Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Heide [themanummer] \ De levende natuur [Artikel]
2001
Themanummer over de flora en fauna van de heide en de relatie met het heidebeheer (gebaseerd op een lezingendag van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, VOFF, 25 november 2000). Goed bedoelde beheersmaatregelen, gericht op het tegengaan van vergra ...
help
Macrofauna in het IJsselmeergebied [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
Noordhuis, R. \ 2001
Aandacht voor oevergemeenschappen, bodemfauna, 'Zuiderzeerelicten', nieuwkomers en exoten en de biodiversiteit van de macrofauna in het IJsselmeergebied
help
De Schelde een rivier met vele gezichten [themanummer] \ De levende natuur [Artikel]
2001
Themanummer over de ecologie van het Schelde-estuarium en de menselijke invloed op het ecologisch functioneren. De Schelde staat onder zware druk van milieuproblemen (verontreiniging; eutrofiëring) en economische belangen (vaargeulverruiming; havenaa ...
help
Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
Ysebaert, T. \ Meininger, P.L. \ Hostens, K. \ Maes, J. \ Meire, P. \ 2001
Biodiversiteit in het Schelde-estuarium: soortensamenstelling en trends in de aantalsontwikkeling van bodemdieren (macro- en hyperbenthos), vissen en schaaldieren, watervogels en broedvogels voorkomend in het mariene deel, het brakwaterdeel en het zo ...
help
Biodiversiteit op de Scheldeschorren \ De levende natuur [Artikel]
Van den Bergh, E. \ Huiskes, A. \ Criel, B. \ Hoffmann, M. \ Meire, P. \ 2001
In het Schelde-estuarium komen schorren voor over de volledige zout-zoet gradiënt. Beschrijving van de belangrijkste vegetatietypes langs de saliniteits- en overstromingsgradiënten, karakteristieke plantensoorten en successieschema's voor zoetwater-, ...
help
Verspreidingspatronen en bedreigingen van de arthropodenfauna van het Schelde-estuarium [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Hendrickx, F. \ Desender, K.R.C. \ Maelfait, J.-P. \ 2001
Ecologische typering en zeldzaamheid van arthropodensoorten voorkomend op de schorren van het Schelde-estuarium. Saliniteit, vegetatiestructuur en overstromingsfrequentie zijn bepalende habitat-factoren
help
De weekdieren van de schorren van het Schelde-estuarium [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Bruyndoncx, L. \ Jordaens, K. \ Meire, P. \ 2001
Soortenrijkdom en zeldzaamheid van weekdieren (slakken, zeenaaktslakken en tweekleppigen) op zoetwater-, brakwater- en zoute schorren in het Schelde-gebied
help
De Oeverloofslak in het Schelde-estuarium [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Bruyndoncx, L. \ Jordaens, K. \ 2001
Habitat en verspreiding van de in België zeldzame landslak Perforatella rubiginosa op de zoetwaterschorren in het Schelde-estuarium. Stikstofminnende vegetatie vormt een optimaal habitat; dergelijke biotopen moeten daarom niet verstoord worden
help
Grauwe ganzen in de oostelijke Westerschelde [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Castelijns, H. \ 2001
Het Verdronken Land van Saeftinghe heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste overwinteringsgebied voor de populatie Grauwe ganzen in NW-Europa. Aantalsverloop de afgelopen decennia, voedsel en fourageergedrag, ruimtelijk gebruik, en het internation ...
help
Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Ysebaert, T. \ Herman, P.M.J. \ 2001
Beschrijving van de belangrijkste fysische en chemische processen langs de lengte-as van het Schelde-estuarium (longitudinale gradiënt: overgang van zoet naar zout) en langs de gradiënt dwars daarop (verticale gradiënt: overgang van land naar water), ...
help
De verborgen plantentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Sabbe, K. \ Kromkamp, J. \ 2001
Voorkomen, ecologie, leefwijze en primaire productie van het microfytobenthos in het Schelde-estuarium, vooral diatomeeën (kiezelwieren)
help
... en de verborgen dierentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Hamels, I. \ Vyverman, W. \ 2001
Leefwijze, verspreiding en ecologisch belang van het micro-zoöbenthos in het Schelde-estuarium
help
Meiobenthos: indicatoren voor vervuiling! [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Vincx, M. \ 2001
Beschrijving van de diversiteit van het meiobenthos (bodemdieren van gemiddelde grootte, waaronder nematoden) op de slikken en platen in het Schelde-estuarium, hun voorkomen in verschillende soorten sediment, hun rol in de voedselketen en als indicat ...
help
De betekenis van de Westerschelde voor de Gewone zeehond [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Witte, R.H. \ 2001
Aantallen (geteld, aangespoeld, uitgezet) en verspreiding van de gewone zeehond (Phoca vitulina) op de slikken en platen van de Westerschelde. De populatie zeehonden in het Delta-gebied van Zuidwest-Nederland en België, en daarmee de deelpopulatie in ...
help
Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Muylaert, K. \ Tackx, M. \ Soetaert, K. \ 2001
Beschrijving en verspreiding van soorten fytoplankton en zoöplankton in het open water van het Schelde-estuarium, en hun rol in het gehele ecosysteem van de Schelde wat betreft afbraak en productie van organisch materiaal
help
Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeënsoort uit het Schelde-estuarium [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Muylaert, K. \ Sabbe, K. \ 2001
In het zoetwatergetijdengebied van het Schelde-estuarium wordt het fytoplankton gedomineerd door een nieuwe soort diatomee, Cyclotella scaldensis. De soort is inmiddels ook waargenomen in andere eutrofe rivieren in West-Europa
help
Stijgende aantallen Finten in de Zeeschelde [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Maes, J. \ 2001
Levenswijze en aantalsverloop van de fint (Alosa fallax) in het Schelde-estuarium. Sinds 1996 wordt deze anadrome vissoort weer waargenomen in de Beneden-Zeeschelde, ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens, waarschijnlijk door verbetering van de ...
help
Strooien met natuur : de cruciale rol van het bodemleven \ De levende natuur [Artikel]
Korthals, G.W. \ Putten, W. van der \ 2001
Succesvolle vestiging of herintroductie van plantensoorten in nieuwe natuurgebieden op voormalige landbouwgrond kan afhangen van het bodemleven, met name de aanwezigheid van mycorrhiza's en afwezigheid van bodempathogenen (o.a. nematoden). Traditione ...
help
Veranderingen in de natuur van een gemeente in de Gelderse Vallei \ De levende natuur [Artikel]
Londo, G. \ Haan, N.A. de \ Lagerweij, J. \ 2001
Beschrijving van de veranderingen in de natuur van de gemeente Scherpenzeel in de laatste 50 jaar: veranderingen in natuur en landschap (graslanden, akkers, heide, bermen, wateren), vooral wat betreft de botanische samenstelling, en veranderingen in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.