help
Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A [Boek]
Schuiling, C. \ Schmidt, A.M. \ Rivière, I.J. La \ Smidt, R.A. \ 2017
Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus ...
help
VIBEG monitoring T1 in 2015 : data deelrapportage [Boek]
Goudswaard, Kees \ Bakker, Arnold \ Asch, Margriet van \ Smith, Sarah \ Weide, Babeth van der \ Brummelhuis, Emiel \ Cuperus, Joël \ 2015
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
Dijksma wacht niet langer met Doggersbank : aanwijzingsbesluit om 34 procent voor de visserij te sluiten \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Staatssecretaris Dijksma wacht niet langer met het beschermen van de Doggersbank. Een alternatief voorstel van de visserijsector wordt genegeerd.
help
Waterquality of the coastal zone of Bonaire : results field monitoring 2011-2013 [Boek]
Slijkerman, D. \ León, R. de \ Vries, P. de \ Koelemij, E. \ 2013
Eutrophication is a common threat to the integrity of coral reefs as it can cause altered balance and integrity of the reef ecosystem. On the island Bonaire the former waste water treatment is limited which is a point of concern to the quality of the ...
help
Wageningse kopstukken: Marien ecoloog Han Lindeboom : ‘Ik ben pragmaticus, geen idealist’ [achtergrond] \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Caulil, G. van \ 2013
Met zijn pittige standpunten weet hij regelmatig de discussie aan te zwengelen over het beheer van onze zeeën. Tegelijk kennen zijn intimi Han Lindeboom als een aimabel persoon. Een portret van een man die veel groter is dan het eiland waar hij woont ...
help
Landbouw en natuur in Duitsland en Nederland \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Mertens, L.P.J. \ 2012
Op 18 en 19 november 2011 organiseerde de Vereniging voor Agrarisch Recht in samenwerking met de Belgische en Duitse zusterverenigingen voor 18 deelnemers in Wageningen een drielandenseminar. Het thema voor de bijeenkomst was Landbouw en Natuur. De B ...
help
A proposal towards a Dutch Caribbean marine mammal sanctuary [Boek]
Debrot, A.O. \ Witte, R.H. \ Scheidat, M. \ Lucke, K. \ 2011
Based on the goals set forth in the Dutch Biodiversity Policy Programme, The Netherlands has a traditionally strong commitment to protect biodiversity and marine mammals both internationally and in its own national and Kingdom waters. Last year the r ...
help
De mooiste natuur om de hoek \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Vos, R. de \ 2010
Aandacht voor 7 minder of nauwelijks bekende vogelgebieden: Loonse en Drunense Duinen, Voornes Duin, Fochtloërveen, Boezems Kinderdijk, Wormer- en Jisperveld, Sallandse Heuvelrug, en Arkemheen
help
Gleneagles gaat de wereld overtuigen : Schotse golfbaan loopt zich warm voor geomorfologie uit de ijstijd \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2010
Gleneagles, de fameuze golfbaan in Perthshire Schotland, gáát voor natuur, milieu en recycling. In 2014 vindt hier de Rider Cup plaats. Dan wil de hele Schotse natie en deze Schotse golfbaan de wereld laten zien hoe milieu- en natuurvriendelijk golf ...
help
Beoordeling criteria GMT-1 "biologische diversiteit" : aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee [Boek]
Hofstede, R. ter \ Hal, R. van \ 2010
In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) streeft Nederland (in internationale Noordzee-context) naar een “Goede Milieu Toestand” (GMT, of GES Good Environmental Status) van het mariene milieu. Een element van deze GMT is “biologisch ...
help
Gasfonteinen, pockmarks en habitattype 1180 : aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee [Boek]
Bemmelen, R. van \ Bos, O.G. \ 2010
In Annex I van de habitatrichtlijn (1992) worden een aantal beschermde habitattypes beschreven, waaronder habitattype H1180: permanent onder water staande structuren gevormd door weglekkende gassen. Er zijn binnen dit habitattype twee subtypes te ond ...
help
Biodiversiteit : plussen en minnen voor veredelaar \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2009
Veredelaars gebruiken graag plantmateriaal van verschillende oorsprong, soms uit andere landen. Sinds het biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro uit 1992 is het niet meer zo gemakkelijk om materiaal mee te nemen. Landen hebben vanaf dat tijdstip s ...
help
Vlaams stiltegebied proeftuin voor leefkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2009
Even ten zuiden van Brussel is enkele jaren geleden het stiltegebied Dender-Mark officieel erkend. Hier wil men de kwaliteiten en mogelijkheden van stilte verkennen en ook geldt het als proefproject voor nieuwe initiatieven rond leefkwaliteit
help
Genieten, leren en waarderen : op stap in Nationaal Park Oosterschelde \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]Bijbehorende website
Kuller, R. \ 2008
Uitleg hoe Nationaal Park Oosterschelde invulling feeft aan de hoofddoelstellingen natuureducatie en -recreatie
help
Slag om de Doggersbank \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2008
LNV gaat eind 2008 beschermde natuurgebieden aanwijzen op de Noordzee. Gemakkelijk gaat dat niet, want het ministerie zit behoorlijk klem tussen de tegengestelde belangen van de vissers en milieuorganisaties. 'Het is een juridische tijdbom' Han Linde ...
help
"KRW biedt geen mogelijkheid tot uitstel in Natura 2000-gebieden" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
De waterkwaliteit in de Natura 2000-gebieden moet in 2015 op orde zijn. De Kaderrichtlijn Water biedt geen uitstel bovenop de 15 jaar waarbinnen de milieudoelstellingen voor beschermde gebieden moeten zijn bereikt. Dit zegt jurist Jan Veltman van Wij ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 4: Coverage protected areas : factsheet [Boek]
Melman, T.C.P. \ Willemen, J.P.M. \ 2007
Definition Areas are considered as protected, when they are: • protected by legislation (EU, national); • designated as nature reserve by spatial policy; • owned by a nature conservation body; • managed on behalf of an agri-environmental scheme; • de ...
help
Natura 2000 : natuurbeschermingswet 1998 en gemeenten [Boek]Natura 2000
[ca. 2007]
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk v ...
help
Baseline studie vis MVII: veldwerkrapportage voorjaar 2007 [Boek]
Heessen, H.J.L. \ 2007
help
Libellenreservaat De Wyldemerk een feit \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Boer, E.P. de \ Hijum, E. van \ Hofstra, A. \ Seijen, R. van \ 2007
Precies vijf jaar na de oprichtingsdatum van De Hynstebiter is de oprichting van het Libellenreservaat Wyldemerk één van de hoogtepunten van de werkgroep. Op zaterdag 12 mei 2007 werd het eerste libellenreservaat van Nederland op originele wijze geop ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.