Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 262

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="beschermde soorten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verder vergroenen, verder verbreden : naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven [Boek]
Doorn, Anne van \ Westerink, Judith \ Nieuwenhuizen, Wim \ Melman, Dick \ Schrijver, Raymond \ Breman, Bas \ 2017
In dit rapport wordt verkend hoe vergroening en verduurzaming van de landbouw het beste binnen het GLB ondersteund kan worden: via vergroening van de directe betalingen (1 e pijler) of via contracten voor agrarisch natuurbeheer (2 e pijler). Daarnaas ...
help
Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen \ H2O online [Artikel]
Hendriks, P. \ Schollema, P.P. \ Pot, R. \ Ottens, H.J. \ Querner, E. \ Verdonschot, R. \ 2016
De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de age ...
help
Visstandopname Friese wateren 2015 [Boek]
Koole, M. \ Koopmans, M. \ 2016
Het doel van het visstandonderzoek is een representatief beeld van de visstand te verkrijgen in de onderzochte waterlichamen, welke vervolgens zijn getoetst aan de KRW doelen. Met deze gegevens wordt de langjarige ontwikkeling van de visstand in kaar ...
help
Een digitale flora- en faunacheck bij maaibeheer \ H2O online [Artikel]
Olthof, R. \ 2016
Waterschap Vechtstromen voert sinds dit jaar voordat het maaiseizoen begint een digitale flora - en faunacheck uit in het onderhoudsprogramma Gisratio . Met behulp van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna ( NDFF ) worden watergangen vóór ...
help
Kan de Knoflookpad op termijn van de intensive care af? \ De levende natuur [Artikel]
Ottburg, F.G.W.A. \ Crombaghs, B. \ Bosman, W. \ Zekhuis, M. \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ Struijk, R.P.J.H. \ Westrienen, R. van \ Zollinger, R. \ Jansman, H.A.H. \ Snep, R.P.H. \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Adrichem, M.H.C. van \ Pouwels, R. \ Jochem, R. \ 2015
Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen bes ...
help
Verhuisplannen voor de grote vuurvlinder \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
Precies 100 jaar geleden werd de grote vuurvlinder ontdekt in Nederland. Direct daarna werd het startsein voor zijn bescherming - en daarmee de hele Nederlandse vlinderbescherming - gegeven. De Engelse ondersoort, die grote gelijkenis vertoont met de ...
help
Grote vuurvlinder onderzocht \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
De afgelopen vijftien jaar is veel onderzoek gedaan naar de grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava). Met de opgedane kennis kan bepaald worden welke bescherming effectief is. Met studenten zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoer ...
help
Riet en ruimte voor de roerdomp [Boek]
Winden, J. van \ Beusekom, R. van \ Huigen, P. \ 2015
Voor de roerdomp was ons zompige laagland eeuwenlang een paradijselijk oord. De bevolking kende hem maar al te goed en was bekend met zijn mysterieuze roep. De roerdomp is een bijzondere vogel, perfect aangepast aan rietland met zijn verenkleed. Hij ...
help
Weg heringericht, roeken verhuisd : roekenverhuizing in Deurne \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Slotboom, D. \ 2015
Het riool in de Zeilbergsestraat in Deurne is dringend aan vervanging toe. Bij forse regenbuien ontstaat er flinke wateroverlast bij de bewoners. Maar het vervangen van het riool betekent ook dat de bestaande bomenstructuur van volwassen, beeldbepale ...
help
Kader : de Beekrombout is terug in de Drentsche Aa! \ De levende natuur [Artikel]
Manger, R. \ Offringa, H.P. \ 2015
In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is v ...
help
Broedvogels van De Randmeer Oeverlanden in 2014 [Boek]
Manen, W. van \ 2015
De Randmeer Oeverlanden (49,8 ha) betreft een lintvormige verzameling percelen langs de oever van het Veluwemeer tussen Elburg en Harderwijk. In het voorjaar van 2014 is het gekarteerd op broedvogels. In totaal werden 58 verschillende soorten broedvo ...
help
De Vermiljoenkever in Limburg : biologie, bescherming en beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Colijn, E.O. \ Teunissen, A.P.J.A. \ Vendrig, C.F.P. \ Noordijk, J. \ 2015
In 2012 werd deVermiljoenkever (Coleoptera: Cucujidae: Cucujus cinnaberinus)-een soort van de Europese Habitatrichtlijn -voor het eerst aangetroffen in Nederland. Een oriënterend onderzoek naar het voorkomen in Nederland in 2012 leverde geen andere v ...
help
Groene parels in de duinen: Boomkikkers \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Boer, I. den \ 2015
Nog niet zo gek lang geleden werd ik voor het eerst geïntroduceerd tot de Boomkikker. Geweldig! Aanvankelijk was ik verbaasd: Boomkikkers komen híer toch niet voor? Nu, al struinend door Meijendel, valt mijn oog als vanzelf op de heldergroene vlekken ...
help
Dag- en nachtvlinders : deel 2: dag- en nachtvlinders \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Kouwenhoven, P. \ 2014
In dit artikel wordt ingegaan op de kenmerken van dag- en nachtvlinders. Aan bod komen: de verschillen tussen dag- en nachtvlinders; wat doen vlinders eigenlijk?; vlinders het jaar rond; trekvogels en trekvlinders; vlinders bij huis; rode lijst.
help
Anticipatie op de komst van de wolf [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over advies Alterra dat anticipeert op een mogelijke terugkeer van de wolf.
help
Soortenstandaard Bever Castor fiber [Boek] - Version 2.0
2014
De soortenstandaard geeft voor een soort een overzicht van vaak in aanmerking komende maatregelen die genomen kunnen worden als deze beschermde soort aanwezig is in of nabij een gebied waar de ruimtelijke activiteiten plaats gaan vinden. Dergelijke m ...
help
Natuurbescherming : verslag jaarvergadering 2013 Vereniging voor Agrarisch Recht \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Frins, R.H.W. \ 2013
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van het wetenschappelijke gedeelte van de jaarvergadering 2013, dat in het teken stond van het thema ‘Natuurbescherming’. Over dit thema is een drietal preadviezen geschreven, dat in nummer 3 van deze jaargang va ...
help
Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0 [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Reijnen, M.J.S.M. \ Ozinga, W.A. \ Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Bruijn, A.M.G. de \ Kuipers, H. \ Hennekens, S.M. \ Malinowska, A.H. \ 2013
Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hier ...
help
Tien winters akkervogels in het hamsterreservaat Sibbe [thema akkervogels] \ Limosa [Artikel]
Noorden, B.P.M. van \ 2013
Onder andere door schaalvergroting, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de opkomst van exotische gewassen zoals maïs Zea mays en het verdwijnen van graanstoppelvelden in najaar en winter (als gevolg van de vervanging van zomergranen door wintergran ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.