Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 1103

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biodiversiteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
"Ik heb zesduizend boompjes aangeplant" : het gehele boerenbedrijf als landschapselement \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Steenbruggen, A. \ 2010
De biologische landbouw als leverancier van groene en blauwe diensten. De Vakgroep Biologische Landbouw LTO/Biologica heeft er een controleerbaar model voor ontwikkeld: de natuur- en landschapsnorm. De Tweede Kamer is enthousiast en pleit voor 1 milj ...
help
Het succes van Lauwersmeer \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Böck, R. \ 2010
Het is wonderbaarlijk hoe in een periode van veertig jaar zoveel wilde orchideeën zich in het Lauwersmeergebied hebben kunnen gevestigen. Het was pas in 1969 dat de toenmalige Lauwerszee definitief door een dijk van de Waddenzee werd afgesloten. Het ...
help
Lang leve(n) de tuin : de Levende Tuin als bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een rijke stadsnatuur [Boek]
Bade, T. \ Leest, K. van der \ Tonneijck, F. \ [ca. 2010]
Recent bleek dat in negen van de tien onderzochte nieuwbouwlocaties de hoeveelheid openbaar groen minder tot veel minder was dan de Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, namelijk 75 vierkante meter per woning. Het lijkt dus voor de hand liggend, ...
help
Stormhout: ruimen of laten liggen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Boer, T.A. de \ Jong, J.J. de \ Moraal, L.G. \ Veerkamp, M. \ Verkaik, E. \ 2010
Gemiddeld raast er eens in de 10-20 jaar een zware storm over Nederland. Vaak blijven bossen hierbij niet gespaard. Bosbeheerders staan dan voor de taak in eerste instantie het meest gevaarlijke stormhout op te ruimen. Hierna komt de vraag hoeveel er ...
help
Exoten in Gelderland: bedreiging of verrijking van onze cultuur? \ Gelders erfgoed : tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift [Artikel]
Windt, H. van der \ 2010
De meeste Gelderlanders zullen Amerikaanse eiken, moeflons en damherten waarschijnlijk als waardevolle elementen van het landschap zien. Toch gaan terreinbeheerders over tot verwijdering van deze soorten. Hun argument is dat ze zijn ingevoerd door me ...
help
Wat natuur de mens biedt : ecosysteemdiensten in Nederland [Boek]
Oostenbrugge, R. van \ Woestenburg, M. \ Alkemade, J.R.M. \ Egmond, P.M. van \ Heide, C.M. van der \ Knegt, B. de \ Melman, T.C.P. \ cop. 2010
De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO2 op. In Nederland zijn er diverse kansen om deze door de natuur geleverde diensten, of w ...
help
Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren [Boek]
Hendriks, K. \ Jansen, B. \ Geijzendorffer, I. \ Teeffelen, A. van \ Hermans, T. \ Kwakernaak, C. \ Opdam, P. \ Vellinga, P. \ 2010
Het huidige natuurbeleid, en met name het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), kan als een succes worden beschouwd. Bijzondere natuurgebieden worden beschermd tegen voortschrijdende verstedelijking, industrialisering en intensiver ...
help
Kansen voor natuur veenweidegebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verhoeven, J.T.A. \ Barendregt, A. \ Riet, B.P. van de \ 2010
Vrij gemakkelijk wordt de functie 'natuur' toegekend aan weidepercelen die nu nog diep gedraineerd en zwaar bemest zijn. Het gaat hier om veenweidegebieden waar ideeën leven voor ingrijpende veranderingen in het peilbeheer en landgebruik, waarbij agr ...
help
De bodem onder het leven \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bloem, J. \ 2010
Voor herstel van de biodiversiteit, de stikstofkringloop en de CO2-huishouding speelt de bodem een cruciale rol. Ook natuurgebieden zoals heischrale graslanden en blauwgraslanden kunnen alleen goed functioneren met een divers bodemleven.
help
Meer is beter... misschien : Waddenzee telt steeds nieuwkomers \ Waddenmagazine / Waddenvereniging [Artikel]
Werner, M. \ 2010
Door de komst van exoten neemt de biodiversiteit in de Waddenzee toe. Wetenschappers twijfelen of dat nu goed is of juist niet.
help
Raad van State buigt zich over boomkorvisserijverbod : Kamervragen over schade boomkor \ Visserijnieuws [Artikel]
2010
Greenpeace stapt naar de Raad van State om een boomkorverbod in de beschermde Natura2000 gebieden op de Noordzee af te dwingen. Het gaat hier om de Voordelta, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan, Doggersbank en Klaverbank. LNV-minister Verburg deelt ...
help
Natuur in Drenthe : zicht op biodiversiteit : samenvatting [Boek]
Brink, H. van den \ Provincie Drenthe \ 2010
Voor welke planten en dieren is Drenthe landelijk gezien belangrijk? Waar in Drenthe zijn deze natuurwaarden te vinden? Met welke soorten gaat het goed en welke hebben het moeilijk? Wat is bekend over de oorzaken? Hebben natuurontwikkeling en bescher ...
help
Infoblad herstel natte heide en nat heischraal grasland : natzandlandschap 2010 [Brochure]
Bobbink, R. \ 2010
Natte en droge heide, nat en droog heischraal grasland, zure en zwak gebufferde vennen en hoogveen: ze kunnen allemaal voorkomen op één helling. Allemaal zijn ze erg gevoelig voor verdroging, verzuring, vermesting. Dit infoblad gaat over herstelmaatr ...
help
Biodiversiteit: de nieuwste big business \ Oikos [Artikel]
Dua, V. \ 2010
Op de top van Johannesburg in 2002 engageerden alle wereldleiders zich om in 2010, het internationaal jaar van de biodiversiteit, het verlies aan biodiversiteit drastisch te verminderen. Een vernieuwde mondiale actie komt niets te vroeg, want je hoef ...
help
Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee [Boek]
Quirijns, F. \ 2010
Het Waddengebied is een uniek natuurgebied, de visserij is een belangrijke economische activiteit in dat gebied, wat vraagt om een visie voor de toekomst. In opdracht van het Regionaal College Waddengebied (RCW) (waarin zitting hebben: drie Waddenpro ...
help
Een bewogen beweging, lezing op het Voorjaarsforum Natuurmonumenten \ Planbureau voor de Leefomgeving [Artikel]
Hajer, M. \ 2010
Natuur in Nederland is een cultuurdaad. Wanneer we spreken over ‘natuurdoeltypen', ‘biodiversiteit', ‘ecologische hoofdstructuur (EHS)', ‘Natura 2000' zou je haast vergeten dat de inrichting van Nederland (landschap en natuur) altijd een culturele op ...
help
De betekenis van TEEB voor Nederland : discussienotitie voor de Taskforce Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 30-3-2010 [Boek]
Heide, M. van der \ Ruijs, A. \ 2010
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is een internationale studie naar de kosten en baten van biodiversiteit. Centraal in het TEEB-rapport staat het ‘ecosysteemdienstenconcept’. Ecosysteemdiensten zijn daarin gedefinieerd als de baten ...
help
Duinbeheer en -dynamiek [Brochure]
Geelen, L. \ 2010
Veel duingraslanden veranderen in ruigtes en struwelen waardoor de duinen vastliggen onder veel begroeiing. Door de eentonigheid van het landschap neemt de biodiversiteit af. Dit infoblad duindynamiek geeft aanwijzingen voor beheer om duingrasland te ...
help
Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren [Boek]
Wortelboer, F.G. \ Arts, F. \ Bos, O.G. \ Brasseur, S.M.J.M. \ Brinkman, A.G. \ Craeymeersch, J.A.M. \ Deerenberg, C.M. \ Mesel, I.G. \ Dijkman, E. \ Lindeboom, H.J. \ Meesters, H.W.G. \ Reijnders, P.J.H. \ Quirijns, F.J. \ Hofstede, R. ter \ Breukelen, S. van \ Densen, W.L.T. \ Duin, W.E. van \ Overzee, H.M.J. van \ Witbaard, R. \ 2010
Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over k ...
help
The economics of ecosystems and biodiversity : mainstreaming the economics of nature : a synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB [Boek]
Sukhdev, P. \ 2010
In 2007, environment ministers from the governments of the G8+5 countries, meeting in Potsdam, Germany, agreed to “initiate the process of analysing the global economic benefit of biological diversity, the costs of the loss of biodiversity and the fa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.