help
European Bioeconomy Alliance comments on European Climate Law Roadmap [Boek]
2020
help
Monitoring Transitie naar een Circulaire Economie [Boek]
Hamer, A. \ Braakman, B. \ Both, D. \ Kwant, K. \ 2020
Deze rapportage van RVO geeft de resultaten weer die in 2019 op het gebied van transitiemonitoring zijn behaald binnen het Werkprogramma Monitoring en Sturing CE in werkpakket 2 ‘Actie- en Transitiemonitoring’. Daartoe heeft RVO een methodiek ontwikk ...
help
Advanced Biofuels - Potential for Cost Reduction [Boek]
Brown, A. \ Waldheim, L. \ Landälv, I. \ Saddler, J. \ Ebadian, M. \ McMillan, J.D. \ Bonomi, A. \ Klein, B. \ 2020
This project uses as its starting point a study on the costs of advanced biofuels carried out within the programme of work of the Sub-Group on Advanced Biofuels (SGAB) (under the European Commission’s Sustainable Transport Forum (STF)) and published ...
help
Bio-kerosine drukt CO2-emissies luchtvaart \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Oude Groothuis, W. \ 2020
In Delfzijl komt de eerste grootschalige raffinaderij voor duurzame kerosine in Europa. Capaciteit: 100.000 ton vliegtuigbrandstof per jaar, evenveel als de plant van World Energy in Los Angeles, waar KLM zijn bio-kerosine tot nog toe betrekt.
help
Synergetic alginate conversion by a microbial consortium of hydrolyticbacteria and methanogens \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Zhang, F. \ Zhang, W. \ Qian, D.-K. \ Dai, K. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Zeng, R. \ 2020
Sludge, of which alginate-like biomaterial is a major organic component, is an increasing environmental problem. Thus, efficient anaerobic degradation of alginate provides a new method for sludge utilization. In this study, anaerobic alginate hydroly ...
help
Innoveren met internationale ambities : financiering en advies voor innovatief MKB [Brochure]
2020
RVO.nl helpt MKB-ers op verschillende manieren bij het verwezenlijken van hun internationale ambities. In een folder heeft de dienst de mogelijkheden op een rijtje gezet.
help
UFOP Report on Global Market Supply 2019/2020 [Boek]
2020
European and world demand for biomass for the purpose of biofuel production in relation to supply in the food and feedstuff markets.
help
Which measures could boost the European bio-based economy? [Boek]
2020
Expert Survey warns effective measures are difficult to implement under the prevailing public, political and industrial conditions. The Independent Bio-based Expert Group calls upon the European Commission to seize the momentum of increasing environm ...
help
Overview : Carbon Capture & Utilisation Final Report [Boek]
2020
Summary of CCU opportunities in the Netherlands, its relation to sustainability, and its relevance for the Netherlands.
help
Will the skyscrapers of the future be made out of wood? [Website]
2020
Wood products that are nearly as strong as steel are going into more high-rises, locking up carbon. But can we grow enough trees to keep pace?
help
Reststromen uit bossen en de houtverwerkende industrie : een overzicht van zeven Europese landen [Boek]
2020
Dit rapport gaat in op de vraag hoeveel houtige reststromen in Nederland en omringende landen beschikbaar zijn voor de productie van bio-energie.
help
Jaarverslag 2019 NBKL [Jaarverslag]
2020
De NBKL is de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels, en leveranciers van biobrandstoffen voor bioketels. De organisatie geeft informatie over bioketels, werkt aan kwaliteitskeurmerken en behartigt de belangen van haar leden bij overheden ...
help
A New Industrial Strategy for Europe [Boek]
2020
Europe has always been the home of industry. For centuries, it has been a pioneer in industrial innovation and has helped improve the way people around the world produce, consume and do business. Based on a strong internal market, the European indust ...
help
Systematiek Monitor RES [Boek]
Matthijsen, J. \ Uyterlinde, M. \ Chranioti, A. \ Dignum, M. \ 2020
Dit document geeft op hoofdlijnen het Wat, Hoe & Wanneer bij de monitor van de eerste Regionale Energie Strategie (RES) door het PBL. Binnen deze hoofdstructuur wordt de monitor op onderdelen nog nader uitgewerkt voor de concept-RES op 1 juni 2020 en ...
help
Warmte uit aardgas of uit biomassa? : Klimaatimpact over de keten en effecten op luchtkwaliteit vergeleken voor warmtelevering aan industrie en bebouwde omgeving [Boek]
2020
Op verzoek van de NVDE heeft HaskoningDHV Nederland B.V. een vergelijking uitgevoerd tussen warmtelevering op basis van houtige biomassa en op basis van aardgas. De vergelijking is uitgevoerd voor twee situaties: Bij het aardgasvrij maken van woninge ...
help
Evaluatie programma Groene Groei [Boek]
Wolters, A. \ 2020
help
Elektriciteitsproductie naar recordhoogte \ CBS webmagazine [Artikel]
2020
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als ...
help
Kamerbrief Routekaart Groen Gas [Brief]
2020
help
Kamerbrief Kabinetsvisie over de rol van gas in het energiesysteem [Brief]
2020
help
Miscanthus opladen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Rijnsburger, F. \ 2020
Medewerker Gerrit Huisman, van Wageningen UR-proefboerderij Unifarm in Wageningen, laadt een rassenproefveld Miscanthus (olifantsgras) op dat hij eerder op de ochtend heeft gemaaid. Dit doet hij met een Fendt 311 Vario en Lely Tigo 40R-opraapwagen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.