help
Overgangen en overgangsconstructies [Boek]
Steeg, P. van \ Hoven, A. van \ 2013
Dit verslag behandelt de kennisleemtes met betrekking tot overgangen in primaire waterkeringen. Omdat er zeer veel types overgangen mogelijk zijn is er de behoefte om dit te structureren. In dit rapport is dit gedaan door verschillende categorieën te ...
help
Vorstbescherming uit de doeken : in hoeverre is de winterbescherming op het containerveld toereikend? \ Boom in business [Artikel]
Averdieck, A. \ Wrede, A. \ Schalk, S. \ 2013
Winterbescherming van houtige gewassen in de boomkwekerij is meestal zeer arbeidsintensief en kostbaar, maar het is niettemin van essentieel belang. De laatste jaren zijn zelfs temperaturen tot -20 °C en lager voorgekomen.
help
Bureaustudie asfalt op bermen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2013
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een bureaustudie uitgevoerd om informatie over de toepassing van asfalt op bermen op dijken te verzamelen en te bundelen.
help
Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen [Boek]
Kaste, D. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen is al meer dan een decennium het programma Steentoets beschikbaar. Dit programma wordt gebruikt bij de voorgeschreven toetsing van steenzettingen, maar wordt ook gebruikt voor het ontwerpen van ...
help
Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag [Boek]
Hart, R. 't \ Wolters, G. \ 2012
Bij het renoveren van steenzettingen in de tijzone komt het in Zeeland voor dat onder een oude steenzetting een erg zachte ondergrond van klei zit. Voor aannemers is het lastig om hierop een nieuwe steenzetting te plaatsen, en dat komt terug in de pr ...
help
Lichtverstrooiing : vooral voordelen : [Thema Diffuus licht] \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vegter, B. \ Petter, M. \ Sleegers, J. \ 2012
Diffuus licht geeft extra groei, blijkt uit verschillende onderzoeken. Vooral hoogopgaande groentegewassen hebben profijt van diep doordringend licht. Onderzoekers denken dat ook de bloemisterij er baat bij kan hebben. Het is een optelsom van veel kl ...
help
Tref tijdig voorbereidingen voor de winter \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Schipper, A. \ Dorresteijn, W. \ 2012
In de winter van 2011/2012 is er door de strenge vorst veel schade ontstaan. In gewassen die goed waren afgehard en afgedekt was de schade over het algemeen minder. Of de komende winter nu streng wordt of niet, het is verstandig voldoende afdekmateri ...
help
Diffuse coatings are the new whitewash : developments moving quickly \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2012
Ideally, the greenhouse roof will allow through a variable amount of light and haze depending on circumstances. That's the future if hinges on the suppliers of coatings. Growers are converting to them very quickly. Rose grower Frank Van Os has applie ...
help
Diffuse coatings worden Het Nieuwe Krijten : nieuwe ontwikkelingen gaan snel \ Onder glas [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2012
Het ideale kasdek op afroep met een variabel percentage transmissie en haze. Als het aan de leveranciers van coatings ligt ziet de toekomst er zo uit. Telers pakken deze ontwikkeling razendsnel op. Rozenteler Frank Van Os doet het voor het tweede jaa ...
help
Volop keuze om zonlicht diffuus te maken en reflectie te verminderen : nieuwe soorten glas, anti-reflectie coatings en alternatieven krijtschermen \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ Hemming, S. \ 2011
Glas- en coatingproducenten hebben in de afgelopen paar jaar veel werk gemaakt van de ontwikkeling van diffuse kasdekmaterialen en dito schermen voor de glastuinbouw. Het aanbod is hierdoor sterk verbreed. Silke Hemming van Wageningen UR Glastuinbouw ...
help
Voor elk seizoen een ander kasdek? : energie innovatieve kasdekmaterialen d.m.v. coatings en oppervlaktebehandeling [Presentatie]
Kempkes, F. \ [2010]
Een presentatie over energie innovatieve kasdekmaterialen door middel van coatings en oppervlaktebehandelingen voor de glastuinbouw.
help
Koolvliegbestrijding in bloemkool : zoektocht naar alternatieve zaadcoatings, plantbak- of plantvoetbehandelingen : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Verbruggen, L. \ 2010
De meeste kooltelers ervaren koolvlieg als één van de belangrijkste belagers in hun gewas. Op regelmatige basis treden nog steeds ernstige opbrengstverliezen op door koolvliegschade. Een behandeling tegen koolvlieg is dan ook absoluut noodzakelijk. I ...
help
Voor elk seizoen een ander kasdek? : energie innovatieve kasdekmaterialen [Presentatie]
Kempkes, F. \ 2010
Een presentatie over energie innovatieve kasdekmaterialen voor de glastuinbouw.
help
Superposition of renewal processes for modelling imperfect maintenance \ Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, Proceeding of the European Safety and Reliability Conference (ESREL), Prague, Czech Republic, September 7-10, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Kallen, M.J. \ Nicolai, R.P. \ Farahani, S.S. \ 2010
In problems of maintenance optimization, it is convenient to assume that repairs are equivalent to replacements and that systems or objects are therefore brought back into an as-good-as-new state after each repair. Standard results in renewal theory ...
help
Zaadcoating onmisbaar : bladluisbestrijding sla : vollegrond \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Verbruggen, L. \ 2010
Om sla in vollegrond vrij te houden van bladluis is een zaadcoating onmisbaar. Het goed onder controle houden van de bladluisbezetting vanaf de start van de teelt is een noodzaak. Zodra slaluis in het gewas zit, is ze nog zeer moeilijk te bestrijden.
help
Bastschade laanbomen door zonnebrand [Factsheet]
Sluis, B. van der \ [ca. 2010]
Al een aantal jaren hebben laanboomkwekers te kampen met bastscheuren in de bomen. Vooral bij bomen in de buitenste rand en bij recent verplante bomen komen bastscheuren voor. Om dit ‘openklappen’ van de bast te voorkomen wordt de stam in de praktijk ...
help
Gecoat isolatieglas geeft nieuwe telen vleugels \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2010
Voor het eerst is er isolatieglas dat nauwelijks lichtverlies geeft. Het IDC in Bleiswijk heeft een proefkas voorzien van dit dubbelwandige en gecoate isolatieglas. Men hoopt in de 'Venlow-energy-kas' met 16 kuub gas per jaar topproducties bij vrucht ...
help
Voor elk seizoen een ander kasdek? : energie innovatie kasdekmaterialen [Presentatie]
Kempkes, F. \ Stanghellini, C. \ Hemming, S. \ 2010
Een presentatie over energie innovatieve kasdekmaterialen voor de glastuinbouw.
help
Vers snacken: eetbare coatings verlengen houdbaarheid groenten & fruit \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Post, G. \ 2009
Passend bij de tijdsgeest waarin gemak hoog wordt gewaardeerd als het over voedsel gaat, zijn hapklare porties groenten en fruit populair onder consumenten. Om de houdbaarheid van die voorgesneden porties te verlengen zijn er nu eetbare coatings
help
Duurzaam herstel door kathodische bescherming : reperatietechniek voor betoncorrosie : dossier: Bruggen en viaducten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leegwater, G.A. \ Polder, R.B. \ 2009
20 jaar ervaring en kennisontwikkeling hebben van kathodische bescherming een volwassen reparatietechniek gemaakt voor betonconstructies. De voordelen: beheersing van kosten, waarborging van de veiligheid, en beperking van de hinder door groot onderh ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.