Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
MetaNatuurplanner v2.0 : status A [Boek]
Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Adrichem, M.H.C. van \ Knegt, B. de \ Greft, J.G.M. van der \ 2016
Het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR hebben de MetaNatuurplanner ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model legt relaties tussen de milieu ...
help
Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments [Boek]
Verboom, J. \ Snep, R.P.H. \ Stouten, J. \ Pouwels, R. \ Pe’er, G. \ Goedhart, P.W. \ Adrichem, M. van \ Alkemade, R. \ Jones-Walters, L. \ 2014
Habitat loss, fragmentation and degradation are important factors in the decline of biodiversity worldwide. It is important to be able to evaluate the success of policies at different levels, including, increasingly, the global level. In this paper w ...
help
Biodiversiteitsgraadmeters Noord-Holland : status en trend van ecosystemen en soorten [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Knegt, B. de \ Wamelink, G.W.W. \ Clement, J. \ Frissel, J.Y. \ Pouwels, R. \ Puijenbroek, P. van \ Sanders, M.E. \ Sparrius, L.B. \ Swaay, C.A.M. van \ Wegman, R.M.A. \ 2014
Ondanks het ontbreken van kwantitatieve doelen voor natuurbehoud voor de provincie Noord-Holland kan vastgesteld worden dat het strategische doel van behoud en herstel van de biodiversiteit in de provincie momenteel niet gehaald wordt. De gemiddelde ...
help
Structuur- en functiekenmerken van leefgebieden van Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten : een concept en bouwstenen om leefgebieden op landelijk niveau en gebiedsniveau te beoordelen [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Kleunen, A. van \ Pouwels, R. \ 2014
Dit rapport structureert gepubliceerde leefgebiedinformatie volgens ecologisch relevante criteria die zijn samengebracht onder drie componenten van biodiversiteit: compositie (soortensamenstelling), structuur (fysieke componenten, terreinelementen) e ...
help
Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland [Boek]
Knegt, B. de \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Pouwels, R. \ 2012
De graadmeter biodiversiteit Zuid-Holland geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van de natuur in Zuid-Holland sinds het jaar 2000. De gemiddelde ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de meetnetten ...
help
Kosteneffectiviteit van natuurgebieden op het land : eerste verkenning met ruimtelijke optimalisatie biodiversiteit [Boek]
Rudrum, D. \ Verboom, J. \ Kruseman, G. \ Leneman, H. \ Pouwels, R. \ Teeffelen, A.J.A. van \ Clement, J. \ 2012
Dit werkdocument beschrijft de uitbreiding van het kosteneffectiviteitsinstrumentarium waarmee op basis van de kosten en ruimtelijke interactie tussen gebieden een selectie van gebieden kan worden gemaakt. Hiermee kan de potentiële bijdrage van natuu ...
help
Prioritaire gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur voor behoud doelsoorten vlinders en vogels [Boek]
Pouwels, R. \ Swaay, C.A.M. van \ Foppen, R.P.B. \ Kuipers, H. \ 2012
Het Nederlandse natuurbeleid richt een groot deel van zijn inspanning op het realiseren van een samenhangend netwerk van natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur - EHS en Natura 2000-gebieden). De realisatie van deze ruimtelijke netwerken hebben ...
help
Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Knegt, B. de \ Eupen, M. van \ Hinsberg, A. van \ Pouwels, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Vries, S. de \ Bilt, W.G.M. van der \ Tol, S. van \ 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de Natuurverkenning 2011 vier kijkrichtingen uitgewerkt die mogelijke oplossingen presenteren voor de vier belangrijkste uitdagingen van het natuurbeleid van de toekomst. Daarmee hoopt het PBL een bi ...
help
Setting biodiversity targets in participatory landscape planning: introducing the ecoprofile approach \ Ecology and society [Artikel]
Opdam, P.F.M. \ Pouwels, R. \ Rooij, S.A.M. van \ Steingröver, E.G. \ Vos, C.C. \ 2008
In highly developed regions, ecosystems are often severely fragmented, whereas the conservation of biodiversity is highly rated. Regional and local actor groups are often involved in the regional planning, but when making decisions they make insuffic ...
help
LARCH Status A [Boek]
Pouwels, R. \ Greft, J.G.M. van der \ Adrichem, M.H.C. van \ Kuipers, H. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2008
LARCH is a model that is used by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for ex-ante and ex-post evaluations of Dutch nature policies. LARCH generates the potential habitat networks of a species. LARCH will not predict the actual distri ...
help
Optimalisatie samenhang ecologische hoofdstructuur : ruimtecondities voor duurzaam behoud biodiversiteit diersoorten [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ Kuipers, H. \ Pouwels, R. \ 2007
Het doel van deze studie is te verkennen of het ruimtelijk patroon van de EHS bij optimale milieu- en watercondities voldoende garanties geeft voor het duurzame behoud van de faunadoelsoorten. Met het ruimtelijk patroon van de natuurdoeltypen en de d ...
help
Kunnen recreatie en biodiversiteit samengaan in de duinen? \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Pouwels, R. \ 2006
De Nederlandse duinen zijn in nationaal en internationaal opzicht van grote betekenis. Van oudsher is de belangrijkste functie die van zeewering. Drinkwatervoorziening kwam daar in het begin van de negentiende eeuw bij. Vrijwel alle duinen zijn nu in ...
help
Natuur in Nederland: recreatie en biodiversiteit in balans : een modelstudie naar recreatiekwaliteit [Boek]
Elands, B.H.M. \ Marwijk, R. van \ Jochem, R. \ Pouwels, R. \ Boer, T.A. de \ 2005
Scenario's recreatie en ecologie in het Nationaal Park Dwingelderveld. Het model MASOOR is ontwikkeld om de verspreiding en de intensiteit van de bezoekersstromen in kaart te brengen
help
LARCH voor ruimtelijk ecologische beoordelingen van landschappen [Boek]
Pouwels, R. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Hensen, S.R. \ Greft, J.G.M. van der \ 2002
In het kader van het DWK-programma 'Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer' van het Ministerie van LNV wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. De afgelopen jaren heeft met name RWS, RIZA, ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het systeem. LA ...
help
Ecoprofielen voor soortanalyses van ruimtelijke samenhang van LARCH [Boek]
Pouwels, R. \ 2002
In het kader van het DWK-programma 'Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer' van het Ministerie van LNV wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. Het wordt met name gebruikt bij verkennende studies. Hierbij wordt voor enkele indicatorsoorten de r ...
help
Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties [Boek]
Pouwels, R. \ Vos, C.C. \ 2001
Het Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het combineren van recreatieve en natuurkwaliteitsdoelstellingen vraagt om een goede balans. In deze studie is een ruimtelijke populati ...
help
LARCH: een toolbox voor ruimtelijke analyses van een landschap [Boek]
Pouwels, R. \ 2000
Voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. Met LARCH kunnen de effecten van versnippering van een landschap in beeld worden gebracht. Het kennissysteem kan met name worden toegepast bij vraags ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.