help
Nieuwe overheidsrollen in natuur en landschap [Boek]
[2016]
Overheden verlagen hun natuursubsidies en laten meer over aan burgers en bedrijven. Raakt daarmee hun rol uitgespeeld? Integendeel. Want de markt zorgt niet vanzelf voor natuur. Dus blijft er een rol voor overheden. Sterker, om maatschappelijke ontwi ...
help
Cyclisch boombeheer: bezuinigen en toch een beter eindresultaat? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2015
Bezuinigen heeft in het algemeen een slechte naam. Je besteedt minder geld aan bijvoorbeeld het beheer van je bomen en het resultaat zal dan ook wel minder zijn. Alexander den Dikken van de gemeente Nijkerk bewijst dat het ook anders kan, door het to ...
help
'Ambities aoc's bedreigd door bezuinigingen' : AOC Raad-voorzitter Jan Pieter Janssen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
Het ministerie van Economische Zaken kondigt in de Rijksbegroting 2016 aan dat aoc’s flink gekort worden op hun bekostiging. Vrijwel op hetzelfde moment maken de aoc’s in hun nieuwe sectorplan kenbaar dat ze grote ambities voor de komende vijf jaar h ...
help
Kind van de rekening? : Witblauwe onderzoeksveestapel op het ILVO dreigt te verdwijnen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2015
De unieke witblauwveestapel op het onderzoeksinstituut ILVO zorgde voor baanbrekende inzichten bij dikbillen, vooral op voedingsgebied. Het gebrek aan een toekomstvisie en aan financieel engagement vanuit de sector dreigt de veestapel de das om te do ...
help
Onzekere toekomst voor groen onderwijs : bezuiniging gehandhaafd en verhuizing naar OCW \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
De Tweede Kamer wil geen geld uittrekken om de bezuiniging op groen onderwijs te repareren. Bovendien heeft ze besloten dat het groen onderwijs van het ministerie van EZ moet verhuizen naar het ministerie van OCW. Beide besluiten betekenen dat deze o ...
help
De keuze is aan de opdrachtgever: groene velden, rimboe of Bahama’s? : samenwerken in de rimboe rond aanleg en onderhoud \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Wielen, S. van der \ 2015
‘We gaan het allemaal anders doen.’ Er is geen gemeente waar de afgelopen jaren niet is gesproken over bezuinigingen, intergemeentelijke samenwerking of kerntaken. Met als resultaat dat ook op het gebied van aanleg en onderhoud van sportaccommodaties ...
help
Hoe lang blijft het goed gaan bij Rijkswaterstaat? : minister slaat alarm over weglekkende expertise : thema ICT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2014
Geen klokkenluider, nee, minister Schultz van Haegen zelf trekt aan de bel. “Bij Rijkswaterstaat is de kritische ondergrens bereikt wat betreft de kennis over waterveiligheid, kwalitatief én kwantitatief”, schrijft ze begin juni 2014 in een brief aan ...
help
Gemeenten zetten mes in groenbeheer \ Tuin en park techniek [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten bezuinigde de afgelopen vier jaar fors op het onderhoud van openbaar groen. Het moet goedkoper en het mag allemaal wat minder mooi zijn.
help
Wegwijs: meer waterberging met rioolreparatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Vries-Hellebrand, A.F.M.J. de \ Flaman, M. \ Groot, A. de \ 2014
Veel gemeenten worden geconfronteerd met dalende inkomsten en stijgende uitgaven. In Valkenswaard heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeentelijke heffingen niet mogen stijgen. Om dit te bereiken moet er bezuinigd worden, terwijl de kwaliteit van ...
help
Bezuinigen met het watersysteem van de toekomst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Valkman, R. \ Rijen, J. van \ 2013
De waterschappen staan voor een bezuinigingsoperatie. Met chirurgische precisie worden de organisaties doorgelicht op zoek naar inefficiënties en besparingsmogelijkheden. Zo worden met de kaasschaaf procenten bij elkaar gesprokkeld. Wetterskip Fryslâ ...
help
Anticiperen op de impact : onderwijsbestuurders over consequenties van bezuinigingen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2013
Veel plannen die in het regeerakkoord staan, krijgen de komende jaren hun uitwerking. scholen gaan merken wat dit voor het onderwijs betekent. Minder geld, andere prioriteiten en efficiënter werken. bestuurders van aoc’s en groene hogescholen maken z ...
help
De moeizame weg naar digitale informatievoorziening over het historisch landschap : over verdwenen webportals en problematische systemen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Visser, S. \ Renes, J. \ 2013
De initiatieven van verschillende ministeries om gegevensbestanden over historische landschappen op te bouwen, passen in een periode waarin de nationale overheid zichzelf nog beschouwde als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het landschap. De aa ...
help
Miljoenennota : de juiste prioriteiten voor water [waterfinanciering] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2013
De Unie van Waterschappen constateert dat er in de Miljoenennota voldoende aandacht is voor goed waterbeheer, ondanks de economisch moeilijke tijden. Voorzitter Peter Glas: "we zijn blij dat dit kabinet de juiste prioriteiten stelt voor water, voor n ...
help
Waterschappen kampen met innovatie : 'nieuwe technieken hangt af van mogelijkheden' \ E&W : onafhankelijk vakblad voor Energie en Water [Artikel]
2013
Waterschappen moeten bezuinigen en kunnen door de zuiveringsprestatie kosten besparen, evenals door efficiënte technieken in te zetten geld terugverdienen. Naast kerntaken zetten waterschappen in op innovatieve ontwikkeling. Hoe is dat geregeld bij d ...
help
Kampioen bezuinigen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Smits, R. \ 2013
Visie van de auteur op de Nederlanders en op het beleid van bezuinigen in het openbaar groen.
help
Staatsbosbeheer moet een echt volksaandeel worden : Frederik van Beuningen pleit voor privatiseren SBB \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
De grootste groenbeheerders van Nederland zijn niet gemeentes, maar de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Over deze instellingen, en dan met name Staatsbosbeheer, heeft Frederik van Beuningen, voormalig lid van de advies ...
help
Workshop: Het nieuwe spelen : krimpende economie maar groeiende speelplaatsen? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2013
Een beetje stadswijk heeft er wel een stuk of vijf: speelplaatsen. Met een wipkip, een glijbaan en een zandbak waren de wensen van het speelbehoeftige kind gauw vervuld. Althans dat meenden we. Gemeenten bezuinigen ook hier op aanleg en onderhoud. St ...
help
Crisis vormt geen bedreiging als je inspeelt op kansen : tijden veranderen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2013
De rol van overheden, clubs en burgers is totaal anders dan de spreekwoordelijke dag van gisteren. Regiefunctie, burgerinitiatieven, draagvlak, veranderende wet- en regelgeving, wat betekenen deze kreten voor de sportbranche? Welke kansen en bedreigi ...
help
Noaberschap nieuwe stijl in Berkelland : geen subsidies, wel een gebiedsbudget - en veel eigen energie \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Hoek, K. van den \ 2013
Toen gemeentes in 2009 flink moesten bezuinigen maakte Berkelland een radicale keuze: de gemeente bouwde alle sociale en culturele subsidies – van welzijn tot sport en cultuur – volledig af. In plaats van een berg regels met daaraan gekoppelde financ ...
help
Eerlijk delen : bezuinigingen groen onderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2013
55 miljoen euro minder voor groen onderwijs vanaf 2016. Dat staat in het regeerakkoord. De groene organisaties lopen de deur plat bij het ministerie, want ze vinden het niet eerlijk. “Het gaat niet alleen om extraatjes.”
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.