help
Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A [Boek]
Schuiling, C. \ Schmidt, A.M. \ Rivière, I.J. La \ Smidt, R.A. \ 2017
Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus ...
help
Marine mammals in the Wider Caribbean - current research and priorities for future studies [Boek]
Lucke, K. \ Scheidat, M. \ Geelhoed, S. \ Debrot, D. \ Ward, N. \ Hatch, L. \ Wiley, D. \ McDonald, C. \ Reynolds, J. \ Hoetjes, P. \ Bolaños, J. \ Souan, H. \ Vandersarren, G. \ Gandhilon, N. \ 2014
Information on the distribution, abundance and ecology of marine mammal in the Wider Caribbean Region is scarce. This report aims at collating the on-going research in the Wider Caribbean Region, at identifying the most critical knowledge gaps that n ...
help
Een beschermingsplan voor de Spaanse Vlag in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Wallis de Vries, M.F. \ Groenendijk, D. \ Huigens, M.E. \ 2013
De nachtvlinder Spaans Vlag (Euplagia quadripunctaria) geniet bescherming volgens de Europese Habitatsrichtlijn. In het kader van Natura 2000 is het lastig gebleken om beschermde gebieden voor de soort aan te wijzen. Als alternatief is door de overhe ...
help
Tussenevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen : aandachtspunten voor het landelijk beleid [Boek]
Wuijts, S. \ 2013
In een gebiedsdossier inventariseren de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) welke huidige en toekomstige risico's er zijn voor de waterkwaliteit bij een winning voor drinkwater. Met die kennis kunnen tijdig e ...
help
Protected landscapes - the great hope of European area protection policies? : a comparative study of governance in IUCN category V areas [Proefschrift]
Mehnen, N.A.J. \ cop. 2013
Beschermde gebieden hebben een hoge maatschappelijke waarde. Hun omvang en aantal neemt nog steeds toe, en dat geldt met name voor de beschermde landschappen (protected landscapes). Van oudsher speelt de overheid een belangrijke rol in de bescherming ...
help
Berekeningsgrondslagen achter de beschermingszones van drinkwaterwinningen: een best modelling practice voor verblijftijdenmodellering [Boek]
Steinweg, C. \ Brink, C. van den \ Schans, M. van der \ Loon, A. van \ Kooiman, J.W. \ 2013
Met dit rapport wordt beoogd om bij te dragen aan het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven wat betreft de risicobeheersing bij wingebieden.
help
Naar een brede zorgplicht voor drinkwaterbronnen : doorwerking Drinkwaterwet bij de bescherming van drinkwaterbronnen [Boek]
Wuijts, S. \ cop. 2013
In 2011 is de Drinkwaterwet in werking getreden. De reikwijdte van deze wet strekt van bron tot kraan en heeft primair als doel de drinkwatervoorziening in Nederland duurzaam veilig te stellen. Volgens de wet is het de verantwoordelijkheid van alle p ...
help
Fishing activities on the Dogger Bank 2006-2011 [Boek]
Bartelings, H. \ Hamon, K. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ 2013
In 2008, the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality notified four proposed Sites of Community In-terest (pSCIs) to the European Commission (for protection as Special Conservation Areas (SCAs) under the Habitats Directive). These areas are t ...
help
Options for delivering ecosystem-based marine management : milestones M6/M7/M8: identification and management of the main human activities that compromise the operational objectives [Boek]
Piet, G.J. \ Jongbloed, R.H. \ Paijmans, A.J. \ 2012
Two aims of ODEMM WP4 , “Management Strategies” is to: - Develop a range of realistically feasible management strategies or options for these activities, using different types of measures and tools, to achieve regional Operational Objectives; - Apply ...
help
Bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vink, K. \ Bonte, M. \ Crijns, S. \ Putters, B. \ Vaessen, F. \ Moonen, H. \ Castenmiller, E. \ Frankhuizen, E. \ Strookman, M. \ Peters, J. \ 2012
Recent is een integraal onderzoek afgerond naar bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden. De resultaten wijzen uit dat de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater de afgelopen jaren afnam, maar dat ...
help
Inventarisatie gebruik en risico's bestrijdingsmiddelen in Noordoost-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Steinweg, C. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Dries, A. \ 2012
De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater vormt een bedreiging voor de duurzaamheid van de drinkwatervoorziening en kan een bedreiging vormen voor het realiseren van de KRW-doelstellingen. Op initiatief van de provincies ...
help
Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Moonen, H. \ Frankhuizen, E. \ Bonte, M. \ 2012
WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam 'PESTO'. Het onderzoek bestond uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Ce ...
help
Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen : de resultaten van bijna 10 jaar monitoring [Boek]
Jalink, L. \ 2011
In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wordt sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw begrazing en maaien ingezet als beheersmaatregel om voortschrijdende verruiging van de vegetatie tegen te gaan. Vanaf het begin zijn de effecten op de vege ...
help
Bescherming drinkwaterwinningen Overijssel beter geregeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Heggeler, M. ten \ Essen, J. van \ 2011
Onder regie van de provincies worden gebiedsdossiers voor waterwingebieden opgesteld, zo ook in Overijssel. Deze provincie is echter een stap verder. Niet alleen zijn voor alle 23 drinkwaterwinningen gebiedsdossiers vastgesteld. Voor de negen meest k ...
help
Betere bescherming drinkwaterbronnen door gebiedsdossiers én gebiedsaanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eijk, H. van \ Boerefijn, M. \ Schipper, P. \ Wuijts, S. \ 2011
De afgelopen jaren hebben het Rijk en de provincies onderzocht hoe ze drinkwaterbronnen beter kunnen beschermen. Inmiddels is landelijk besloten om gebiedsdossiers in te zetten voor het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). ...
help
Uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Heggeler, M. ten \ Essen, J. van \ Heggeler, M. ten \ 2011
Ook in Overijssel zijn onder regie van de provincie gebiedsdossiers opgesteld voor alle drinkwaterwinningen en de risico's in beeld gebracht. Inmiddels is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de negen kwetsbaarste winningen. De hierin opgenomen ma ...
help
Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Database]
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed \ 2011-
De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontsluit afbeeldingen van erfgoed; vooral foto’s van gebouwde monumenten, maar ook afbeeldingen van archeologie, landschap en van roerend erfgoed. De foto’s op de beeldbank zijn bij niet-comm ...
help
Natura 2000 schiet niet op : onduidelijkheid vergunningen tot eind 2011 \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2011
De aanwijzing van de Natura 2000-natuurgebieden gaat langzaam. Aanpassing van gebieden en schrappen van natuurdoelen is lastig. Bleker gaat het wel proberen.
help
Ammoniak-scan voor inzicht in Natura 2000 \ Boerderij melkvee 100 plus : uitdagend magazine voor topondernemers in de melkveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2010
Melkveebedrijven dichtbij Natura 2000-gebieden ervaren bij uitbreidingsplannen hoe lastig en complex deze regelgeving is. Een ammoniak-scan kan bedrijven inzicht geven in de eigen situatie en tonen welke opties er zijn.
help
Samenwerken in Nationale Parken en Natuurparken : hoe kan het beter? : een handreiking voor democratie in de praktijk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Blok, S. \ Korthals, M. \ 2010
Hoe goed of hoe slecht werken de twintig Nederlandse Nationale Parken met elkaar samen?. Op die vragen en nog een aantal andere wordt in dit artikel ingegaan. Deliberatie is daarbij het kernbegrip. Er zijn namelijk de nodige problemen bij de samenwer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.