help
PRRS, de aanpak begint bij monitoring \ Management&techniek [Artikel]
2016
De eradicatie van PRRS is, gezien de hoge varkensdensiteit in Vlaanderen, nog niet voor morgen. Maar vandaag moet er wel al worden ingezet op het vermijden van de insleep in, en de verspreiding ervan binnen het bedrijf. Het efficiënt monitoren is ald ...
help
Rota aanpakken met geregistreerd vaccin : varkensbedrijf Melvert reorganiseert vaccinatiestrategie \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2015
Interne biosecurity veiligstellen, besmettingsdruk laag houden en een hele rij vaccinaties. Geert-Jan van Thiel trok in het verleden alles uit de kast om problemen met diarree bij pasgeboren biggen te voorkomen. Sinds een half jaar past van Thiel ech ...
help
Proberen en leren met verraderlijk virus : pilotproef PRRS draait nu twee jaar \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Hoe kun je PRRS het beste onder controle krijgen en een PRRS-vrije biggenstroom genereren? Dat wordt onderzocht op 72 varkensbedrijven in het noorden van Nederland. De ervaringen die hier worden opgedaan, moeten uiteindelijk leiden tot uniforme advie ...
help
Smeerwrang, oud probleem maar lastig te behandelen \ Management&techniek [Artikel]
Arsenakis, I. \ 2015
Smeerwrang is een huidprobleem dat normaal gezien voorkomt bij zuigende en pas gespeende biggen. Het leidt tot de zogenaamde roetbiggen. Het is een oud probleem dat mogelijk een comeback maakt. De prevalentie stijgt als gevolg van antibioticumresiste ...
help
Biggenmonitor verbetert rentabiliteit \ Management&techniek [Artikel]
Vandersmissen, T. \ 2015
DGZ lanceert de Biggenmonitor, een nieuw programma dat financieel ondersteund wordt door het Sanitair Fonds. De Biggenmonitor wil de varkenshouder en zijn bedrijfsdierenarts helpen om de gezondheidsstatus van het varkensbedrijf planmatig te verbetere ...
help
Zinkoxide als alternatief voor antibiotica \ Management&techniek [Artikel]
Van den Boogaert, T. \ Van Gansbeke, S. \ Fockedey, M. \ Vandersmissen, T. \ 2015
In het kader van het antibioticumreductieprogramma van Amcra schuift men zinkoxide als alternatief naar voren in de strijd tegen diarree na het spenen. Deze speendiarree is het gevolg van een colibesmetting. Zinkoxide kan het gebruik van antibiotica ...
help
Streptococcen zijn luis in de pels \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2015
Streptococcus suis is de grootste ‘antibioticumslurper’ op het zeugenbedrijf. De economische schade is groot en we krijgen die bacterie maar niet van onze varkenserven af. Hoe komt dat?
help
Interessante praktijkinfo dank zij projecten \ Management&techniek [Artikel]
de Jong, E. \ 2014
Veepeiler Varken is 8 jaar actief. In het vorige nummer gaven we een overzicht over de tweedelijnsdiergeneeskunde. In dit artikel beschrijven we welke projecten al zijn uitgevoerd en welke er nog op stapel staan.
help
Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Troquet, L.M.P. \ Smith, H. \ Greeff, A. de \ Kluivers, M. \ Hout, J. van \ Faber, I. \ 2014
Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Het onderzoek is opgezet als een 2 x 2 factoriële proef met de vo ...
help
GD: zorgen om PED-virus terecht : PED rukt op, kost veel biggen het leven en zorgt voor grote schade : thema gezondheid \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Het PED-virus (Porcine Epidemische Diarree) bedreigt de varkenshouderij. Uitval onder besmette biggen varieert van dertig tot honderd procent en er is geen vaccin of medicijn tegen. Nederlandse varkenshouders zijn terecht bezorgd, aldus GD. Het virus ...
help
Streptococcen-richtlijn klaar \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
De beroepsvereniging voor dierenartsen KNMvD stelde recent haar richtlijn Streptococcus suis bij gespeende biggen vast. Wat houdt die richtlijn precies in en wat betekent hij voor u als varkenshouder?
help
Effect geboortegewicht en voeropname op S. suis \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Peet-Schwering, C. van der \ Troquet, L. \ Smith, H. \ Hout, J. van \ 2014
Er is geen duidelijk effect van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Vee en Vl ...
help
Zware big net zo vatbaar voor S. suis \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Peet-Schwering, C. van der \ Troquet, L. \ Smith, H. \ Hout, J. van \ 2014
Er is geen duidelijk effect van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis (S. suis) infectie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap ...
help
PED houdt VS in greep \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Have, H. ten \ 2014
De ziekte Porcine Epidemische Diarree, afgekort PED, zorgt voor grote problemen in de varkenshouderij in de Verenigde Staten (VS). Ook in andere landen, waaronder Canada en Japan, zijn al veel varkens gestorven aan het virus. In Europa is PED momente ...
help
Richtlijn Streptococcus suis bij gespeende biggen [Boek] - Versie 1.0
2014
Het hoofddoel van deze richtlijn is om bij klinische problemen ten gevolge van S. suis infecties bij gespeende biggen te komen tot een zorgvuldige, selectieve en verantwoorde toepassing van antibiotica. Deze richtlijn richt zich daarom op de navolgen ...
help
Bloedoren in de batterij: een ongehoord probleem? \ Management&techniek [Artikel]
Van Den Hof, J. \ 2014
Elke varkenshouder heeft al eens een big gezien met een bloedoor. Over het ontstaan van deze aandoening is tot vandaag echter weinig geweten. Welke risicofactoren kunnen bijdragen tot het ontstaan van bloedoren en is er een gepaste behandeling voor h ...
help
Coli en Clostridium diarree : 100 seconden dierenarts [Video]
2013
Escherichia coli (E. coli) en Clostridium perfringens zijn bacteriën die geboortediarree veroorzaken bij pasgeboren biggen.
help
Veepeiler varken belicht onderzoeksresultaten \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ 2013
Het programma Veepeiler Varken, dat ontstaan is uit een samenwerking tussen Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Arsia enerzijds en de faculteiten Diergeneeskunde van de universiteit van Gent en Luik anderzijds, steunt op twee grote pijlers. All ...
help
Online Dierenarts: streptococcen [Video]
2013
In dit Landbouwfilmpje voor de varkenshouderij beantwoording van de vragen: Wat zijn de verschijnselen van streptococcen? Wat zijn de bedrijfseconomische gevolgen van streptococcen? Hoe vindt de overdracht van streptococcen plaats? Hoe kun je strepto ...
help
Online Dierenarts: hoest in de biggenbatterij [Video]
2013
In dit Landbouwfilmpje beantwoording van de vragen: Hoe kun je hoestende biggen herkennen? Wat zijn de gevolgen van hoest? Wat zijn de mogelijke oorzaken? Hoe kun je hoest tegengaan?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.