help
Gebruik van reinigingsmiddelen en biociden : tips uit het Provincieproject Bedrijfshygiëne (deel 2) \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vissers, M. \ Claes, K. \ 2017
Het wettelijk onderscheid tussen een reinigingsmiddel, een biocide en een gewasbeschermingsmiddel is voor telers in de praktijk niet steeds heel erg duidelijk; zeker niet wat betreft de gevolgen van dit onderscheid met betrekking tot het toegelaten g ...
help
Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw [Boek]
2016
help
Ontwikkeling van toepassingen met plasmawater in de glastuinbouw [Boek]
Quaedvlieg, William \ Hofland-Zijlstra, Jantineke \ Hollinger, Trees \ Noordam, Marianne \ Slootweg, Casper \ Broek, Rob van den \ Kolk, Jan-Paul van der \ Ruijven, Jim van den \ Stijger, Ineke \ 2016
In samenwerking met Vitalfluid, TU Eindhoven, FloraHolland, Bactimm, Alewijnse en het UMC Radboud zijn door Wageningen UR Glastuinbouw toepassingen onderzocht voor plasma geactiveerd water in de glastuinbouw. Dit onderzoek is mogelijk geworden door e ...
help
Dossier Efficiënter omgaan met hygiëne \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ Van Bavel, J. \ De Meulemeester, S. \ Maetens, E. \ Van Dijck, L. \ 2016
Dit dossier “Efficiënter omgaan met hygiëne omvat de volgende artikelen: 1) Vermijd vooral dat je knolcyperus krijgt. 2) Kratten wassen volgens strenge normen. 3) Biocidenwetgeving gewijzigd. 4) Autoriteit in reiniging en ontsmetting van stallen. 5) ...
help
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel [Poster]
Quaedvlieg, W. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Lemmers, M. \ Ruijven, J. van \ Kolk, J.-P. van der \ Slootweg, C. \ Stijger, I. \ [2016]
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) ...
help
Workshop: "Bedreigingen aanpakken door goed hygiënebeleid" [Presentatie]
Bakker, D. \ Empel, D. van \ 2016
Deze workshop behandelt uitdagingen, twee stromen - biologie en ecologie versus techniek en chemie -, één balans, rol van biociden, reiniging en desinfectie. Workshop van het PlantgezondheidEvent 2016.
help
Vervuiling watersysteem aangepakt met polyfosfaat en biocide : minder ziekteproblemen sinds nieuwe werkwijze \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Neerslag van meststoffen en biofilm in het watersysteem kan een broedplaats vormen voor ziekten en tevens de doorstroom belemmeren. Tomatenkwekerij Varom heeft zulke problemen aangepakt met een combinatie van een polyfosfaat en een biocide. Preventie ...
help
Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Wijnen, H.J. van \ Struijs, J. \ Dijk, T.A. van \ Schöll, L. van \ Poorter, L.R.M. de \ 2016
Een beoordeling is uitgevoerd van 21 stoffen die door LTO-Noord en de Biogas Branche Organisatie (BBO)aangemeld zijn voor opname in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op verzoek van het ministerie EZ zijn daar 6 stoffen aan toegevo ...
help
Rapportage gewasbescherming controleresultaten akkerbouw 2013 [Boek]
2015
De NVWA voert periodiek een onderzoek uit naar de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in een specifieke doelgroep. Het doel is om een indicatie van de naleving te kunnen geven. In 2009 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd ...
help
Rapportage gewasbescherming : controleresultaten sierteelt onder glas 2012-2014 [Boek]
2015
In de periode 2012-2014 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) diverse projecten uitgevoerd bij siertelers onder glas. Deze projecten waren gericht op controle van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de administratieve voors ...
help
Nieuwe regels bestrijding muizen en ratten \ BloembollenVisie [Artikel]
Dorresteijn, W. \ 2015
De wettelijke regels rondom de bestrijding van muizen en ratten wijzigen. Vanaf 1 juli 2015 hebben agrarische bedrijven een vakbekwaamheidsbewijs knaagdierbeheersing nodig. Zonder dit bewijs mogen zij geen biociden tegen muizen of ratten meer kopen e ...
help
Toepassing van plasma geactiveerd water tegen plantenziekten [Poster]
Broek, R. van den \ Hofland-Zijlstra, J. \ Noordam, M. \ Hollinger, T. van den \ Leenders, P. \ 2015
Doelstellingen van dit onderzoek: Effectiviteit testen van plasmawater als biocide in labtesten met een bacterie, Erwinia en een schimmel, Botrytis. Effectiviteit in de naoogst tegen Botrytis op gerberabloemen. Ontwikkelen van praktijkmeting van plas ...
help
Alternatief voor bestrijdingsmiddelen : afrikaantjes als basis voor winning van luteïne \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2015
Tagetes, beter bekend als afrikaantjes, zijn een goed alternatief voor bepaalde chemische ontsmettingsmiddelen in de tuinbouw. In de bloemen zit luteïne die geschikt is voor toepassingen in food en feed. Om deze stof te winnen, worden in Drenthe proe ...
help
Presentaties Kennisnetwerk Biociden 29 mei 2015 [Presentatie]
2015
Deze drie presentaties gaan over het toevoegen van lessen over biociden in het agrarisch onderwijs. Het is van het allergrootste belang dat opleidingen biociden expliciet in het agrarisch lesprogramma opnemen.
help
Plasma geactiveerd water veelbelovend voor de glastuinbouw : inzet als ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddel \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
De eerste proeven met plasma geactiveerd water zijn veelbelovend. In het lab worden Erwinia en Botrytis afgedood of sterk teruggedrongen. Daarmee kan het plasma geactiveerde water wellicht een alternatief vormen voor ontsmetting met chloor. Daarnaast ...
help
Bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en biociden : GGD informatieblad medische milieukunde [Boek]
Staal, L. \ Vaal, M. \ Dusseldorp, A. \ 2014
Hoewel het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland daalt, worden ze bij verschillende teelten intensief gebruikt. Omwonenden van bijvoorbeeld akkerbouw-, fruitteelt- en bloembolpercelen maken zich zorgen over een eventuele bloots ...
help
Waarom biociden bespreken in het onderwijs? [Presentatie]
2014
Powerpointpresentatie over het bespreken van biociden in het onderwijs.
help
Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) [Boek]
2013
The Guidance Document is intended to provide guidance for notifiers and authorities in the context of the review of plant protection products (PPPs) and their active substances under Regulation (EC) 1107/2009. The scientific opinion on the science be ...
help
Hou chemie als laatste optie \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Mechant, E. \ 2013
Zoals reeds besproken in eerdere artikels in deze IPM-reeks, start geïntegreerde gewasbescherming of IPM bij een goede bedrijfshygiëne en preventieve maatregelen om de aanwezigheid van schadeverwekkers op het bedrijf te minimaliseren (= IPM-principe ...
help
EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden met oog op risico's voor bijen [Brief]
Ministerie van Economische Zaken \ 2013
Brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil dat bepaalde toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen uit de neonicotinoïdegroep beperkt worden vanwege risico voor bijen. Zij wil die inperking bi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.