help
WABEF: Western Africa Bio-wastes for energy and fertilisers \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Médoc, J.-M. \ Veenhuizen, R. van \ 2017
Population growth and urbanisation, along with changes in lifestyle and consumption, lead to large quantities of solid and liquid organic waste from agricultural, agro-industrial and urban activities. In the absence of an adequate waste management sy ...
help
Suiker Unie zoekt aansluiting met chemie [Video]
2017
Van oudsher is Suiker Unie een biobased bedrijf. Niet alleen produceert het suiker voor humane consumptie, maar ook benut het de reststromen voor food, feed en non-food. Richting chemie liggen dan ook de nodige wegen open, volgens Frank van Noord, di ...
help
Reststromen zuivelketen [Factsheet]
Dolman, M.A. \ 2016
De productie en verwerking van zuivel leidt tot producten en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het geheel (het hu ...
help
Development of a lactic acid production process using lignocellulosic biomass as feedstock [Proefschrift]
Pol, Edwin C. van der \ 2016
help
Eiwit duurder, energie goedkoper \ Management&techniek [Artikel]
2016
Maandelijks bepaalt de Universiteit Wageningen een energie- (kVEM- en kVEVIprijs) en een eiwittoeslagprijs per kg DVE. Deze worden berekend uit de actuele prijzen van verschillende mengvoergrondstoffen.
help
Coproducten verwaarden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lentz, J. \ 2016
Stel, je bent producent in de levensmiddelenindustrie. Van bijvoorbeeld de aardappels die je gebruikt voor chipsproductie blijft een deel ‘onbruikbaar’ product over. Gooi je het weg? Zonde, deze stromen kunnen interessant zijn voor de diervoederindus ...
help
Reststromen varkensvlees [Factsheet]
Hoste, R. \ Oosterkamp, E.B. \ 2016
De productie en verwerking van varkensvlees leidt, naast voedselproducten, tot diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre ...
help
Reststromen consumptieaardappelen [Factsheet]
Janssens, S.R.M. \ Smit, A.B. \ 2016
De teelt en verwerking van aardappelen leidt tot het hoofdproduct aardappel en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden de bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoever ...
help
Reststromen suikerketen [Factsheet]
Smit, A.B. \ Janssens, S.R.M. \ 2016
De teelt en verwerking van suikerbieten leidt tot producten en diverse reststromen of bijproducten. In deze notitie worden de bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het geheel (het ...
help
Kennisclip Hollands Leghaantje [Video]
Zanders, R. \ 2016
In het voorjaar 2014 is HAS Hogeschool vanuit het lectoraat AgroFood Marketing gestart met het onderzoek 'Value creation and best practices in agrofood'. Het doel van het project 'Value creation and best practices in agrofood' is het ontwikkelen van ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 3.2 [Boek]
2016
De Meststoffenwet reguleert de vrije verhandeling van meststoffen. Alleen aangewezen meststoffen mogenvrij verhandeld worden. Het gebruik van afval- en reststoffen als meststof of als grondstof voormeststofproductie is verboden. Er is echter een wett ...
help
Grondstoffen opnieuw in prijs gestegen \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Nes, P. van \ 2015
De grondstoffen voor veevoer zijn over vrijwel de hele linie duurder geworden. Ruwvoeders en bijproducten zijn ruim in voorraad en prijshoudend.
help
Aanbodanalyse discards demersale visserij : VIP demersale discards: ketenanalyse en productverkenning voor valorisatie discards en bijproducten [Boek]
Goudswaard, P.C. \ Reijden, K.J. van der \ Verkempynck, R. \ Poelman, M. \ 2015
De aanlandplicht betekent een serieuze verandering voor de demersale visserij. Mogelijkheden voor verwerking en gebruik van discards zijn te vinden in verschillende (bestaande en nog te ontwikkelen) afzetmarkten en sectoren. Dit rapport bevat een aan ...
help
Ontstaan en opsporing van nevenproducten bij UV-processen \ H2O online [Artikel]
Baken, K. \ Kolkman, A. \ Hofman-Caris, R. \ Vughs, D. \ Wezel, A. van \ 2015
De laatste decennia wordt UV-straling steeds vaker toegepast in de waterzuivering. Bij lage doses voor desinfectie, bij hoge doses in combinatie met waterstofperoxide (geavanceerde oxidatie) voor verwijdering van organische microverontreinigingen. Bi ...
help
Betacal-levering gemakkelijker \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Gengler, R. \ 2015
Sinds de start van de campagne produceren de beide fabrieken van Suiker Unie ook weer Betacal Flow. De fabriek in Vierverlaten belevert dit jaar een groter gebied.
help
Products, by-products and recovered secondary materials from processed animal manure [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Schoumans, O.F. \ 2015
Technieken om dierlijke mest en andere biomassa stromen te verwerken om de waardevolle componenten te benutten krijgen steeds meer de aandacht nu makkelijk winbare ertsen en energiebronnen van fossiele herkomst gelimiteerd raken en er meer en meer aa ...
help
Stabiele prijzen, rustige handel : primaire bijproducten interessant voor veehouderij \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2015
De prijzen van primaire bijproducten zijn redelijk stabiel. Er is momenteel een grote vraag naar bierbostel, maar de handel in aardappelpersvezels, bietenperspulp en maïsgluten is vrij rustig. Vochtrijke diervoeders kunnen wel goed concurreren met me ...
help
Forse besparing op voerkosten mogelijk : bijproducten voeren niet voor iedere varkenshouder weggelegd \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Bijproducten kunnen de varkenshouder een besparing aan voerkosten opleveren tot 27 euro per dierplaats. Dat stellen Jeroen Heutinck en Angri van Schijndel van Bonda naar aanleiding van de cijfers die Agrovision onlangs publiceerde. Daaruit blijkt dat ...
help
Aanbod aardappelproducten zeer ruim \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Nes, P. van \ 2015
De meeste grondstoffen zijn een paar euro goedkoper geworden. De bijproducten blijven redelijk prijsvast bij ruim voldoende aanbod.
help
Weinig beweging op grondstoffenmarkt \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2015
De markt voor droge, vochtrijke grondstoffen zit in rustig vaarwater. Ook komende maanden zijn er geen grote wijzigingen te verwachten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.