Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 74

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Successie na oeverontgronding : vijf jaar Romeinenweerd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coolen, F. \ 2001
De floristische en ecologische ontwikkelingen van de Romeinenweerd gedurende vijf jaar na de ontgronding als voorbeeld van natuurontwikkeling langs de grote rivieren
help
De Groeningse en Vortumse bergen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Westreenen, F.S. van \ 2001
De Groeningse en Vortumse bergen als model voor de historische ecologie van het oude rivierlandschap ten westen van de Maas
help
Geen Groningen zonder bijen : drachtmogelijkheden \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Thissen, T. \ 2001
In de provincie Groningen is de bijenhouderij sinds 1990 met een kwart teruggelopen. Oorzaak: een tekort aan drachtmogelijkheden voor de bijen en afname van leefgebieden voor insecten in het algemeen. Met de aanbevelingen voor een beter landschapsbeh ...
help
Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties [Boek]
Pouwels, R. \ Vos, C.C. \ 2001
Het Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het combineren van recreatieve en natuurkwaliteitsdoelstellingen vraagt om een goede balans. In deze studie is een ruimtelijke populati ...
help
Monitoren ecologisch groenbeheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koster, A. \ 2001
Esthetische en ecologische kwaliteit van het groenbeheer
help
The unified neutral theory of biodiversity and biogeography [Boek]
Hubbell, S.P. \ 2001
help
Bosontwikkeling en soortsdiversiteit in bosreservaat het Rot. 2. De diversiteit van vaatplanten, mossen en paddestoelen [Serie bosreservatenprogramma] \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Veerkamp, M.T. \ Clerkx, A.P.P.M. \ 2001
In het bosreservatenprogramma worden kansen en bedreigingen van zelfregulerend bos m.b.t. biodiversiteit in kaart gebracht. Bosreservaat het Rot in het Woold onder Winterswijk, een oud bos op keileeem en tertiaire klei, is een voorbeeld van bosbeelde ...
help
Akkerrandenbeheer en bloemrijke akkerranden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Keulen, S. \ 2001
Om iets van de oude glorie van natuur en landschap terug te brengen heeft de overheid een stelsel van subsidieregelingen ontwikkeld. Het betrof onder meer de Regeling Beheers Overeenkomsten en Natuurontwikkeling (RBON). Deze werd per januari 2000 opg ...
help
European forests in the 21st century: impacts of nature-oriented forest management assessed with a large-scale scenario model [Boek]
Nabuurs, G.J. \ 2001
help
De Schelde een rivier met vele gezichten [themanummer] \ De levende natuur [Artikel]
2001
Themanummer over de ecologie van het Schelde-estuarium en de menselijke invloed op het ecologisch functioneren. De Schelde staat onder zware druk van milieuproblemen (verontreiniging; eutrofiëring) en economische belangen (vaargeulverruiming; havenaa ...
help
Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
Ysebaert, T. \ Meininger, P.L. \ Hostens, K. \ Maes, J. \ Meire, P. \ 2001
Biodiversiteit in het Schelde-estuarium: soortensamenstelling en trends in de aantalsontwikkeling van bodemdieren (macro- en hyperbenthos), vissen en schaaldieren, watervogels en broedvogels voorkomend in het mariene deel, het brakwaterdeel en het zo ...
help
Biodiversiteit op de Scheldeschorren \ De levende natuur [Artikel]
Van den Bergh, E. \ Huiskes, A. \ Criel, B. \ Hoffmann, M. \ Meire, P. \ 2001
In het Schelde-estuarium komen schorren voor over de volledige zout-zoet gradiënt. Beschrijving van de belangrijkste vegetatietypes langs de saliniteits- en overstromingsgradiënten, karakteristieke plantensoorten en successieschema's voor zoetwater-, ...
help
Grauwe ganzen in de oostelijke Westerschelde [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Castelijns, H. \ 2001
Het Verdronken Land van Saeftinghe heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste overwinteringsgebied voor de populatie Grauwe ganzen in NW-Europa. Aantalsverloop de afgelopen decennia, voedsel en fourageergedrag, ruimtelijk gebruik, en het internation ...
help
Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Ysebaert, T. \ Herman, P.M.J. \ 2001
Beschrijving van de belangrijkste fysische en chemische processen langs de lengte-as van het Schelde-estuarium (longitudinale gradiënt: overgang van zoet naar zout) en langs de gradiënt dwars daarop (verticale gradiënt: overgang van land naar water), ...
help
Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Muylaert, K. \ Tackx, M. \ Soetaert, K. \ 2001
Beschrijving en verspreiding van soorten fytoplankton en zoöplankton in het open water van het Schelde-estuarium, en hun rol in het gehele ecosysteem van de Schelde wat betreft afbraak en productie van organisch materiaal
help
Zijn al die miljoenen wel zo goed besteed? : Nederlands natuurbeleid onevenwichtig \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Kasteren, J. van \ 2001
Wordt het geld voor de natuur wel goed besteed en hoe stevig zijn de fundamenten van het natuurbeleid (Ecologische Hoofdstructuur)?
help
Strooien met natuur : de cruciale rol van het bodemleven \ De levende natuur [Artikel]
Korthals, G.W. \ Putten, W. van der \ 2001
Succesvolle vestiging of herintroductie van plantensoorten in nieuwe natuurgebieden op voormalige landbouwgrond kan afhangen van het bodemleven, met name de aanwezigheid van mycorrhiza's en afwezigheid van bodempathogenen (o.a. nematoden). Traditione ...
help
Steps towards food web management on farms [Proefschrift]
Smeding, F.W. \ 2001
help
Van saneren naar beheren : sleutelvoorraden als afwegingsinstrument in het milieubeleid \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Luijten, J. \ Meijdam, J.C. \ 2001
Bij duurzame ontwikkeling staan energie, biodiversiteit en ruimte centraal, volgens het concept "sleutelvoorraden"
help
MIRABEL : models for integrated review and assessment of biodiversity in European landscapes \ Ambio : a journal of the human environment : research and management [Artikel]
Petit, S. \ Firbank, L.G. \ Wyatt, B.K. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.