Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw [Brochure]
Sanders, M. \ Westerink, J. \ Migchels, G. \ Korevaar, H. \ Geerts, R. \ Bloem, J. \ Alebeek, F. van \ Schotman, Al. \ Melman, D. \ Plomp, M. \ Muskens, G. \ Och, R. van \ 2015
De rijksoverheid werkt al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in haar beleid. Er is een keur aan goede voornemens, doelstellingen, subsidies, en wet- en regelgeving op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving). In de Uit ...
help
Bedrijven voor bijen : eindrapportage KB-14-002-028 [Boek]
Cornelissen, B. \ Alebeek, F. van \ Berg, W. van den \ 2015
In het project “Bedrijven voor Bijen” (2012 – 2014) hebben verschillende partijen, waaronder De Gasunie en Wageningen UR, onderzocht hoe en met welke maatregelen populaties van bijen op bedrijventerreinen en in industriële infrastructuur versterkt ku ...
help
Insecten in je achtertuin (2) praktisch: zo krijg je meer vlinders en bijen in je tuin [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2015
Powerpointpresentatie met informatie over insecten in de achtertuin. Hoe zien dieren een tuin, wat kan de eigenaar doen om mini biotopen te maken, hoe maak je een bijenhotel en wat te doen als je zelf geen tuin hebt.
help
Duurzaamheidseffecten van akkerranden : wetenschappelijke en praktische onderbouwing van duurzaamheidsaspecten van akkerranden : een helpdeskvraag t.b.v. Stichting Veldleeuwerik [Boek]
Alebeek, F. van \ 2015
Stichting Veldleeuwerik heeft onder het Duurzaamheidsthema Biodiversiteit een groot aantal maatregelen geformuleerd waarmee ondernemers die biodiversiteit kunnen stimuleren. Daaronder vallen ook een aantal maatregelen met betrekking tot akkerranden. ...
help
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen? [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2013
Powerpoint presentatie over de vraag of bloeiende bermen en akkerranden kunnen bijdragen aan een natuurlijke plaagbeheersing van de Eikenprocessierups. Succes en faalfactoren van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in de akkerbouw en aandacht voor d ...
help
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen? [Poster]
Alebeek, F. van \ [2013]
Poster over de vraag of bloeiende bermen en akkerranden kunnen bijdragen aan een natuurlijke plaagbeheersing van de Eikenprocessierups. Succes en faalfactoren van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in de akkerbouw en aandacht voor de aanpak en conc ...
help
Biodiversiteit van de rand naar het land [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2013
Powerpointpresentatie over akkerranden. Er wordt ingegaan op doelen, aanleg, verschillende soorten randen, functionele agrobiodiversiteit en bijen.
help
Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) [Presentatie]
Alebeek, F. van \ 2013
Powerpointpresentatie over (agro)biodiversiteit, ecosysteemdiensten, doelen en aanleg van akkerranden en functionele agrobiodiversiteit (FAB).
help
Landschap en biodiversiteit \ Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen [Hoofdstuk uit boek]
2012
Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie ligt dat voor de hand, maar het geldt ook bij huisverkoop, zorg en kinde ...
help
Agrarisch natuurbeheer \ Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen [Hoofdstuk uit boek]
2012
Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen goed als de boer er rekening mee houdt. Het animo voor agrarisch natuurbeheer is groot. Cruciaal is een goede vergoeding, en v ...
help
Natuurvereniging - Natuurmonumenten \ Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen [Hoofdstuk uit boek]
2012
Interview met een melkveehouder die agrarisch natuurbeheer in het pakket heeft en de beheerder landgoederen in de graafschap voor Natuurmonumenten.
help
Een mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Alebeek, F. van \ Vijn, M. \ Willemse, J. \ Rijn, P. van \ 2012
Onderzoek laat zien dat hoe beter we akkerranden verbinden met kleine landschapselementen in het omringende landschap, hoe beter de natuurlijke plaagbeheersing vanuit die akkerranden kan werken. Om het netwerk aaneengesloten te krijgen is samenwerkin ...
help
Eindrapportage FAB2 2008-2011 [Boek]
Geus, J. de \ Gurp, H. van \ Alebeek, F. van \ Bos, M. \ Janmaat, L. \ Rijn, P. van \ Schaap, B. \ Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. v.d. \ Willemse, J. \ Zanen, M. \ cop. 2011
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aa ...
help
Duurzaamheidsprestaties op het gebied van natuur en landschap : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw [Boek]
Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ 2011
Doel van deze rapportage is om zichtbaar te maken hoe de Nederlandse biologische landbouw presteert op het thema Natuur en Landschap ten opzichte van de gangbare landbouw. De prestaties met betrekking tot Natuur en Landschap worden per schaalniveau ( ...
help
FAB en gewasbescherming : het belang van goed waarnemen [Boek]
Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. van der \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ 2011
In combinatie met bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het gebruik van insecticiden tegen luizen in granen en consumptieaardappelen te minimaliseren. In de toekomst zullen, onder andere door de hogere milieueisen, steeds mi ...
help
FAB en akkerranden : voor natuurlijke plaagbeheersing [Boek]
Rijn, P. van \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ 2011
Akkerranden om de natuurlijke plaagbeheersing te ondersteunen staan centraal in het FAB project. Terwijl meerjarige akkerranden een schuilplaats en leefgebied kunnen bieden als er geen gewas op de akker staat, zijn éénjarige bloemenranden weer meer g ...
help
FAB en omgeving : het belang van groene en blauwe netwerken [Boek]
Alebeek, F. van \ Schaap, B. \ Willemse, J. \ Rijn, P. van \ 2011
Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Bra ...
help
FAB en een weerbare bodem [Boek]
Zanen, M. \ Bos, M. \ Belder, P. \ Janmaat, L. \ Molendijk, L. \ Korthals, G. \ Alebeek, F. van \ 2011
Een duurzaam beheer van die bodem kan bijdragen aan een vitaal bodemleven en de groei van een gezond en weerbaar gewas. Van 2008 tot en met 2011 hebben agrarische ondernemers in Zuid-Holland en in Noord- Brabant zich verdiept in de verschillende aspe ...
help
Biodiversiteit op de vierkante meter [Poster]
Alebeek, F. van \ [2011]
Deze poster laat zien hoeveel beestjes overwinteren in een akkerrand. Uit onderzoek blijkt dat dat meer dan 550 beestjes op één vierkante meter kunnen zijn. Die staan allemaal op deze poster.
help
Vertrouwen groeit bij deelnemers FAB : durven bouwen op de natuur is heel belangrijk \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Meerburg, B. \ Alebeek, F. van \ Vosman, B. \ 2010
Steeds meer boeren gaan over op een beheer van akkerranden waarbij natuurlijke vijanden van plaaginsecten centraal staan. Vertrouwen in de natuur komt met de jaren, aldus direct betrokkenen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.