracht \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2012
Na jaren van experimenteren lijkt het telen van maïs in stroken op doodgespoten grasland definitief door te breken, al blijven er verschillen van inzicht over de beste manier van werken. Wat is bijvoorbeeld het beste moment van doodspuiten van het gr ...
help
Hoe breng je 300 pk over op de grond? : rupsen of banden : kiezen tussen draag- en trekkracht \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Boom, N. van der \ Robben, H. \ 2011
Waar kies je voor? Een rupstrekker of toch maar een met conventionele rubberbanden? Het blijft een veelgehoorde vraag, zeker bij akkerbouwers die een trekker met meer dan 300 pk motorvermogen willen aanschaffen. Je moet dat vermogen immers wel op de ...
help
Zettingsarm ontwerp voor nieuwe wijk Westergouwe: grondverbetering aanbesteed als design & construct \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2010
Het voorkomen van grote restzettingen is in de nieuwe wijk Westergouwe in de Zuidplaspolder erg belangrijk. Bij de aanbesteding van de eerste grondverbetering wordt gestreefd naar de hoogste restzettingseis binnen het beschikbare budget. De aannemer ...
help
Buiten de gebaande paden denken : nooit meer een wiel door het gewas \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2010
Als je wilt dat een plant ongestoord kan groeien, dan moet je de bodem zoveel mogelijk ontzien. Met dat idee teelt een kleine groep pioniers in Nederland gewassen op onbereden bedden. De resultaten zijn veelbelovend, al zorgt de oogst vanaf de rijpad ...
help
Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades [Boek]
Gast, T. de \ Wiertsema & Partners \ 2009
De primaire keringen (zeedijken, compartimentkeringen, e.d.) worden 5-jaarlijks getoetst. Na de doorbraak van te boezemkering bij Wilnis is het duidelijk geworden dat ook de regionale keringen landelijk meer aandacht dienen te krijgen. Tijdens het to ...
help
Functie geeft de band profiel \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Simmelink, J. \ 2009
Elke agrarische bedrijfstak heeft zo z'n specifieke eisen aan de banden waar de voertuigen en machines op rijden. In de hoveniersbranche en groenvoorziening is niet zozeer het overbrengen van trekkracht van belang, als het voorkomen van schade aan gr ...
help
Rationeel vervangen van riolering op basis van zetting \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Dirksen, J. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Clemens, F.H.L.R. \ Baars, E.J. \ 2009
Als we alle factoren, die het functioneren van de riolering beïnvloeden zouden weten, zou het voorspellen van de restlevensduur relatief gemakkelijk zijn. Omdat de nu gebruikte informatiebronnen (voornamelijk rioolinspecties) geen volledig en correct ...
help
Modellen helpen bij keuze voor geforceerde consolidatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Zwanenburg, C. \ Jansen, H.L. \ 2008
Het aanbod van ophoogmethoden voor het bouwrijp maken en voor de aanleg van infrastructuur op slappe bodem is groot. Zettingsberekeningen zijn onmisbaar voor een afweging tussen technieken voor bouwen op slappe grond. Diverse hulpmiddelen zijn beschi ...
help
Nieuwe band optimaliseert productiviteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2008
help
Forceren van zetting vraagt om intensieve monitoring \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Zwanenburg, C. \ Jansen, H.L. \ 2008
Een kortere bouwtijd en een kleinere restzetting zijn voordelen van de zettingforcerende technieken IFCO en Beaudrain. Wel is het zaak te kijken of de grondslag geschikt is en of de invloed van de oppervlaktewaterhuishouding in de gaten te houden is. ...
help
Inventarisatie van beschikbare techniek voor oogst en transport met lage bodemdruk [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ 2007
Een aantal biologische tellers is recent overgegaan op een teeltsysteem met vaste rijpaden en daartussen brede onbereden teeltbedden. Aangetoond is dat hierdoor een goede bodemstructuur in het groeiseizoen en andere voordelen gerealiseerd kunnen word ...
help
Snelle paaltest moet vertrouwen nog winnen : CUR-commissie werkt aan richtlijn : dossier: Funderingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hölscher, P. \ Tol, A.F. van \ 2007
In Nederland zijn snelle proeven om het draagvermogen van paalfunderingen te bepalen nog niet geaccepteerd. Delft Cluster deed onderzoek naar de invloed van de belastingsnelheid op het grondgedrag en van waterspanningen rondom de paalpunt
help
Wegwijs in geforceerde consolidatie : methoden IFCO, Press-to-drain en BeauDrain onderzocht : dossier: Funderingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Zwanenburg, C. \ Jansen, H.L. \ 2007
Tijdwinst en een betere kwaliteit van het bouwrijp gemaakte terrein zijn de voordelen van zettingforcerende technieken. Een CUR-commissie heeft 3 zettingforcerende technieken onderzocht en met elkaar vergeleken
help
Eenmalig mestuitrijden zonder schade \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Boer, H. de \ Eekeren, N. van \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ 2006
In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject '100 procent biologische mest' met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn ...
help
Micropalen zorgen voor fundering van Deventer viaduct \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Looij, R.J. \ Piepers, T.P.H. \ Stoel, A.E.C. van der \ Haasnoot, J.K. \ 2005
Palen met een diameter kleiner dan 300 millimeter, zogenaamde micropalen, zijn door voortschrijdende technische ontwikkelingen steeds vaker bruikbaar als alternatief voor conventionele funderingsconcepten. In Deventer zijn op grote schaal deze funder ...
help
Alles over beton, asfalt en klinkers [Thema Erfverharding] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Huiden, F. \ 2004
De plus- en minpunten van beton, asfalt en klinkers als materiaal voor erfverhardingen, en informatie over de aanleg, levensduur en kosten
help
Brede banden rendabele keus : dubbelucht-systeem op zijn retour \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
De voordelen van het gebruik op de trekker van brede banden met lage druk voor het voorjaarswerk. Grote capaciteit (nodig i.v.m. de schaalvergroting en om optimaal te profiteren van gunstige omstandigheden) vraagt om zware trekkers. Brede lagedrukban ...
help
Imponerende tractie dankzij goed lossen \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Hattum, B. van \ 2004
Gegevens van de radiale trekkerband R9000 Evolution van Firestone
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.