Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 339

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bevolkingsspreiding"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot Bruinderink, G. \ Grift, E. van der \ 2015
In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane ...
help
Alien crayfish distribution and species specific habitat preferences in the Netherlands [Studentenverslag]
Heeringen, S. van \ 2010
Several American crayfish species have invaded the Netherlands in the past decades, and have undergone a tremendous population growth since. Yet, their distribution and species specific habitat preferences is not well documented. The aim of the prese ...
help
Regio's in demografisch perspectief : implicaties van een krimpende bevolking : verslag van de zesde Jan Brouwer conferentie, 28 januari 2010 te Haarlem [Boek]
Tielen, G. \ Dortland, B. \ 2010
Deze uitgave - Regio's in demografisch perspectief - vormt de neerslag van de zesde Jan Brouwer Conferentie gehouden op 28 januari 2010 in het Hodshon Huis te Haarlem. De conferentie stond onder voorzitterschap van Prof. Dr. Paul Schnabel, directeur ...
help
Goede buren kun je niet kopen : over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland [Boek]
Kullberg, J. \ Vervoort, M. \ Dagevos, J. \ 2009
In dit onderzoek is nagegaan welke positie niet-westerse allochtonen innemen op de woningmarkt, welke ontwikkelingen zich daarin voordoen en welke verklaringen er zijn voor de nog voorkomende verschillen in woningmarktpositie ten opzichte van autocht ...
help
Woon-werkdynamiek in Nederlandse gemeenten [Boek]
Graaff, T. de \ Oort, F. van \ Boschman, S. \ Langeweg, S. \ 2008
help
Resource ecology : spatial and temporal dynamics of foraging [Boek]
Prins, H.H.T \ Langevelde, F. van \ 2008
This multi-author book deals with 'resource ecology', which is the ecology of trophic interactions between consumers and their resources. Resource ecology is perhaps the most central part of ecology. In its linkage between foraging theory and spatial ...
help
Anticiperen op krimp \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
2008
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiele verhouding (Rfv) houden gemeenten primair verantwoordelijk voor de gevolgen van de krimp in hun regio. Maar ook het rijk en de provincies moeten met hun beleid anticiperen op deze ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007 [Boek]
Kesteloo, J.J. \ Stralen, M.R. van \ Fey, F. \ Jol, J. \ Goudswaard, P.C. \ 2007
In opdracht van LNV is (tbv het beleid voor kokkelvisserij, zoals neergelegd in EVA II) in voorjaar 2007 het kokkelbestand in de Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee en de Voordelta geïnventariseerd
help
Geen kramp door krimp ; Hoor en wederhoor \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Dam, F. van \ 2007
Frank van Dam (Ruimtelijk Planbureau) neemt de stelling in dat het afnemend aantal inwoners nauwelijks ruimtelijke gevolgen heeft. Er si volgens hem alleen directe invloed op de woningbouw. Van Dam gaat niet in op enkele demografische ontwikkelingen ...
help
Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 [Boek]
Duin, C. van \ Jong, A. de \ Broekman, R. \ Garssen, J. \ 2006
Dit rapport geeft uitkomsten van een bevolkingsprognose, dat gebaseerd is op het model PEARL. Op de websites van CBS en het Ruimtelijk Planbureau zijn gedetailleerde prognoses voor afzonderlijke gemeentes te vinden
help
Inwoners grote steden verhuizen naar randgemeenten \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ Duin, C. van \ 2006
Amsterdammers die in 2004 verhuisden, hadden een voorkeur voor enkele randgemeenten. Uit de verhuisstromen komen enkele karakteristieke verhuispatronen naar voren. Vele Amsterdamse autochtonen verhuisden naar Haarlemmermeer en veel Surinamers gingen ...
help
Selectieve verhuisstromen van de vier grote steden \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Latten, J. \ Hamers, B. \ Nicolaas, H. \ 2006
De leeftijden en de etnische achtergrond van degenen die naar één van de vier grote steden verhuizen, verschillen sterk van degenen die deze steden verlaten. Autochtonen, veelal gezinnen, verlaten de stad, allochtone immigranten nemen hun plaatsen in
help
Is er toekomst voor Flevoland? \ Geografie [Artikel]
Kranenburg, R. \ 2006
Twintig jaar geleden werd Flevoland een provincie. Achtergronden bij het ontstaan, de gevolgen van de grote concentratie van de bevolking in Almere, de gevolgen daarvan voor een evenwichtige en zelfstandige provincie, en het bestuurlijk dilemma
help
Regionale huishoudensdynamiek : achtergronden bij de regionale huishoudensprognoses met het model PEARL [Boek]
Jong, A. de \ 2006
Het CBS heeft een grote expertise opgebouwd op het gebied van bevolkingsprognoses. Het Ruimtelijk Planbureau is het instituut van het 'waar'. Beide instituten hebben elkaar gevonden in het ontwikkelen van regionale bevolkingsprognoses. Die prognoses ...
help
Hoger inkomen in grote steden door veranderende verhuisstromen \ CBS webmagazine [Artikel]
Vries, A. de \ Latten, J. \ 2006
Sinds 2000 is het saldo van de internationale verhuisstromen in de grote steden sterk afgenomen. Daarbij zijn er per saldo minder personen vanuit de grote steden naar andere gemeenten verhuisd. Hierdoor verbetert de inkomenssituatie per hoofd van de ...
help
Discard reconstruction method used in the assessment of North Sea plaice in 2004 : product A3b van het F-project [Boek]
Keeken, O.A. van \ Pastoors, M.A. \ Rijnsdorp, A.D. \ 2005
help
Nulmeting visstand Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal [Boek]
Klinge, M. \ 2005
Van 2 tot 14 september 2004 heeft er een bemonstering plaatsgevonden van de visstand in de waterlichamen van het Amsterdam-Rijnkanaai en net Noordzeekanaal. Deze bemonstering stond in het teken van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Wate ...
help
Wie wonen er in dunbevolkte gebieden? \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ 2005
In 2004 telde Nederland 84 dunbevolkte buurten verspreid over 58 gemeenten. Tweederde van deze dunbevolkte buurten ligt in Noord- en Oost-Nederland. De rest ligt voornamelijk in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Met maar één dunbevolkte buurt h ...
help
Hoogste aantal emigranten sinds 1954 \ CBS webmagazine [Artikel]
Sprangers, A. \ Nicolaas, H. \ 2005
In 2004 zijn 49 duizend mensen die in Nederland zijn geboren in het buitenland gaan wonen. Dit aantal is sinds 1954 niet zo hoog geweest. De meeste Nederlandse emigranten gaan naar Duitsland en België
help
'Zwarte vlucht' : de suburbanisatie van Surinamers uit Rotterdam \ Sociologie [Artikel]
Burgers, J. \ Lugt, H. van der \ 2005
Surinamers verlaten de stad Rotterdam in een zelfde omvang, in dezelfde richting en om dezelfde redenen als autochtone Nederlanders. Gezien de woonvoorkeur van minderheidsgroepen als Turken en Marokkanen lijkt het erop dat vertrekkende Surinamers een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.