Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kevers op kadavers in Nederland, de stand van zaken \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Colijn, E.O. \ 2014
Een min of meer permanent aanbod van dood dierlijk materiaal in de natuur zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in Nederland. Diverse gewervelde aaseters en meer dan duizend soorten insecten, spinnen, hooiwagens, springsta ...
help
Vloedmerken, bedreigde soortenrijke minimilieus op het strand \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Cadée, G.C. \ 2014
Olievervuiling en strandsuppleties bedreigen vloedmerken. Spoelen er veel algen of stervende weekdieren aan, dan kan dit tot stankoverlast leiden; schoonmaakacties moeten dan zorgen dat toeristen niet wegblijven. Maar het afvoeren van deze vloedmerke ...
help
De Noardlike Fryske Wâlden : een bijzonder landschap \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Tuinstra, G. \ Hanenburg, J. \ Meer, F. van der \ 2014
Voor veel mensen is het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onbekend, Dat is jammer, want het is een prachtig gebied! Door de aanwezigheid van vele kleine landschapselementen zoals houtwallen en poelen, is het een zeer kleinschalig gebied. In ...
help
Biodiversiteit en gewasbescherming 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Straalen, N.M. van \ 2013
In de voetsporen van Rachel Carson kan de vraag gesteld worden of de chemische gewasbescherming die nodig is om hoogproductieve landbouw in Nederland te bedrijven zich verdraagt met de instandhouding van de biodiversiteit. Er zijn drie kritische punt ...
help
Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwgebied 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Berendse, F. \ Geiger, F. \ 2013
In de laatste 50 jaar is de biodiversiteit op landbouwgronden in Europa snel achteruit gegaan. Twaalf van de vijftien vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het agrarische landschap van Midden-Nederland zijn in de periode 1973-2002 met meer dan 50 ...
help
Het verlies aan biodiversiteit vraagt om een voedselrevolutie 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Akkerman, S.P. \ Fransen, E. \ 2013
De mondiale veehouderij is verantwoordelijk voor 30% van het wereldwijde verlies van dieren- en plantensoorten op land. Door de groeiende wereldbevolking en de opkomst van middenklassen in opkomende economieën neemt de vraag naar natuurlijke hulpbron ...
help
Van milieubeleid naar duurzaamheid - aanpak bij de wortels 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Thijssen, M. \ Cornielje, O. \ 2013
Echte overlast in de vorm van lawaai, stof en stank behoort in het merendeel van de gevallen tot het verleden. Maar er dienen zich nieuwe en complexere uitdagingen aan: klimaatverandering, het doorbreken van de stikstofcyclus en het grote verlies aan ...
help
Nabeschouwing van het symposium 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Wijffels, H. \ 2013
Het gebruik van pesticiden is afgenomen in Nederland, maar er blijft reden tot zorg: het milieu is nog niet schoon genoeg en de biologische verarming gaat door. Er zijn vele manieren om dit probleem aan te pakken. Op termijn moeten die leiden tot een ...
help
Inleiding symposium 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Lenteren, J. van \ Hunneman, H. \ 2013
Een halve eeuw geleden publiceerde Rachel Carson het boek Silent Spring, dat de aandacht vestigde op milieuproblemen en het begin betekende van de milieubeweging. Op zaterdag 17 november 2012 vond in Leiden het symposium ‘Silent Spring, 50 jaar later ...
help
Diversiteit en concurrentie bij bijen \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Velthuis, H.W. \ 2012
Bijen vormen een grote groep insecten, die is geëvolueerd sedert het Krijt en nu ongeveer 20.000 soorten omvat. Hun afhankelijkheid van bloemen voor het vergaren van voedsel, zowel zichzelf als voor hun larven, verklaart het evolutionair uiteenwaaier ...
help
Geleedpotige diversiteit in Nederland : 1995 versus 2010 \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Noordijk, J. \ Koomen, P. \ 2011
Het aantal soorten geleedpotigen in Nederland is zowel in 1995 als in 2010 in kaart gebracht voor respectievelijk de boeken 'Biodiversiteit in Nederland' en 'De Nederlandse biodiversiteit'. In de tussenliggende periodes is er nogal aan kennis gewonne ...
help
Allochtone biodiversiteit : integratie door evolutie \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Schilthuizen, M. \ 2010
Onderzoek heeft aangetoond dat evolutie in de natuur zeer snel kan plaatsvinden. Veel van deze evolutionaire veranderingen zijn echter niet permanent, omdat ze één enkel kenmerk betreffen en weer kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke toestand wan ...
help
Overlevingsstrategieën koppelen soorten aan hun landschap \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ 2009
Bij natuurbescherming is het vrijwel onmogelijk om rekening te houden met de verschillende soorten in een gebied en hun specifieke relaties met het landschap. De vraag is daarom of soortspecifieke relaties op een of andere manier te vatten zijn. Voor ...
help
Twee exotische zaadkevers ingevoerd met bonen (Coleoptera, Bruchidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Heetman, A.J.A. \ Beenen, R. \ 2008
Tegenwoordig wordt de vestiging van exoten gezien als een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit .Toch maken uitheemse soorten al lang onderdeel uit van onze leefomgeving. Door uitheemse planten als voedsel te gaan verbouwen hebben ...
help
Agrobiodiversiteit : nut en natuur [Themanummer] \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Rijn, P. van \ 2007
De Nederlandse bodem is voor twee-derde in gebruik voor landbouw. Hoewel in natuurgebieden de verscheidenheid van soorten groter is, moet het belang van het agrarische gebied niet worden onderschat, alleen al door zijn grotere oppervlak. De meeste na ...
help
Plaaginsecten en agro-biodiversiteit \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Loomans, A.J.M. \ Scholte, E. \ 2007
De Nederlandse fauna kent een grote diversiteit aan geleedpotige organismen. Een klein deel daarvan is schadelijk voor gewassen. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste schadelijke organismen in de Nederlandse land- en tuinb ...
help
Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) in agrarische milieus - een faunakarakteristiek \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Turin, H. \ Alebeek, F. van \ 2007
Loopkevers vormen een belangrijk onderdeel van de op-de-bodem-levende fauna in de meest uiteenlopende terreintypen. Het zijn vaak meer of minder gespecialiseerde rovers, maar er zijn ook soorten die zaden eten. Loopkevers hebben een grote invloed op ...
help
Gaasvliegen (Neuroptera): vraatzuchtige larven voor de goede zaak \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Schelt, J. van \ Rijn, P. van \ 2007
Larven van gaasvliegen zijn predatoren met een veelal brede prooikeuze. De groene gaasvlieg, Chrysoperla carnea, komt rondom akkers het meest voor en kan dankzij de vraatzuchtige larven een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van bladluiz ...
help
Synthesis : Agrobiodiversity - conservation and functionality \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Noordijk, J. \ Bruin, J. \ Rijn, P. van \ 2007
Biodiversity, including that of insects, should be preserve or even enhanced for its own sake, sometimes encouraged by international organizations. In agricultural areas an additional reason for its conservation is the ecological services it can prov ...
help
Hoe kunnen we plaagonderdrukkende mengteelten ontwerpen? \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Bukovinszky, T. \ Lenteren, J.C. van \ 2007
Plaagpopulaties zijn vaak kleiner in mengteelten dan in monocultures. Met mengteelten kan daarom worden geprobeerd plaagproblemen in agro-ecosystemen te verkleinen. Een grotere vegetatiediversiteit kan plaagorganismen onderdrukken doordat waardplante ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.