help
Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming [Boek]
2017
Moderne agro-ecosystemen bieden vaak weinig kansen voor een efficiënte natuurlijke plaagbeheersing. Anders dan veel akkerplanten die gemakkelijk grondbewerkingen overleven als zaad of ondergrondse wortelstok, moet de nuttige fauna elk jaar opnieuw de ...
help
Voedingssupplementen roofmijt in paprika en komkommer : ‘vitale populatie bestrijders opbouwen voordat er een probleem is’ \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Bijvoeren van roofmijten met een stuifmeelpreparaat is het proefstadium ontgroeid. Een flink aantal telers past deze methode met succes toe. Op momenten dat er nog niet veel plaagdieren voorhanden zijn kunnen roofmijtsoorten die ook stuifmeel eten to ...
help
De spreeuwen van de Edese GC Papendal : trouwe helpers van de greenkeeping [Boek]
Garritsen, J. \ [2015]
Innovatiepitch van het Nationaal Golf & Groen symposium, 10 december 2015.
help
Natuurlijke vijanden in de kwekerij : ken uw vrienden \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Remoortere, L. \ Casteels, H. \ 2014
Nuttigen, zowel insecten, roofmijten als vogels, die van nature op je bedrijf voorkomen, kan je best zoveel mogelijk sparen en zelfs stimuleren; zij dragen immers bij tot het onder controle houden van tal van plantenbeschadigers. In het kader van het ...
help
Prospects for biological control of tomato rust mite : problems in countries using integrated approach \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Kierkels, T. \ 2014
Tomato rust mite is a growing problem. The invader can be controlled with chemicals but that requires an intensive spraying regime, which doesn’t fit into an integrated control programme. A researcher has looked at how to control the tiny mite using ...
help
Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : naar een echte geïntegreerde bestrijding \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2014
Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek ...
help
Film Akkerranden voor FAB in de Hoeksche Waard [Video]
2013
Insecten in bloemenranden rondom akkerbouwpercelen bestrijden plagen in de gewassen. De bloemen voeden de plaagonderdrukkende insecten met pollen en nectar. Dit noemen we FAB. Functionele Agro Biodiversiteit. Dat is slim gebruik maken van wat de natu ...
help
Vollegrondsgroente: beheersing van trips [Dossier]
Broek, R. van den \ Hamont, J. van \ [2013]
Tripsschade komt in veel gewassen voor. In de biologische teelt zijn maar weinig middelen tegen trips opgewassen. Schade is op verschillende manieren in de hand te houden, al blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een gewas volledig te vrij ...
help
Perspectieven voor biologische aanpak tomatenroestmijt : probleem in landen met geïntegreerde aanpak \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2013
Tomatenroestmijt is een opkomend probleem. De aantaster is op zich chemisch te bestrijden, maar dat vergt een intensief spuitschema, wat bij een geïntegreerde teelt niet de gewenste weg is. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de biologische aanpak ...
help
Roofmijten effectiever tegen trips en varenrouwmug door toplaag op substraat [Presentatie]
Grosman, A. \ Messelink, G. \ Groot, E. de \ Holstein-Saj, R. van \ [2012]
Powerpointpresentatie over het effect van toplagen op de vestiging bodemroofmijten.
help
Bloeiend bedrijf startbijeenkomst [Presentatie]
2012
Powerpointpresentatie, gegeven bij de start van het groeiseizoen 2012, over FAB-randen, de annleg en het beheer, zaadmengsels en gewasinspecties.
help
Nieuwe ontwikkelingen in de sierteelt [Presentatie]
Pijnakker, J. \ 2012
Powerpointpresentatie over ontwikkelingen in de biologische bestrijding in siergewassen in de glastuinbouw.
help
Labboon, erg in trek bij Orius : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Melis, P. \ Van Delm, T. \ Stoffels, K. \ 2012
Labbonen in de akkerrand vormen een rijke bron aan nectar en zijn daarom uitstekende kandidaatplanten om Orius-roofwantsen tot bij een aardbeienperceel te lokken. De nuttige wantsen kunnen overleven op de nectar om de opkomende tripsen in de cultuurt ...
help
Een mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Alebeek, F. van \ Vijn, M. \ Willemse, J. \ Rijn, P. van \ 2012
Onderzoek laat zien dat hoe beter we akkerranden verbinden met kleine landschapselementen in het omringende landschap, hoe beter de natuurlijke plaagbeheersing vanuit die akkerranden kan werken. Om het netwerk aaneengesloten te krijgen is samenwerkin ...
help
Akkerranden als plaagbestrijding \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Jonge, H. de \ 2012
John en Liane Arink van ecologische boerderij Arink in Lievelde zijn deelnemers aan 'Bloeiend Bedrijf'. In 2011 heeft het aanleggen van bloeiende akkerranden verrassende resultaten opgeleverd.
help
Bloeiend Bedrijf breidt uit! [Brochure]
Bos, M. \ 2012
Dit is de derde nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf. In deze nieuwsbrieven leest u over hoe het samenwerkingsverband werkt aan bloeiende akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing.
help
Beheersing van perenbladvlo [Presentatie]
Helsen, H. \ 2012
Powerpointpresentatie over onderzoek naar de bestrijding van de perenbladvlo.
help
Gecombineerde aanpak basis van ecosysteem in de kas : van biologische correctie naar preventie \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2012
Biologische bestrijding loopt tegen zijn grenzen aan. Weliswaar zetten alle glasgroentetelers en meer dan de helft van de siertelers natuurlijke vijanden in, toch doemen er steeds nieuwe problemen op, zoals de toenemende druk van wittevlieg, trips en ...
help
Eindrapportage FAB2 2008-2011 [Boek]
Geus, J. de \ Gurp, H. van \ Alebeek, F. van \ Bos, M. \ Janmaat, L. \ Rijn, P. van \ Schaap, B. \ Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. v.d. \ Willemse, J. \ Zanen, M. \ cop. 2011
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aa ...
help
Nieuwe uitzetstrategie van bodemroofmijten voor effectievere bestrijding van bodemplagen [Poster]
Grosman, A. \ [2011]
Informatieposter over een nieuwe uitzetstrategie van bodemroofmijten voor effectievere bestrijding bestrijding van bodemplagen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.