help
Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamische visie IJsselmeer 2100 [Boek]
Groot, A. \ Slobbe, E. van \ 2012
Deze ecodynamische visie laat een palet van potentiële ontwikkelingen voor het IJsselmeer zien: ecodynamische ontwikkelingen, die bijdragen aan meerdere functies en ambities waaronder natuur, waterveiligheid, visserij, recreatie en infrastructuur, en ...
help
Groen loont met TEEB Stad : gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water [Boek]
Wetten, J. van \ [2012]
In het project TEEB Stad leerden gemeenten aan de hand van een gebiedseigen project wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerder. Zo is het besef ontstaan dat projecten in ...
help
Toestand van de Brabantse natuur 2012 [Boek]
Staaij, J. van \ Linden, J. van der \ 2012
In Brabant is het goed wonen, werken en recreëren. Om dat ook in de toekomst zo te houden richt de provincie haar beleid op duurzame welvaart en welzijn. Eén van de speerpunten daarvan is een robuuste en veerkrachtige natuur. Natuurbehoud en -herstel ...
help
Variatie in biodiversiteit in sloten binnen één polder : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ 2012
Met meer dan 300.000 kilometer aan poldersloten en weteringen vormen de Nederlandse polders een uitgebreid potentieel leefgebied voor onder andere water- en oeverplanten, vissen, amfibieën en insecten. Toch ziet men poldersloten nog vaak slechts als ...
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P01 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Introductie-presentatie door Jos T.A. Verhoeven over de gevolgen van de temperatuurstijging bij verschillende scenario's en de impacts op de ecosystemen, op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P09 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Merel Soons, Universiteit Utrecht, onder de titel 'Restoration in a world of climate change: (re-)colonization by plants and invertebrates', op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Ecologische begrippen: veerkracht en verwante begrippen in het kader van beleid ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta [Boek]
Tangelder, M. \ Troost, K. \ Ende, D. van den \ Ysebaert, T. \ 2012
De term ”veerkracht” of “ecologische veerkracht” wordt met toenemende mate gebruikt als een gewenste eigenschap van een deltasysteem. Maar wat is ecologische veerkracht precies en wanneer is een systeem veerkrachtig? Dit zijn centrale vragen in dit r ...
help
Groene daken 2.0 : Duitse workshop belicht de toekomst van groene daken en gevels \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Bohemen, H. van \ 2012
De oppervlakte aan groene daken (en groene gevels) neemt voortdurend toe door een hogere waardering van de positieve werking, zoals verlaging van hittestress, vermindering van de afvoer van regenwater en verbetering van de leefomgevingkwaliteit. Naar ...
help
Plan voor behoud van de rivierkreeft \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2012
Anno 2012 is er nog exact één Nederlandse populatie van de Europese rivierkreeft: enkele honderden dieren die in een Arnhemse vijver leven. Niet eens een ideale plek, maar zo geïsoleerd dat kreeften overleefden. ‘Het is eigenlijk een wonder dat het a ...
help
From past to present: biodiversity in a changing delta [Boek]
Troost, K. \ Tangelder, M. \ Ende, D. van den \ Ysebaert, T.J.W. \ 2012
A large-scale coastal engineering project (the ‘Delta works’) changed large-scale, dynamic estuarine nature in the southwest of the Netherlands into a diverse mosaic of ecosystems with different characteristics. This led to a suite of ecological prob ...
help
Zicht op zee : Nederlandse monitoring op de Noordzee [Presentatie]
Heuvel-Greve, M. van den \ Baptist, M. \ Philippart, K. \ Asjes, J. \ Blaas, M. \ Laane, R. \ 2012
De monitoring is gericht op biodiversiteit, exoten, commerciële vis, voedselwebben, eutrofiering, zeebodemintegriteit, hydrografische eigenschappen, contaminanten, contaminanten in visproducten, zwerfvuil, onderwatergeluid
help
De mens centraal? : ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg \ 2012
Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmidd ...
help
Duinen en waterwinning: functionele natuur met toekomst [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jonge, H.G. de \ Geelen, L.H.W.T. \ Spierenburg, P.J. \ 2012
Het landschap van de Nederlandse kustduinen herbergt een groot deel van de biodiversiteit in ons land. En tevens levert het drinkwater voor ongeveer twintig procent van de Nederlandse bevolking. Waterwinning en natuur samen in één gebied, dat klinkt ...
help
Europese rivierkreeften in Nederland : vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Roessink, I. \ 2012
De Europese rivierkreeft is een bedreigde diersoort in Nederland waarvoor men maatregelen moet nemen in het kader van internationale afspraken voor behoud van biodiversiteit. Het voorliggende rapport geeft antwoord op de vraag wat de slagingskans is ...
help
Water en golfbaanontwerp : functie van water in golfarchitectuur: verfraaiing, hazard of ecologie \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Vaart, M. van der \ Jol, G. \ 2012
Water op golfbanen is pas in de tweede helft van de vorige eeuw een onderdeel van het ontwerp geworden, nadat Robert Trent Jones sr. in 1940 water structureel ging toepassen als hindernis. Waarschijnlijk heeft de verbetering van het materiaal daar in ...
help
Afscheid Harry Hosper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waajen, G. \ 2012
Het Platform Ecologische Herstel Meren en Plassen verzorgde op 1 december 2011 een symposium rond de pensionering van één van zijn grondleggers: Harry Hosper van Rijkswaterstaat Waterdienst.
help
Gewasbescherming en de balans van milieu en economie : berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming [Boek]
Buurma, J. \ Smit, B. \ Leendertse, P. \ Vlaar, L. \ Linden, T. van der \ 2012
Volgens de evaluatie van de 1e nota Duurzame Gewasbescherming voldoet Nederland nog onvoldoende aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Tegen die achtergrond zijn de bedrijfskundige, economische en milieukundige effecten van enkele emissiebepe ...
help
Proeven natuurlijker ontwatering Groninger kwelderwerken [Boek]
Duin, W.E. van \ 2012
Het project Kwelderherstel Groningen werkt aan het vergroten van de biodiversiteit op de kwelders. Dit gebeurt voornamelijk door het herintroduceren van mozaïekbeweiding. De Stichting Het Groninger Landschap (SGL) heeft belangstelling om één of meer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.