help
Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015 [Boek]
Galama, P.J. \ Holshof, G. \ Reenen, K. van \ 2017
help
McGraze : concept model for modern continuous stocking [Boek]
Klein Koerkamp, Pim \ Li, Peiyun \ Oostdam, Marieke \ Roseboom, Marieke \ El-Din Sherif, Mohie \ Stienezen, Marcia \ Philipsen, Bert \ 2015
help
Veelzeggend veilingresultaat 2013 : pelskwaliteitsverbetering zet door, geen verschil naar kooibezetting, groot gewichtsverschil binnen een lengteklasse \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Rond, J. de \ 2013
Bij de analyse van de veilinggegevens wordt gekeken naar de huidige stand, de ontwikkeling van de bloedlijnen op de farm en de score naar huisvesting. Deze informatie wordt in dit artikel toegelicht.
help
Liever beter dan groter \ De pluimveehouderij [Artikel]
Poelsma, B. \ 2012
Vleeskuikenhouder en akkerbouwer Jan Pieter Bierema in Usquert (Gr.) vertelt over zijn bedrijfsstrategie: optimaliseren. De vleeskuikenhouder heeft ook een duidelijke mening over Wakker Dier en de almaar groter wordende voercoöperaties.
help
Goed effect, maar ... \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Emous, R. van \ Lourens, S. \ 2011
Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? WUR Livestock Research heeft onderzoek verricht. Deel 2: productieperiode.
help
Biologische pluimveehouderij: liever kleinschalig dan grootschalig? : verschillende inzichten over de samenhang van schaalgrootte en diervriendelijkheid \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2011
IFoam komt mogelijk met voorstellen die de omvang van bedrijf en stalgrootte in de biologische pluimveehouderij sterk beperken. Hiermee wil men vooral schaalvergroting een halt toeroepen. Dat schaalgrootte direct samenhangt met dierenwelzijn is echte ...
help
Effect van bezettingsdichtheid op (de ontwikkeling van) het paargedrag en de technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren = Effect of stocking density on (the development of) sexual behaviour and technical performance in broiler breeds [Boek]
Jong, I.C. de \ Lourens, A. \ Gunnink, H. \ Workel, L. \ Emous, R. van \ 2011
In het kader van het Plan van Aanpak Ingrepen bij Pluimvee heeft Wageningen UR Livestock Research onderzoek uitgevoerd naar het effect van het verlagen van de bezettingsdichtheid op het gedrag, veerbeschadigingen en technische resultaten bij vleeskui ...
help
Achter een bureau bedacht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2011
De eerste koppels die vallen onder het Vleeskuikenbesluit zijn afgeleverd. Bij de infolijn van LTO/NOP hebben diverse vleeskuikenhouders problemen gemeld met de uitvoering van de nieuwe regels die typisch bureaucratisch zijn.
help
Klein maar echt effect \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Emous, R. van \ Lourens, S. \ 2011
Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? Livestock Reserch deed onderzoek. Deel 1: de opfok.
help
Focus op ... het onderzoek naar dierenwelzijn \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Bavel, J. \ Van Outryve, J. \ Van Dijck, L. \ Vandenbosch, A. \ 2011
Zes artikelen over het onderzoek naar dierenwelzijn: 1) Dierenwelzijn als werkwoord; 2) Welzijn in de stal en op de weide; 3) Vroegtijdige detectie van problemen is gunstig voor varkens(houders); 4) Bezettingsdichtheid en hokverrijking bij konijnen; ...
help
Hogere welzijnseisen voor het houden van vleeskuikens [Brochure]
[2011]
Document met uitleg over de hogere welzijnseisen voor het houden van vleeskuikens. Vleeskuikenhouders moeten per 1 februari 2011 gaan voldoen aan nieuwe wetgeving. Dan treedt het Vleeskuikenbesluit 2010 in werking, dat nieuwe bezettingsgraden per sta ...
help
Advies kooibezetting bevestigd door veilingresultaat \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Rond, J. de \ 2010
Nadat alle pelzen verkocht zijn kan de evaluatie per kooibezetting gemaakt worden. Het veilingresultaat bevestigt het advies voor kooibezetting: niet méér dan 2 reuen in een groep (kost lengte), geen verschil tussen reuen in groepen of paren, teven g ...
help
Onderbezetting heeft gevolgen \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
2009
varkenshouders zouden zich vaker af kunnen vragen wat de bezettingsgraad is van hun bedrijf. Ze hebben niet altijd in de gaten wat de financiële gevolgen van onderbezetting zijn
help
Welfare of African catfish : effects of stocking densit [Proefschrift]
Nieuwegiessen, P.G. van de \ 2009
The general aim of this thesis was to determine the impact of stocking density on welfare indicators in African catfish, Clarias gariepinus, cultured in a recirculating aquaculture system. The following factors were studied: 1) the effects of stockin ...
help
Bezettingsnorm treft bijna alle bedrijven \ De pluimveehouderij [Artikel]
Horne, P. van \ 2009
Er kleven grote financiële en bedrijfsmatige gevolgen aan de maximale bezettingsdichtheid die medio 2010 gaat gelden. LEI-bedrijfseconoom Peter van Horne legt de vinger op de zere plekken.
help
Oornecrose beperkt afzet: bezetting en ventilatie vaak een probleem \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Duindam, D. \ 2009
De groeiende biggenexport maakt het probleem van oornecrose, oorbijten, weer actueel. Indammen is mogelijk via het voer- en ventilatieregime en de hokbezetting
help
Vleeskuikenouderdieren en hun prestaties : Spelderholt [Video]
Wageningen UR \ 2009
Presteren vleeskuikenouderdieren beter bij een lagere bezetting? Of maakt de dichtheid niet uit? Onderzoeker Ingrid de Jong geeft u in deze film de eerste uitkomsten van de praktijkproef. Video van AgriLife.tv.
help
Nieuwbouw om te voldoen aan welzijnsrichtlijn : nieuwe stal \ De pluimveehouderij [Artikel]
2009
De komst van nieuwe EU-regels dwingt vleeskuikenhouder Wim Vierhouten in Lettele terug te gaan op een bezetting van 50 naar 42 kg/m2. Investeren in extra m2 biedt toekomst
help
Minder kg/m2, toch evenveel kuikens : reportage \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 2009
Dankzij een plan voor energiebesparing ontdekte kuikenhouder Robert Nijkamp in Raalte een manier om extra ruimte in de stal te creëren. Zo kan hij de bezettingsnorm uit de welzijnsrichtlijn ruimschoots compenseren
help
Welzijnsrichtlijn noopt tot actie \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
In het gunstigste geval moet de bezettingsdichtheid bij vleeskuikens per 1 juli 2010 terug naar 42 kg/m², wellicht zelfs naar 39 kg. Niets doen betekent minder kilo's naar de slachterij en dus inkomstenderving. Bijbouwen of (meer) uitladen zijn mogel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.