help
Zeer Zorgwekkende Stoffen: screening op aanwezigheid in het milieu [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2015
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) worden door de overheid met voorrang aangepakt, omdat ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Voorbeelden van ZZS zijn stoffen die kankerverwekkend zijn of de voortplanting belemmeren. Ook bijvoorbeeld stoffen die slec ...
help
Doorvergiftiging in de voedselketen door bodemverontreiniging: toepassing in bodembeleid : inventarisatie van knelpunten, praktijkervaringen en oplossingen [Boek]
Brand, E. \ Mesman, M. \ 2015
Het RIVM beschrijft in dit rapport de modellen waarmee de doorvergiftiging wordt beoordeeld, en benoemt de ervaringen in de praktijk, de knelpunten daarin en mogelijke oplossingen. Er zijn twee routes om rekening te houden met de doorvergiftiging: in ...
help
Activated carbon in sediment remediation : benefits, risks and perspectives [Proefschrift]
Kupryianchyk, D. \ 2013
Klassieke verontreinigingen zoals hydrofobe organische verbindingen (HOCs) komen uiteindelijk vaak in waterbodems terecht. Deze waterbodems kunnen hierdoor zelf een bron van verontreiniging worden en zo een risico vormen voor aquatische organismen en ...
help
Contaminanten in schubvis : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in schubvis [Boek]
Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. an \ Hoek-van den Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2012
Voor het in kaart brengen van de vervuiling van schubvis met dioxines, dioxineachtige PCB's en niet dioxineachtige PCB's en zware metalen zijn op 10 locaties in Nederland brasem, voorn en snoekbaars bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten laten zie ...
help
Environmental risk limits for hexachlorobenzene and hexachlorobutadiene in water : Using bioaccumulation data to convert biota standards into water risk limits [Boek]
SEC \ mev \ Moermond CTA \ Verbruggen EMJ \ 2011
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen bepaald voor hexachloorbenzeen (HCB) en hexachloorbutadieen (HCBD) in water. HCB en HCBD worden binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geclassificeerd als prioritair gevaarlijke stoffen. De milieurisicogrenze ...
help
Whatʼs the catch with Phoslock & benthivorous fish? : how common carp interferes with attempted control measures to improve water quality [Studentenverslag]
Lauwerijssen, F.M. \ 2011
In a search for innovative methods to control cyanobacterial blooms, a manipulative field study with enclosures has been conducted in Stiffelio Pond in Eindhoven under the Water Framework Directive-innovation project: mitigating cyanobacterial nuisan ...
help
Kwik en chroom in het milieu verschijningsvormen, gedrag en toxiciteit : literatuurstudie kwik in het kader van het project kwik en Zwarte Water [Boek]
Kotterman, Michiel \ Heuvel, Martine van den \ 2010
Kwik is een metaal dat door zijn toxische eigenschappen al jaren in de aandacht staat van milieumonitoring. Het metaal werd en wordt gebruikt voor vele toepassingen, en door zowel de natuurlijke als menselijke emissie komt het overal in het milieu vo ...
help
Impacts of manipulated regime shifts in shallow lake model ecosystems on the fate of hydrophobic organic compounds \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Roessink, I. \ Moermond, C.T.A. \ Gillissen, F. \ Koelmans, A.A. \ 2010
Regime shifts in shallow lakes may significantly affect partitioning of sediment-bound hydrophobic organic chemicals (HOCs) such as polychlorobiphenyls (PCB) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). In replicated experimental model ecosystems mimi ...
help
The origin of speciation: trace metal kinetics over natural water/sediment interfaces and the consequences for bioaccumulation \ Environmental pollution [Artikel]
Vink, J.P.M. \ 2009
The speciation of heavy metals was measured over a variety of natural and undisturbed water/sediment interfaces. Simultaneously, two benthic species (oligochaete Limnodrilus spp. and the midge Chironomus riparius) were exposed to these sediments. Und ...
help
Risk assessment of bioaccumulative substances - Pt. I: A literature review [Boek]
Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ Karman, C.C. \ 2009
help
Risk assessment of bioaccumulative substances - Pt. II: Description of a model framework [Boek]
Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ Karman, C.C. \ 2009
This report provides a proposal for a framework for risk assessment of bioaccumulative substances, either from produced water discharges or present as background contamination. The proposed framework is such that it is compatible to the current EIF r ...
help
Survey polychlooralkanen (korte keten) [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Rusina, T. \ Hesselingen, J.M. van \ 2009
Chloorparaffines (polychlooralkanen, PCA’s) zijn sterk accumulerend (vergelijkbaar en zelfs sterker dan de PCB’s, afhankelijk van de ketenlengte) in biota. Gehalten in vis in historische buitenlandse studies (gegevens uit artikelen vanaf 1980 tot 200 ...
help
Bioaccumulatie in schelpdieren t.b.v. nader onderzoek Haringvliet [Boek]
Hoek van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
In 2008 is een beperkt Nader Onderzoek uitgevoerd m.b.t. de waterbodem van het Haringvliet met als doel een beslissing te kunnen ondersteunen of de waterbodem gesaneerd moet worden. Onderdeel van dit onderzoek is het inschatten van de ecologische ris ...
help
Bioaccumulation of persistent organic pollutants from floodplain lake sediments: linking models to measurement [Proefschrift]
Moermond, C.T.A. \ 2007
help
Scenario analyses Dommel : impact of sedimentation in the Dommel flood plain on heavy metal availability and bioaccumulation in flora and fauna [Boek]
Vink, J. \ Klaver, G. \ Joziasse, J. \ 2007
The report describes the application of the BioChem-DSS, being developed in the EU KP6-programme AquaTerra, BASIN R3 work package, with the aim to assist in the definition and improvement of management options for the Meuse region. A case study was c ...
help
Alternatief voor biologische monitoring microverontreiniging in rode aal [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jongbloed, R.H. \ 2007
help
Chemical/biological analyses of harbour porpoise samples to identify contaminants in the food chains [Boek]
Korytár, P. \ Velzeboer, I. \ 2007
One of the main objectives of the “Koploper” project “Identificatie van mogelijke probleemstoffen in voedselketens en toppredatoren” is to identify possible causes of the increasing number of harbour porpoises that are stranded on the Dutch coast. In ...
help
Levels of contaminants in Sardinella aurita caught at Mauritanian coast prior to and following produced formation water discharges from Berge Helene FPSO at Chinguetti field [Boek]
Korytár, P. \ Galien, W. van der \ 2007
Two sampling rounds of Sardinella aurita were conducted in the waters off the coast of Mauritania to evaluate levels of contamination prior to the commencement of oil production and following the start of produced formation water discharge.
help
Development of biodegradation testing within a whole effluent assessment scheme: petrochemical application [Boek]
Leonards, P.E.G. \ Postma, J.F. \ 2007
This study was performed for Concawe to obtain information on the development of an approach for assessing biodegradation of petrochemical effluents and the impact on assessing the toxicity and potential to bioaccumulate of the constituents. Whole Ef ...
help
Biologische monitoring zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in rode aal, 2006 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ 2007
In het jaar 2006 zijn op 14 locaties in watersystemen van de Nederlandse rijkswateren monsters rode aal verzameld. In de filets zijn analyses uitgevoerd van kwik, PCB’s en een aantal andere prioritaire organochloorverbindingen . Voor de betreffende l ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.