help
Consequense for climate change for inland shipping : midterm results by consortium Water and Transprot [Poster]
Knowledge for Climate \ 2010
A strong selling point of the Port of Rotterdam is the good hinterland connections by the rivers Rhine and Meuse. Although much attention is given to the consequences of climate change with respect to sea level rise and adequate storm defence systems ...
help
Bestemmingsplan 'Vaarverbinding Veenpark-Bladderswijk' [Boek]
Jansen, B. \ Luinenburg, A. \ 2010
Voorliggende plan is de planologische uitwerking van de Tracéstudie Vaarverbinding Erica - Ter Apel (2003) waarin is geadviseerd voor de aanleg van een vaarverbinding tussen het Veenpark en Bladderswijk als onderdeel van het traject Erica-Ter Apel. D ...
help
Binnenvaart toekomst voor agrovervoer : Agroship, Nederlands-Vlaams grensoverschrijdend project \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Verhaeren, J. \ 2007
De agrosector is één van de belangrijkste gebruikers van wegtransport. De Europese overheid heeft aangegeven meer vervoer van de weg naar de waterwegen te willen brengen. Het project Agroship geeft hieraan gehoor. “Door stromen te bundelen en nieuwe ...
help
Civil engineering of a wet land \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Bruin, D. de \ Jong, T.M. de \ 2007
De Bruin en De Jong give an overview of the Dutch ‘Waterstaat’. How does this system of controlled rivers, polders, coastal protection, management and policy work? De Bruin is well-known for his contribution to the ‘Plan Ooievaar’ combining many spec ...
help
Design of an access control model for river information services [Studentenverslag]
Perluka, R. \ 2007
Within inland waterway transport, information is shared and re-used by many parties. At present most of this information has to be submitted various times by several applications to the relevant parties. In this transport sector there is a need for s ...
help
Strijd om de rivieren : 200 jaar rivierenbeleid in Nederland [Boek] - 2e herz. dr
Heezik, A. van \ 2007
Dit rijk geïllustreerd historisch overzicht van de hand van Rijkswaterstaat leidt de lezer langs tweehonderd jaar rivierbeheer. Grote beleidsmatige trends zijn afgezet tegen een maatschappelijke achtergrond. Onderwerpen die voorbij komen zijn: verlaa ...
help
Wassende stroom geoinformatie over binnenwateren gekanaliseerd \ VI matrix [Artikel]
Bachus, N. \ Visser, R. \ 2006
Om een veilig en vlot vervoer over water te garanderen is elk EU lidstaat verpicht de informatie over grotere vaarwegen via één standaard beschikbaar te hebben. Rijkswaterstaat heeft drie jaar geleden deze uitdaging opgepakt en begonne met een Nautis ...
help
Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800-2000 [Boek]
Bijl, A. \ 2006
help
Changing lanes : een ontwerp voor het Maas-Waalkanaal in 2030 [Boek]
Niesten, M.F.A.O. \ Boxman, O.J.J. \ 2004
help
Grote schoonmaak Groningse wateren \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 2004
Verslag van de aanpak, planning en voortgang van een groot baggerproject in de stad Groningen, de verwijdering van 380.000 kubieke meter vervuild baggerslib en puin uit de stadswateren van Groningen in de periode 2001-2006. Op de bodem van deze water ...
help
Meer meer meer \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Huseman, J. \ 2004
Uitleg over het Friese-merenproject, waar de provincie in 2001 mee is begonnen en dat in 2010 voltooid moet zijn. Om het watertoerisme te behouden en de beroepsvaart te ontlasten worden vaargeulen uitgediept, havens, aanlegplaatsen en aquaducten gebo ...
help
Een nieuwe vondst van de eivormige waterbies (Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.) in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peeters, G.M.T. \ 2003
Een nieuwe waterbiessoort werd gevonden in het Stevol-ontgrindingsgebied, gelegen tussen Stevensweert, Ohé en Laak enerzijds en het Julianakanaal anderzijds. Er is ingegaan op de groeiplaaats, het voorkomen en de herkomst van de plant
help
Almere van binnen naar buiten : visie op de dynamiek van de openbare groengebieden in Almere en ontwerp van een recreatief routenetwerk [Studentenverslag]
Hoeckel, A. van \ 2003
help
Het Reitdiep (ge)graven in de Middeleeuwen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veldt, M. in 't \ 2002
Opgravingen in de dijk langs het Reitdiep tonen aan dat het Reitdiep geen gekanaliseerde beek is maar een waarschijnlijk in de dertiende eeuw gegraven kanaal, als oplossing voor de scheepvaart tussen de stad Groningen en het wad, na het dichtslibben ...
help
Monitoring nevengeulen : integrale jaarrapportage 2000/2001 [Boek]
Jans, L. \ 2002
Door RIZA is een monitoringsprogramma voor nevengeulen langs de Waal uitgevoerd. Het doel van dit monitoringsprogramma is het voorzien in de informatiebehoefte voor: het evalueren van ongewenste neven-effecten en gewenste effecten (risico's) en het v ...
help
Recreatietoervaart : 9 jaar later [Boek]
Goossen, C.M. \ Langers, F. \ 2002
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart, is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 20 ...
help
Analyse OLR verhanglijn Waal; methode en procedure voor berekening van het Bagger Referentie Vlak (BRV) [Boek]
Douben, N. \ Veen, R. van der \ 2001
help
Baggeren van belang voor maatschappij en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hakstege, P. \ Koenraadt, R. \ 2001
Analyse van de landelijke waterbodem-problematiek als gevolg van achterstallig baggerwerk: dichtslibbende (jacht)havens en vaarwegen, slechte milieukwaliteit van wateren en ecologische problemen, belemmeringen voor scheepvaart en recreatievaart, hydr ...
help
Muurplanten van de diepenring : een onderzoek in het centrum van Groningen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Dijkhuis, E. \ Douwes, R. \ Hospers, A. \ Jalving, R. \ 2001
Er is ingegaan op onder meer: recente gegevens over muurplanten in Groningen; natuur in de stad; muurplanten langs de Diepenring; een vergelijking met de situatie voor 1990; een vergelijking met andere steden; toekomst voor de muurplanten in Groninge ...
help
Drachten wil de boot niet missen : het Drachtstervaartproject [thema: Water in de stad] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Faille, H. la \ 2001
Drachten gelegen aan de oostkant van het Friese Merengebied, maakte vanaf 1950 een sterke groei door dankzij de vestiging van een scheerapparatenfabriek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.