help
Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad \ Nature Today [Artikel]
2020
Zaterdag 21 maart is het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbev ...
help
Biomassa in perspectief : Joint fact-finding biomassa – een zoektocht naar feiten in een verhitte discussie [Boek]
2020
De controverses over biomassa gaan maar ten dele over biomassa sec, maar weerspiegelen vooral uiteenlopende opvattingen over maatschappelijke doelen waartussen trade-offs bestaan: economische ontwikkeling en volumegroei, klimaatdoelen, biodiversiteit ...
help
Living Planet Report 2020 : bending the curve of biodiversity loss [Boek]
Almond, R.E.A. \ Grooten M. \ Petersen, T. \ 2020
help
Gecombineerde opgave bij strokenteelt | Nationale Proeftuin Precisielandbouw [Video]
2020
help
Natuurinclusieve landbouw: het conceptuele kader [Video]
2020
Natuurinclusieve landbouw: wat is dat nu eigenlijk? In deze korte film legt Prof. Dr. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, het kort en bondig uit. Agrariër Sjaak Sprangers laat op zijn bedrijf zien wat natuurinclusieve landbouw ...
help
Een breder bereik van kennis en innovatie : kennisdeling en leren rond biodiversiteit binnen de kringlooplandbouw [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, Marijke \ Kortstee, Harry \ 2020
In dit onderzoek is bestudeerd hoe de interactie tussen wetenschap en praktijk (verticaal) en praktijk onderling (horizontaal) wordt ervaren en kan worden versneld om kennis efficiënter te delen, onderling te leren en nieuwe netwerken te laten ontst ...
help
Plantgezondheid : projectenoverzicht [Boek]
2020
help
Bloemenranden in de strijd tegen plagen : Praktijkgids [Boek]
D’Hooghe, M. \ Moens, J. \ Roissart, A. De \ Wäckers, F. \ 2020
help
Global Biodiversity Outlook 5 [Boek]
Hirsch, T. \ Mooney, K. \ Cooper, D. \ 2020
help
Global Biodiversity Outlook 5 : summary for policymakers [Boek]
2020
help
Proeftuin Agro-ecologie & Technologie [Video]
2020
In de Proeftuin zoeken we naar voedselsystemen die biodiversiteit en natuur versterken. Waarbij het steeds minder nodig is om kunstmest te strooien of chemische gewasbescherming te gebruiken. We onderzoeken teeltsystemen die wat toevoegen aan de bode ...
help
GreenBASE: natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer over de grenzen van het bedrijf : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Guldemond, A. \ Gommer, R. \ Tensen, L. \ 2020
Met expliciete aandacht voor biodiversiteit vormt natuurinclusieve landbouw een uitbreiding én versterking van het concept kringlooplandbouw, zoals het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat lanceerde. In GreenBASE werken akkerbouwer ...
help
How does circular agriculture contribute to biodiversity? [Video]
Jones-Walters, L. \ 2020
Lawrence Jones-Walters, Programme manager Nature Inclusive Transitions: Biodiversity is essential to us. But several factors threaten this. Agriculture is one of them. How can we include more biodiversity in circular agriculture?
help
Flevo Campus Farms afl. 4 - Strokenteelt en agroforestry [Video]
2020
Flevo Campus is op zoek naar innovatieve boeren en gaat op bezoek bij ERF, met ruim 1.800 ha het grootste biologisch akkerbouwbedrijf van Nederland. ERF beheert gronden voor de Provincie Flevoland en experimenteert met strokenteelt in plaats van grot ...
help
Saladebuffetten winnen aan populariteit : Duurzaamheidstoeslagen maken boeren nieuwsgierig \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Engels raaigras staat steeds meer onder druk, omdat het de biodiversiteit niet ten goede zou komen. Geen probleem, als je het Ado Bloemendal vraagt. Hij pleit namelijk voor saladebuffetten, waarin naast Engels raaigras nog achttien andere plantensoor ...
help
Webinar strokenteelt, 21 september 2020 [Video]
2020
Wat voor strokenbreedte heb je nodig? Zijn alle gewassen geschikt voor strokenteelt? En hoe zit het met de arbeidsintensiteit? Tijdens dit webinar worden deze en nog veel meer vragen beantwoord. Daarnaast wordt er ook ingegaan op de voor- en nadelen ...
help
De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Doorn, A. van \ Melman, D. \ Erisman, J.W. \ Eekeren, N. van \ 2020
Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een cen ...
help
Greenery: more than beauty and health : the positive effects of greenery in urban environments [Factsheet]
Hiemstra, J.A. \ Vries, S. de \ Spijker, J.H. \ 2019
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a p ...
help
Sugar as Feedstock for the Chemical Industry : what is the most sustainable option? [Boek]
Dammer, L. \ Carus, M. \ Piotrowski, S. \ 2019
A comprehensive sustainability assessment shows that first generation sugars are as advantageous as second generation sugars for a feasible and sustainable resource strategy of Europe’s bio-based chemical industry. The results clearly indicate that t ...
help
Dossier nature based solutions : WURKS-project Groen Kennisnet [Dossier]
2019
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.