Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 104

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Is natuur te koop? \ Oikos [Artikel]
Dua, V. \ De Walsche, A. \ Visser, M. \ 2014
Wereldwijd gaat het slecht met de natuur. Soorten sterven uit aan een tempo dat tot honderdmaal hoger ligt dan de natuurlijke dynamiek. Waardevolle ecosystemen worden systematisch omgezet naar economisch interessanter bodemgebruik. Menselijk handelen ...
help
Praktijkonderzoek vlas en biodiversiteit [Boek]
2014
Een verkennend onderzoek voor Landschap Overijssel naar de mogelijkheden hoe de productie van vlas op zowel natuurgronden, landbouwgronden en tijdelijke gronden in Twente een substantiële bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit en in hoeverre dit ...
help
Horizonscanning for new invasive non-native species in the Netherlands [Boek]
Matthews, J. \ Beringen, R. \ Creemers, R. \ Hollander, H. \ Kessel, N. van \ Kleef, H. van \ Koppel, S. van de \ Lemaire, A.J.J. \ Odé, B. \ Velde, G. van der \ Verbrugge, L.N.H. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
According to the Dutch species register there are 2011 non-native species present in the Netherlands. Moreover, a number of non-native species that are established in climatically similar countries may be transported to and potentially colonise the N ...
help
Kevers op kadavers in Nederland, de stand van zaken \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Colijn, E.O. \ 2014
Een min of meer permanent aanbod van dood dierlijk materiaal in de natuur zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in Nederland. Diverse gewervelde aaseters en meer dan duizend soorten insecten, spinnen, hooiwagens, springsta ...
help
Stelling "Eigen natuur eerst" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2014
Er is Nederlands geld besteed aan het redden van de Afrikaanse neushoorn. Zondermeer een goed doel. Maar zou dat geld niet beter besteed zijn aan Nederlandse bedreigde soorten? Achtereenvolgens de mening vanuit Wereld Natuur Fonds (afd. natuurbescher ...
help
Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid? [Boek]
Bouwma, I. \ Sanders, M. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Knol, O. \ Verboom, J. \ Wit, B. de \ Wiertz, J. \ Hinsberg, A. van \ 2014
Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, ...
help
Het oude continent : beschouwingen over de natuur van Europa [Boek]
Schaminée, J. \ Janssen, J. \ [2014]
Een verzameling essays over de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude cultuurlandschappen. Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? Van de Europese laaglandrivieren en hun begeleidende h ...
help
Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments [Boek]
Verboom, J. \ Snep, R.P.H. \ Stouten, J. \ Pouwels, R. \ Pe’er, G. \ Goedhart, P.W. \ Adrichem, M. van \ Alkemade, R. \ Jones-Walters, L. \ 2014
Habitat loss, fragmentation and degradation are important factors in the decline of biodiversity worldwide. It is important to be able to evaluate the success of policies at different levels, including, increasingly, the global level. In this paper w ...
help
Revival of flax in Twente : project proposal [Boek]
Bochove, K. van \ Boomen, J. van den \ Boot, M. \ Dankers, T. \ Uijterlinde, S. \ Wang, S. \ Zottorgloh, T. \ 2014
Historically, flax was cultivated a lot in Twente. When the textile industry disappeared in this region, the flax market collapsed. Nowadays, different stakeholders are interested in a reintroduction of flax production in Twente; partly because of th ...
help
EUFORGEN - 20 years of pan-European collaboration [Video]
2014
This video reflects some achievements of the pan-European collaboration on forest genetic resources since 1994. Two National Coordinators of EUFORGEN, Sven de Vries (Netherlands) and Jason Hubert (United Kingdom) share their experiences and explain w ...
help
De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009-2013 [Boek]
Glorius, S. \ Rippen, A. \ Jong, M. de \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ Bakker, A. \ Hoppe, M. van \ 2014
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de ...
help
Biodiversiteit in Zundert : concrete maatregelen ter bevordering van de ecologische kwaliteit in de gemeente Zundert [Boek]
Hoofwijk, H. \ Stobbelaar, D.J. \ Os, L. van \ 2014
Dit rapport beschrijft hoe de ecologische kwaliteit van de gemeente Zundert verbeterd kan worden. Ecologische kwaliteit is hier gedefinieerd als een combinatie van diversiteit, samenhang en duurzaamheid. Om de diversiteit te vergroten, zijn maatregel ...
help
Zeldzame planten zijn kieskeurig \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Waarom vind je sommige planten overal en moet je naar andere zoeken? Wat is bepalend voor de zeldzaamheid van planten? Het is de bodem, zegt Alterraecoloog Wieger Wamelink. Zeldzame planten zijn kieskeurig op hun ondergrond. Een iets te hoge pH, te w ...
help
Building on resilience principles for sustainable agriculture : a draft framework [Boek]
Cuijpers, W. \ Koopmans, C. \ Erisman, J.-W. \ [2014]
This paper introduces and explores the possibilities of a concept that may bridge apparent divergences within the sustainable agriculture approach. Sustainable agriculture concepts may depart from different paradigms, varying from securing global and ...
help
De bijdrage van kinderen aan de stadsbiodiversiteit : het project Ik Maak Natuur [Studentenverslag]
Theunissen, A.W.G.M. \ 2014
Ik Maak Natuur is een onderwijsproject in ontwikkeling, dat kinderen aanspoort om zelf stadsnatuurprojecten uit voeren in hun eigen woonwijk. De doelstelling is om de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de biodiversiteit neer te leggen bij de jeug ...
help
Natuurkaravaan - Ontspannen in de natuur [Video]
2014
Een Natuurkaravaan trekt van 26 februari tot en met 10 maart langs natuurinitiatieven op het gebied van zorgen, ondernemen, ontspannen, leren, consumeren en wonen in Nederland. Deze serie heeft als doel inspiratie en input te geven voor de nieuwe Nat ...
help
Interviews : toekomstvisie grote rivierengebied \ De levende natuur [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2014
Hoe ziet het rivierengebied er in 2050 uit en hoe staat de natuur en ecologie er dan voor? Margriet Schoor (RWS), David van Raalten (Arcadis), Tom Buijse (Deltares), Rob Leuven (Radboud Universiteit) schetsen een beeld van het toekomstige, volwassen, ...
help
Benchmark biodiversiteit : de impact op biodiversiteit van Nederlandse sectoren en bedrijven [Boek]
Bergsma, G.C. \ Odegard, I.Y.R. \ Bie, S. de \ Head, M.E. \ Croezen, H.J. \ 2014
Verlies van biodiversiteit is één van de belangrijke milieuthema’s, zowel nationaal als internationaal. Het ministerie I&M wil bedrijven aanmoedigen om transparanter te worden met betrekking tot hun impact op biodiversiteit. Tevens wil het ministerie ...
help
Overview of quantitative biodiversity indicators [Boek]
Croezen, H. \ Bie, S. de \ Head, M. \ Bergsma, G. \ Odegard, I. \ Bie, S. de \ 2014
The Ministry of Infrastructure and Environment (I&M) wishes to encourage companies to become more transparent with regard to their impact on biodiversity in the Netherlands and abroad. They want to focus primarily on business sectors with the largest ...
help
Uitwerking directe betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid [Brief]
2014
Met de in Nederland aanwezige kennis en ervaring kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de uitdaging van voedseizekerheid in de wereld. Ook nationaal is verdere verduurzaming van de agrarische productie van groot belang. Het GLB is een bela ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.