help
Teelt de grond uit bladgewassen : rapportage 2009-2013 : teelt de grond uit [Boek]
Blind, M.P. \ Evenhuis, A. \ Weel, P.A. van \ Verhoeven, J.T.W. \ 2014
Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); ...
help
Natte kanalen voor betere aardapppelen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Bevochtigingsinstallaties hebben in de Nederlandse bewaarplaatsen nooit echt opgang gemaakt. Ze zijn prijzig en de buitenlucht is hier lang niet zo droog als daar waar de techniek vandaan komt. Loonbewaarder Loed van Sambeeck heeft goede ervaringen m ...
help
Praktijkonderzoek mesttoediening : onderzoek in het veenweidegebied naar het effect van water over rundveedrijfmest, wat is uitgereden met een sleepvoetbemester, op de stikstofrecovery [Studentenverslag]
Willemink, G. \ Stokman, A. \ 2013
De emissie bij het uitrijden van mest staat direct in verband met de methode van uitrijden. Bij het uitrijden via een injecteur is er bijvoorbeeld heel veel emissiereductie te behalen, ten opzichte van bovengronds uitrijden. Dergelijke methoden hebbe ...
help
WOK-analyse biedt inzicht in waterhuishouding substraten : 'geef je voldoende water?' \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Verhagen, H. \ Sonneveld, T. \ 2012
Een terugkerend probleem in relatief droge teelten is een goede herbevochtiging van het substraat. Dit geldt in principe voor alle groeimedia, van potgrond tot steenwol. RHP heeft een standaardanalyse ontwikkeld die inzicht biedt in de wateropnamekar ...
help
Prewet of prefermentatie \ Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België [Artikel]
Hermans, C. \ 2012
Zoveel compostbedrijven, zoveel verschillende fermentatieschema’s, en dat geldt ook voor prewetten. Het voorbevochtigen van stro, zodat een betere wateropname mogelijk is en het stro zwaarder en compacter wordt, wordt op allerlei manieren aangepakt. ...
help
Wanneer is bevochtigen perencellen noodzakelijk? : verschillende bevochtigingstechnieken in de bewaring mogelijk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruine, A. de \ 2012
Bevochtiging van perencelen, voornamelijk bij Conference, is de laatste jaren ‘in’. Redenen om met een bevochtigingssysteem te werken zijn het voorkomen van gewichtsverlies en slappe nekken. Maar hoe werken deze systemen en wat zijn de voor- en nadel ...
help
Het juiste water op de juiste plaats \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Neefs, V. \ 2011
Begin juni 2011 organiseerden de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Departement Landbouw en Visserij, de Boerenbond en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) een studienamiddag rond beregenen van op ...
help
Voor elke teelt de juiste mat \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Engels, A. \ 2011
DLV Plant testte negentien teeltmatten op hun eigenschappen. De capillaire werking blijkt in de lengte en breedte hetzelfde te zijn. Bonte matten hebben een tragere capillaire werking en houden het water langer vast. Dunnere synthetische matten lekke ...
help
Het nieuwe telen freesia : ontwerp van een energiezuinig teeltconcept [Boek]
Weel, P. van \ Labrie, C. \ Helm, F. van der \ cop. 2011
Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van het PT en het ministerie van EL&I in het kader van Kas als Energiebron voorbereidend onderzoek gedaan naar een energiezuinig teeltconcept voor Freesia (“Het Nieuwe Telen”). De warmtevraag van de gangba ...
help
Sproeien van water op oppervlakken [Brochure]
[2010]
Stoffige oppervlakken of materialen, bijvoorbeeld vloeren in stallen, fabrieken, slachterijen, kunnen worden bevochtigd met water. Dit voorkomt dat het aanwezige stof door activiteit weer in de lucht komt. Ook kunnen stoffige materialen, zoals stro, ...
help
Hoe te kiezen uit de bevochtigingtechnieken \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Geijn, F. van de \ 2010
Het toepassen van bevochtiging in perenbewaring, voor een optimale beheersing van de vochtigheid, is in opkomst. De belangrijkste reden is dat telers en bewaarders het afdekken van kisten als te arbeidsintensief beschouwen. Een te hoge arbeidsbelasti ...
help
Perenbewaring beter onder controle : ultrasone bevochtiging 'groeit' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Schaik, A. van \ Geijn, F. van de \ 2010
Door de productieverhoging van Conference neemt de behoefte aan betere en veilige bewaring toe. Voor de afzet is het noodzakelijk dat een deel van de peren jaarrond bewaard kan worden. Om het vochtverlies zoveel mogelijk te beperken, biedt bevochtigi ...
help
Van de Wiel: 'Ik kan exact tijdstip en hoeveelheid drain bepalen' : met onderverzadiging continu inzicht in matvochtigheid en waterverbruik \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2010
Tomatenteler Van de Wiel baseert de watergift niet op straling en op de hoeveelheid drain, maar op onderverzadiging. Hierdoor is de vochtvoorziening in het perlitesubstraat altijd goed en krijgen de planten elke dag water naar behoefte. Het meetsyste ...
help
Optimalisatie vochtvoorziening onder uitgroeiende champignons : fase 2: hoeveelheid en tijdstip [Boek]
Amsing, J. \ 2009
Het gaat bij een eerste vlucht in de snijteelt van champignongs om een onttrekking in enkele dagen van 30% van de totale hoeveelheid water in het teeltbed. Deze onttrekking is zo groot en verloopt zo snel dat het aannemelijk is dat het vochtgehalte b ...
help
'Veertig procent energiebesparing bij tomaat en komkommer kan echt' : Arie de Gelder en Marc Grootscholten \ Onder glas [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2009
Het praktijkonderzek 'Energie onder de knie' heeft aangetoond dat het goed mogelijk is om het energieverbruik terug te brengen met 40% met behoud van productie en kwaliteit. Schermen, lucht bevochtigen en drogen passen in dat plan. Verreweg de groots ...
help
De (semi-)gesloten kas : koelen, ontvochtigen, bevochtigen, luchtbeweging [Presentatie]
Weel, P. van \ [2008]
Presentatie over het koelen, ontvochtigen, bevochtigen, en de luchtbeweging in de (semi-)gesloten kas, waarbij aandacht voor : energiebesparing, stress verminderen overdag, hogere CO2 concentratie handhaven, temperatuur dagsom verlagen, RV verlagen i ...
help
Zonder stress uiterste uit plant halen in gesloten kas : thema luchtvochtigheid en temperatuur \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2008
Koelen, ontvochtigen, bevochtigen, lucht in beweging brengen, zijn teeltmaatregelen die met de opkomst van (semi-) gesloten kassen volop in de belangstelling staan. Onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw kijkt in dit artikel vanuit ...
help
In tuinbouw viert technologie hoogtij : tuinder krijgt meer grip op kweekproces \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Kooij, D. van der \ Gerritsen, E. \ 2008
De afgelopen jaren hebben zich binnen de tuinbouw verschillende ingrijpende technologische ontwikkelingen voltrokken. Veel van deze ontwikkelingen liggen op het vlak van automatiseren om een constante (product)kwaliteit te realiseren en de hoeveelhei ...
help
Belang van zuurstofrijk druppelwater ter discussie \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2007
Fytagoras, een uit TNO afkomstig onderzoeksbedrijf, ontwikkelde een meetmethode waarmee 'online' zuurstof in het wortelmilieu is te meten. Hoewel de resultaten indrukwekkend zijn, bestaat er nog enige discussie over de interpretatie van de gevonden w ...
help
Nevelen : een mooi hulpmiddel waarmee je moet leren werken \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Jansen, M. \ 2007
De gedachte achter nevelen is het voorkomen van stress bij planten en het zorgen voor optimale groeiomstandigheden. Praktijkproeven laten veelbelovende effecten zien. Voor de telers is het vooral een kwestie van opnieuw leren het klimaat te regelen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.