help
Aan tafel! : tien visies op de toekomst van ons voedsel [Boek]
Ministerie van Economische Zaken \ 2016
Het moet anders, dat zei de WRR in zijn rapport Naar een voedselbeleid en het kabinet in zijn reactie daarop. Het moet anders, dat zié je als je goed om je heen kijkt. Je ziet een groeiende wereldbevolking die vraagt om meer, en een overbelaste aardb ...
help
EZ in beeld - voedsel [Brief]
Dam, M. van \ Schippers, E.I. \ 2016
De oktober aflevering van het tijdschrijft EZ in beeld uitgebracht door het Ministerie van Economische Zaken. Deze keer gaat het over voedsel met artikelen over onder andere plantaardige eiwitten en voedselfraude.
help
Putting food on the table : the European Union governance of the wicked problem of food security [Proefschrift]
Candel, Jeroen J.L. \ 2016
help
Boer, bankier, burger: voedselvoorziening en migratie : ons voedselsysteem en het migratievraagstuk; kan landbouw ons weer ‘verbinden’? : Zonnehoeve nazomercollege 2016 [Boek]
Roode, A. de \ 2016
Op 10 september 2016 vond op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve in de Flevopolder het jaarlijkse Nazomercollege plaats. Onder leiding van Felix Rottenberg werd in lezingen en discussie de verdieping gezocht in de zoektocht naar een duurzam ...
help
Roadmap for action on food product improvement : EUNL2016 [Brochure]
2016
De roadmap is opgesteld tijdens de Europese conferentie in Amsterdam over de verbetering van voedingsmiddelen. In het document staan de afspraken die tijdens de conferentie zijn opgesteld door de aanwezige EU-lidstaten, bedrijven en ngo's. De roadmap ...
help
Een circulair voedselsysteem is méér dan sluiten van kringlopen [Website]
Dagevos, H. \ 2016
Een circulaire economie draait, kortweg, om het sluiten van kringlopen, en kent vooral milieutechnologische en logistieke benaderingen als kennispijlers. Maar een circulaire economie heeft evenzeer een sociaaleconomische invulling nodig. Hoe populair ...
help
Addressing obesity through food labelling regulation : an analysis of existing labelling schemes to identify best practices for a comprehensive unified European approach from a legal and nutritional perspective [Studentenverslag]
Tilkin-Franssens, Nikolaas \ 2016
The improvement of dietary quality through labelling regulation concerns a present day topic with the anticipated entry into force of mandatory nutrition labelling under the European Food Information to Consumers Regulation by December 2016. This res ...
help
The spatial characteristics of short food supply chains in urban food strategies and their relationship with spatial planning [Studentenverslag]
Anastasiou, Theofilos \ 2016
Alternative food networks, local food and short food supply chains get eminent as counter movements to the current industrialized mainstream food sector. Spatial aspect of short food supply chains (SFSCs) and local food is relevant in scientific lite ...
help
Food for thought : BOGO-ondersteuning CoE Food – Voeding en gezondheid [Boek]
Dagevos, H. \ Bakker, E. de \ 2015
Het Centre of Expertise Food uit verschillende kennisbehoeften in de projectaanvraag 2015 die is gedaan in het kader van kennisverspreiding BOonderzoek (DLO) - groen onderwijs (BOGO). Het onderstaande gaat in op een tweetal van deze kennisbehoeften. ...
help
Green Deal Verduurzamen voedselconsumptie C-191 [Boek]
[ca. 2015]
De productie van voedsel voorziet in een basisbehoefte, maar legt ook een groot beslag op schaarse hulpbronnen en heeft vaak negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving, het klimaat en de biodiversiteit. Het voedselsysteem staat onder dr ...
help
Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ Schippers, E.I. \ 2015
Staatssecretaris Dijksma (EZ) en minister Schippers (VWS) sturen de Tweede Kamer de voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel. Deze brief is onder meer een reactie op het advies 'Naar een voedselbeleid' van de Wetenschappelijke Raad voor ...
help
FAO and post 2015 [Boek]
2015
Among the most pressing challenges facing the world today is feeding a growing global population projected to increase from over 7 billion currently to over 9 billion by 2050. This challenge is compounded by the additional threats of climate change, ...
help
De Branchebarometer : loze kreten \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Artikel]
2015
Iedere consument ken deze wel: termen als ‘natuurlijk’ of ‘ambachtelijk’. Deze zijn wettelijk toegestaan, maar berusten vaak op drijfzand. Want wat is ‘natuurlijk’ nu eigenlijk en kan ‘ambachtelijk’ nog wel in een sector die gekenmerkt wordt door ind ...
help
Toezichtkader NVWA : leidende principes voor toezicht en handhaving [Boek]
2015
De NVWA houdt actief en slagvaardig toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van voedsel- en productveiligheid, alcohol en tabak, diergezondheid, dierenwelzijn, visserij, plantgezondheid en landbouw en natuur1. Bedrijven zijn er ...
help
3e voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA [Boek]
2015
Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma (EZ) en minister Schippers (VWS) met de 3e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
help
Aanvullende informatie insectenproducten en voedselveiligheid [Brochure]
2015
N.a.v. het persbericht ‘Europese Unie blokkeert inzet duurzame alternatieve eiwitbronnen’ heeft de FNLI een aantal vragen ontvangen over voedselveiligheid in relatie tot o.a. insectenproducten. Hier een beknopte uitleg over dit onderwerp.
help
Visie levensmiddelenindustrie op reclame gericht op kinderen [Brochure]
2015
De problematiek van overgewicht onder kinderen wordt door de levensmiddelenindustrie erkend en serieus genomen. Om de jeugd te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon, is een breed scala aan effectieve middelen en interventies nodig, ondersteund doo ...
help
Wereldhandel snakt naar uniforme gm-regels \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
De Europese Unie en de Verenigde Staten willen vrij met elkaar handelen. Groot vraagstuk daarbij is hoe je voorkomt dat genetisch gemodificeerd voedsel en veevoer in aanraking komen met gm-vrije handelswaar. Uniforme regels zouden helpen, maar die li ...
help
Voedsel- en diervoederveiligheid van algenproducten : verkenning van wet- en regelgeving voor voedselveilige productie van algen [Boek]
Voort, M. van der \ 2015
Het telen van algen als voedsel of diervoeder brengt, net als bij andere voedselproducten, eisen voor voedselveiligheid met zich mee.
help
Quick scan voedselfraude in Nederland : wie verzamelt welke data?, welk onderzoek is er?, wat zijn de cijfers?, wat zijn mogelijke kennislacunes? [Boek]
Wagenberg, C.P.A. van \ Benninga, J. \ Ruth, S.M. van \ 2015
In Nederland is er geen database gevonden, die specifiek is ontwikkeld voor incidenten van voedselfraude in Nederland. De NVWA en het bedrijfsleven vielen buiten de scope van dit onderzoek. Onderzoeken naar voedselfraude betreffen voornamelijk de ont ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.