help
Toepassing natuurbeheerresten in containerteelt en vollegronds boomkwekerij \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Schamp, B. \ 2016
Om het koolstofgehalte in bodems op peil te houden, wordt voortdurend naar oplossingen gezocht. Het gebruik van natuurlijke reststromen biedt een belangrijk potentieel als koolstofbron bij gebruik in vollegrond en als additief naast turf bij substrat ...
help
Beworteling van stekken onder LED \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Christiaens, A. \ 2016
Binnen het LA-traject rond plantenfysiologie worden verschillende combinaties rood, blauw en verrood LED-licht getest om de beworteling van stekken te stimuleren. In twee vorige artikels (S&G 1 (2014, p. 27-28) en S&G 11 (2015, p. 21-22) kwam het ond ...
help
Wei onder vergrootglas : Feedwedge die rekening houdt met bij voeren, kan weiden vergemakkelij ken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Mestwetgeving en de wens voor biodiversiteit dwingen ‘out of the box’ naar het grasland te kijken. Daarom werd tij dens de innovatiedag ‘Blik op de wei’ in Zegveld aandacht geschonken aan het wortelstelsel en kruiden. Maar er waren ook praktische handr ...
help
‘ Water geven naar behoefte geeft de maximale productie’ : drainpercentage verbeterpunt voor komkommerteler Van Lipzig \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Zuiniger gebruik van water en meststoffen is wereldwijd nodig uit oogpunt van duurzaamheid. Maar ook uit telersoogpunt is er veel voor te zeggen. Veel kritischer omgaan met watergift en voeding geeft een sterker wortelstelsel en daarmee een veel prod ...
help
Verrood licht stimuleert beworteling van stekken \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Christiaens, A. \ Van Labeke, M.C. \ 2015
Binnen het IWT-LA project ‘Plantenfysiologie’ werden verschillende combinaties rood, blauw en verrood LED-licht getest om de beworteling van stekken te stimuleren. In een vorig artikel (in S&G 1 van 2014, p 27-28) kwam al aan bod dat 100% rood of 100 ...
help
Bufferboeren : productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie : duurzame klimaatoplossingen voor landbouw & water [Brochure]
Eekeren, N. van \ Deru, J. \ Gerdes, S. \ [2015]
Hoger gelegen zandgronden zijn vaak droogtegevoelig. Door klimaatverandering, maar ook vanwege een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij, is de waterbeschikbaarheid op deze gronden nog onzekerder geworden. Dit heeft negatieve gevolgen ...
help
Maïswortels gaan milieuverandering tegen [post scriptum] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kooij, J. van der \ 2015
Onderzocht is door een jonge onderzoeker het effect van lokale toediening van stikstofrijke mest op het wortelsysteem van maïs. Dit kan helpen om het veelgebruikte landbouwgewas in de toekomst efficiënter om te laten gaan met mest. Verslag van een on ...
help
Bodemscan© zand- en dalgronden : beoordelingskader veenkoloniale gronden [Brochure]
Koopmans, C. \ Zanen, M. \ Berg, C. ter \ 2015
Deze brochure is opgesteld in het kader van het Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën. Bijdragen zijn geleverd door akkerbouwers die volgens de systematiek van Stichting Veldleeuwerik werken en door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. Daa ...
help
Teler Marc Litjens over plantbalans en weerbaarheid: ‘gestaag werken naar stip op de horizon van beter bodemleven’ \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Werken aan een verbeterde conditie van planten door het bodemleven te verbeteren en plantenwortels te stimuleren is een weg van de lange adem. Staat het gewas er nu echt sterker op als je specifieke producten toepast en kun je het ook bewijzen? Papri ...
help
Bodemscan: instructie bodembeoordelen [Video]
2015
De bodemscan leert je bodemsignalen lezen als basis voor duurzaam bodembeheer en het verbeteren van rendement.
help
Pius Floris over...automatisering en transport \ Kas [Artikel]
Floris, P. \ 2015
Pius Floris van Plant Health Cure schrijft in iedere editie van KAS een artikel waarmee hij telers wil aansporen om anders tegen bemesting en biologie in de kas aan te kijken. Hij doet dat als internationaal erkend deskundige op het gebied van kennis ...
help
Aaltjes bestrijden kan 100 procent biologisch \ Kas [Artikel]
2015
De druk om minder gewasbeschermingsmiddelen toe te passen, is groot. Hoewel de biologische bestrijding bovengronds al is ontwikkeld, is ondergronds nog een wereld te winnen. “De markt is volop in beweging, maar de processen in de bodem zijn complex”, ...
help
Blij met alternatief gewas dat gewild is \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Boonen, J. \ 2014
Akkerbouwer Bruijnzeel schuwt het avontuur niet. Dit jaar heeft hij op zijn bedrijf 4 hectare ingeruimd voor quinoa, het ‘superfood’ uit de Andes. Samen met dertien Nederlandse quinoapioniers, de Dutch Quinoa Group (DQG) en Wageningen UR doet DLV Pla ...
help
Onderhoud van stortplaatsen en IBC-saneringslocaties : hoe kan de landbouw hieraan bijdragen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoebeke, R. \ 2014
Na het afwerken van een stortplaats of een IBC-saneringslocatie (Isoleren, Beheersen en Controleren; Vlaams: een saneringsberging), stelt zich het probleem hoe om te gaan met de leeflaag. Om hierop antwoord te geven, is het belangrijk om een aantal a ...
help
Beworteling van stekken onder LED-belichting \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Christiaens, A. \ Van Labeke, M. \ 2014
In oktober 2012 startte het IWT-landbouwtraject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van de plantkwaliteit’. Hierbij werken het ILVO (eenheid Plant), het PCS en de Universiteit Gent (Vakgroep Planta ...
help
3D geo-information methods and applications in measuring and representing tree root systems in urban environments: a review [Studentenverslag]
Gao, X. \ 2014
In this study, firstly small scale literature review was done for knowing the successful or useful methods and lessons from applying 3D geo-information techniques in urban tree measuring or modeling. The review also contained some articles for other ...
help
Vraag naar goed stuurbaar blok met stevigere structuur neemt toe : betere doorworteling in nieuw blok \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2014
Wereldwijd neemt de vraag naar een goed stuurbaar blok toe. Daarnaast vragen plantenkwekers in toenemende mate om een stevigere structuur. Een van de steenwolfabrikanten is op deze vragen ingesprongen met een nieuw type steenwol, waarvoor het product ...
help
'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
help
Verbetering stek beworteling door PRF behandeling [Boek]
2013
In pilot proeven (UToCS/UToPS/Fytagoras) is duidelijk geworden dat behandeling van stekmateriaal met Pulsed Radio Frequency (PRF) stimulerend kan werken op de beworteling en uitgroei van stekken. Dit is zowel bij stekken van bomen als bij materiaal u ...
help
Wortelafsterving Euphorbia fulgens vergelijking groei paperpot en Jiffy 7 [Boek]
Binnendijk, D.J. \ 2013
Euphorbia fulgens wordt voornamelijk beworteld in paperpot. Een klein deel wordt beworteld in Jiffy 7. Na het uitplanten is er verschil in weggroei en beworteling tussen de twee type bewortelingsmedia. De paperpotten bewortelen vlot na het uitplanten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.