Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1174

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="betuwe"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Covergister in 2017 operationeel \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2016
Medio april 2016 plantte gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een perenboom om de bouw van een covergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland in de gemeente Lingewaard – gelegen tussen Arnhem en Nijmegen – in te luiden. Daarmee is na jaren van voorbere ...
help
Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
help
Intergemeentelijke strategische visie Laanboomcentrum Betuwe [Boek]
2015
Het doel van deze strategische visie is: het opstellen van een intergemeentelijke ruimtelijke strategische visie hoe de laanboomteelt (als grootste centrum in Europa) uiteindelijk wereldspeler kan worden.
help
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem - Deel 3: Logistieke cases [Boek]
Annevelink, E. \ Oever, M.J.A. van den \ Gogh, J.B. van \ Dam, J.E.G. van \ 2015
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001-002) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het derde deel van d ...
help
Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel [Boek]
Smit, A. \ Vries, B. de \ Lammertsma, D. \ Boer, T. de \ Ottburg, F. \ 2015
In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insect ...
help
The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning [Boek]
Lauwere, C. de \ Vellema, S. \ During, R. \ Dessing, N. \ 2015
The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politi ...
help
Agrarische bedrijven in Rivierenland : inspiratieboek landschappelijke inpassing [Boek]
[ca. 2015]
Dit inspiratieboek wil bestuurders, ondernemers en (landschaps)architecten helpen bij het opstellen van een verantwoorde landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven. De huidige schaalvergroting in de agrarische sector van Rivierenland vraagt ...
help
Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes [Proefschrift]
Straalen, F.M. van \ 2014
In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actore ...
help
Watersysteemrapportage 2014 : toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater [Boek]
Jong, J. de \ Lucas, M. \ Niewold, H. \ Tanis, H. \ Bruine, A. de \ Willems, M. \ 2014
Een actueel beeld van de toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In hoeverre wordt voldaan aan doelstellingen voor waterkwaliteit, peilbeheer en ecologie. Wat zijn trends ...
help
Ruimte om dieper adem te halen : lingezegen en de parken van Arnhem en Nijmegen [Boek]
Andela, G. \ Bosch, J. \ Blerck, H. van \ cop. 2014
In Arnhem en Nijmegen bevinden zich parken in de Engelse landschapsstijl, volksparken, functionalistisch naoorlogs groen, stedelijke pocketparken - al dan niet collectief beheerd door omwonenden - en landschapsparken in het tussengebied, zoals Lingez ...
help
40 jaar cultuur en folklore van het Sprauwenjagersgilde \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
2014
In vroeger tijden werden spreeuwen in de hoogstamboomgaarden in de Betuwe verdreven door sprauwejagers. Door het massaal rooien de hoogstamboomgaarden, is dit beroep praktisch uitgestorven. Het sprauwejagersgilde houdt dit in stand als een stukje typ ...
help
Handboek hoogstamfruit - Deel 1: Basiskennis hoogstamfruit [Boek]
[2014]
Dit deel is als kennismaking bedoeld met de hoogstamfruitteelt. Het geeft in grote lijnen en op een beknopte manier een overzicht van de verschillende aspecten van het hoogstamfruit. Uitgebreidere theorie over verschillende onderdelen komen in vervol ...
help
Rita als Betuwe's mooiste : veel finalisten met Shottlebloedvoering tijdens Avondbloesemshow in Zoelen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2014
De Avondbloesemshow Midden-Betuwe trekt altijd veel publiek naar Zoelen. Het succesvolle concept van een avondkeuring werd dit jaar versterkt door het optreden van een dochtergroep van AltaShare. Ook kon het publiek actief meejureren.
help
Verkennend onderzoek microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland [Boek]
Besseling, E. \ Foekema, E.M. \ Koelmans, A.A. \ 2014
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlak ...
help
Waterveiligheid in ruimtelijk perspectief [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broersma, L.J. \ Kramer, M.C.J. \ 2014
In nr 3 2014 van Land+Water is een artikel verschenen over meerlaagsveiligheid. Dit verhaal gaat over hetzelfde onderwerp aan de hand van de ervaring die is opgedaan in de proeftuin 'Kop van de Betuwe'. Waterveiligheid is een van wateropgaven voor de ...
help
Bouwstenen voor Kenniscentrum Betuwse Bloem [Boek]
Groot, M. \ Jong, W. de \ Pinxterhuis, B. \ 2014
De Betuwse Bloem heeft de ambitie de concurrentiepositie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied verder te versterken en te laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam tuinbouwcluster. De Greenport Betuwse Bloem is een samenwerking t ...
help
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem - Deel 2: Het biomassawerf concept : voorbeelden, theorie & checklist [Boek]
Annevelink, E. \ Gogh, J.B. van \ Oever, M.J.A. van den \ Dam, J.E.G. van \ Bartels, P. \ 2014
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het tweede deel van de r ...
help
Participatie nieuwe stijl : bewoners lopen zich warm voor de Deltabeslissing \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Klerkx, E. \ Koenraadt, R. \ 2014
Nog voor de knoop is doorgehakt of er überhaupt iets gaat gebeuren, worden burgers al betrokken. Dit overkwam bewoners in Varik en Heesselt toen provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen hen benaderde vanwege de mogelijke aanleg van en hoogwaterg ...
help
Watersysteembeschrijving Overbetuwe [Boek]
Massop, H.T.L. \ 2014
Park Lingezegen is een proeftuin voor het rivierengebied waarin door een systeemgerichte aanpak ontwerpen worden getest die bijdragen aan de waterzekerheid, opvang van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor wordt in deelgebied W ...
help
Trendanalyses oppervlaktewaterkwaliteit Waterschap Rivierenland over periode 2008 t/m 2013 [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Meulen, E.C.J. van der \ 2014
Dit rapport beschrijft aanpak en resultaten van trendanalyses van de oppervlaktewaterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Rivierenland over de periode 2008 t/m 2013. De basisgegevens voor deze studie bestaan uit 722.356 meetwaarden, verdeeld ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.